Sākums

 Stāvu pie durvīm, turot gatavībā mirkļu slēgšanai jau paņemto atslēgu. Tūlīt speršu soli pāri slieksnim un iziešu dienas labirintā.
Zinu, ka ejot nepārstāšu brīnīties par to pašu sen jau labi zināmo: pasaule ir apaļa.
Pasaule ir apaļa, diena ir aplis un to krustu šķērsu izrotā takas, taciņas, ielu līkumi, gājēju pārejas, tumši tuneļi un saules pielietas pļavas…

/M.Laukmane/

PALDIES,
ka bijām kopā 2016./2017.mācību gadā!
Lai visiem saulaina, jauniem piedzīvojumiem bagāta un droša vasara!
Uz tikšanos atkal septembrī!


Nāc, mācies tālmācībā!

Lasīt vairāk>>>


Esam 7.aktīvākā skola Latvijā!

Paldies visiem, kuri aktīvi iesiastījās uzdevumu sastādīšanā un risināšanā portālā uzdevumi.lv!


2016./2017.mācību gadā dalība projektā „Mammadaba meistarklase”

Skaisti ziedošajā ceriņu laikā, skolās valda aktīva rosība, skolēnu prieki par gada laikā paveikto, saņemtās liecības un pasniegtie puķu pušķi! Nozīmīgs šis laiks ir arī Mammadaba meistarklase dalībniekiem, tiek saņemti diplomi, nozīmītes un lielais prieks par gada laikā padarīto. Ar nezūdošu prieku un aizrautību skolotāji mācību gada laikā ved bērnus dabā, mācās par to un iegūst ne tikai zināšanas, bet arī pozitīvas emocijas, smeļas dabas doto prieku, lai kļūtu par Mammadaba meistarklases meistariem.
Šajā mācību gadā 2.b klasei un 2.d klasei  izdevās paveikt visus trīs Mammadaba meistarklases uzdevumus– āra meistarstunda, meža meistardiena un pagatavot koka meistarstiķi, iegūstot augstāko novērtējumu- Meistaru diplomu.
Jau trešo gadu Latvijas skolas saņem arī starptautiskā vides izglītības fonda (Foundation For Enviromental Education – FEE) diplomus par darbošanos vides izglītības programmā Learning About Forests (LEAF), kuru Latvijā īsteno AS “Latvijas valsts meži”. Šogad pašu augstāko novērtējumu izdevies iegūt 46 skolām. Kā atzīst LEAF direktors Barrijs Makgonigals (Barry McGonigal) – Latvija ir paraugs visām Pasaules valstīm, tā ik gadu ievieš jaunas darbošanās iespējas skolēniem, jaunus materiālus pedagogiem, lai tie dotos ārā, lai izmantotu dabu kā vislabāko mācību klasi.

 


Sporta diena Rīgas 84.vidusskolā 1. – 4.klasēm


Veiksmīgi noslēdzies pilotprojekts!

Veiksmīgi noslēdzies Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas pašvaldības veselību veicinošu skolu tīkla dalībniekiem organizētais pilotprojekts “Dinamiskās pauzes 1.-4. klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un nostiprināšanai mācību stundu laikā, un izglītojošu lekciju pedagogiem par dinamiskās pauzes nozīmi.”
Paldies, fizioterapeitam Didzim Lūkinam  par radošu dinamisko paužu vadīšanu sākumskolā.
Paldies, arī 1.-4.klašu skolotājiem un skolēniem par aktīvu līdzdalību dinamiskajās pauzēs!

Turpināsim vingrot arī nākamajā mācību gadā!!

Bērnu attīstības un izglītības centra kolektīvs


Sveicam!

12. maijā vidusskolas tautas deju kolektīvs “Saule” piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra apguves skatē un ieguva I pakāpes diplomu!
Jaunajos tērpos tuvojamies lielajam sapnim- piedalīties Latvijas simtgadei veltītajos svētkos!
Raitu dejas soli dejotājiem un neatlaidību skolotājai Dacei Riekstiņai arī turpmāk!


BAIC

 

Rīgas 84.vidusskola un Bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC) piedalās
Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas pašvaldības veselību veicinošu skolu tīkla dalībniekiem organizētajā pilotprojektā “Dinamiskās pauzes 1.-4. klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un nostiprināšanai mācību stundu laikā, un izglītojošu lekciju pedagogiem par dinamiskās pauzes nozīmi.”

12. maijs, 2017.gads
1.-4.klases, klašu audzinātāji un BAIC piedalās pilotprojektā!

No plkst. 9.15 1.-4. klases turpina aprīlī uzsāktās dinamiskās pauzes mācību stundu laikā, atkal kopā vingrosim ar fizioterapeitu Didzi  Lūkinu!

Lai mums visiem veicas!


Sveicam!

Mēs lepojamies ar mūsu skolas skolēniem, kuri ir talantīgi, daudzpusīgi, mērķtiecīgi, sportiski un atraktīvi.
Jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies tradīcija – maijā sveikt godalgoto vietu un atzinību ieguvējus un viņu skolotājus par sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, sporta sacensībās rajonā, pilsētā, valstī, starptautiskā mērogā.
Pasākums notika 8.maijā, skolēni un skolotāji saņēma Goda Rakstus un piemiņas balvas par paveikto.
Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākuma organizēšanā un priecēja dalībniekus ar interesantiem priekšnesumiem. 


Rīgas 84. vidusskola Rīgas izglītības iestāžu deju svētkos “Trejdeviņi gaismas tilti”

29.aprīlī Arēnā “Rīga” notika III Rīgas izglītības iestāžu deju svētki “Trejdeviņi gaismas tilti”. Lielkoncertā piedalījās visi 7 mūsu skolas tautas deju kolektīvi. Kopā mēs bijām 167! Dejotāji un skolotāji. Koncertu TV varēs noskatīties 25.jūnijā.


Sveicam uzvarētājus!

Privātās vidusskolas RIMS organizētajā Mākslas konkursā, kurš norisinājās jau 6. gadu pēc kārtas, 1.d klases skolniece Estere Jurjure ieguva Atzinību.

Privātās vidusskolas “Klasika” organizētajā konkursā “Matemātiskā daudzcīņa” 3.a klases skolnieks Artūrs Judins ieguva Atzinību.

Starpskolu matemātikas olimpiādes, kurā piedalījās Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas, Mārupes vidusskolas, Rīgas 84.vidusskolas un Ogres sākumskolas 1.-3. klašu skolēni, rezultāti:
1. vieta Matīss Zirdziņš 1.d klase;
Reinis Pukinskis 3.d klase;
2.vieta Artūrs Judins 3.a klase;
3.vieta Rihards Krusts 3.b klase;
Atzinība- Nikolass Mazurs 2.c klase;
Alekss Ankurs 2.a klase.

Privātās vidusskolas RIMS organizētajā Matemātikas olimpiādē sudraba medaļa tika pasniegta 3.klases skolniekam Artūram Judinam, bronzas medaļas – 3.a klases skolniekam Robertam Pahmurkinam un 4.b klases skolniekam Raimondam Gabrānam.

Matemātikas konkursā “Ķengurs” labākos rezultātus uzrādīja
2.b klases skolnieks Markuss Ansons;
2.c klases skolnieks Nikolass Mazurs;
3.a klases skolnieki Artūrs Judins un Toms Rusiņš.
4.b klases skolnieks Raimonds Gabrāns;
4.c klases skolēni Nikola Lavriņenko un Alens Liepiņš;
5.d klases skolnieki Artūrs Berovskis, Jānis Helvijs Jaunzems
5.c klases skolnieks Gabriels Vulis.
6.a klases skolniece Agneta Labalaika.
Markuss, Nikolass, Artūrs, Raimonds, Artūrs un Agneta 28.aprīlī piedalīsies apbalvošanas ceremonijā Rīgas Kongresa pilī.

Latvijas finālā “Rēķini galvā!” piedalījās 5.d klases skolnieki Jānis Helvijs Jaunzems un Aleks Augusts Strazdiņš. Abi zēni ieguva Atzinību.
Jānis 29.aprīlī piedalīsies Starptautiskajā “Rēķini galvā!” finālā, kas šogad norisinās Kauņā. 


 Sveicam!

Sveicam mūsu skolas 9. klašu komandu ar iegūto trešo vietu veselību veicinošo skolu konkursā 9. klasēm “Vesels, gudrs, laimīgs”!

Paldies-

  • Viktorijai Lovniecei (9.c)
  • Reinim Zvagūzim (9.a)
  • Emīlam Lipšānam (9.a)
  • Linardam Smaginam (9.d)
  • Andrejam Pāvilam Simonovam (9.d)

Paldies arī skolotājām Inesei Šneiderei un Anikai Sikai

diploms


Mums veiksmīgi  izdevās uzsākt pilotprojektu!

Paldies, fizioterapeitam Didzim Lūkinam par lekciju sākumskolas skolotājiem un dinamisko paužu vadīšanu sākumskolā.
Paldies, arī 1.-4.klašu skolotājiem un skolēniem par aktīvu līdzdalību dinamiskajās pauzēs!

Turpināsim vingrot katru dienu!

Bērnu attīstības un izglītības centra kolektīvs


1.-4.klases, klašu audzinātāji un BAIC piedalās pilotprojektā

Rīgas 84.vidusskola un Bērnu attīstības un izglītības centrs (BAIC) piedalās Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas pilsētas pašvaldības veselību veicinošu skolu tīkla dalībniekiem organizētajā pilotprojektā “Dinamiskās pauzes 1.-4. klašu skolēniem balsta kustību aparāta attīstības veicināšanai un nostiprināšanai mācību stundu laikā, un izglītojošu lekciju pedagogiem par dinamiskās pauzes nozīmi.”
7. aprīlī-
8.15-8.55 lekcija pedagogiem,
9.15 1.-4. klases uzsāk dinamiskās pauzes mācību stundu laikā.

Lai mums visiem veicas!


 

  Rīgas 84. vidusskola sporta komplekss


Capture


latvietis

 Par mums runā Latvijas Radio 1

Ierakstu vari noklausīties šeit >>>

Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas 84.vidusskolā Mūsdienu straujais dzīves temps, atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi, dzīvesvietas maiņa, attālums, arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību un sekmē tādu izglītības ieguves formu izmantošanu, kas palielina izglītības pieejamību, ir atvērtas, inovatīvas, elastīgas un nodrošina iespēju mācīties neatkarīgi no atrašanās vietas un apstākļiem. Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta augstākajā izglītība. Pieprasījums pēc izglītošanās tālmācībā veicina šīs izglītības ieguves formas izmantošanu arī vispārējā vidējā izglītībā un pat pamatizglītībā. Lasīt tālāk>>>