Skolotāji

Agita Ambote- Latviešu valoda, literatūra

Lāsma Aleksandrova- Kristīgā mācība

Māris Andžāns- Sports

Gita Andžānepagarinātās grupas pedagogs

Anna Ārmane- 1.- 4.klašu skolotāja

Sandija Birka- Mūzika

Beata Bērziņa– Teātra pulciņa pedagogs

Aija Biteniece- Vēsture, filozofija, politika un tiesības

Vineta Blanka- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Ilva Bogdāne- Pahmurkina- 1.- 4.klašu skolotāja

Gunita Boltre- Informātika, ekonomika, direktora vietniece

Evija Brauča- Vēsture

Vita Brazēviča- Direktora vietniece

Brutāne SantaFizika

Brigita Brūvere- Ķīmija

Maruta Caune- Mājturība un tehnoloģijas

Rionija Regīna Cielava- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Inga Čauna- 1.- 4.klašu skolotāja, direktora vietniece

Inga Dunke- Ekonomika, matemātika, uzņēmējdarbība, pedagogs karjeras konsultants

Gita Esīte- Kalniņa- 1.- 4.klašu skolotāja

Aiva Gaidule Ķīmija

Liene Gailāne- Tautu deju pulciņu skolotāja

Anda Geidāne- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Sabīne Girgensone- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Silvija Girgensone- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Sarmīte Goldmane- Vēsture, psiholoģija

Ilze Grīnhofa- Ģeogrāfija, dabaszinības

Anete Gulbe- 1.- 4.klašu skolotāja

Ilona Gulbe- Matemātika

Lidija Gūtmane- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Mārīte Gūtmane- Logopēds

Ina Intaite- Psihologs

Marina Jefremova- Krievu valoda

Santa Judeika- Matemātika

Signe Kalniņa- Angļu valoda

Inga Kalviņa- 1.- 4.klašu skolotāja

Kristīne Kaņepe- Speciālais pedagogs (fizioterapeits BAIC)

Olga Kibaļņika- Angļu valoda

Irina Klišāne- Angļu valoda, krievu valoda

Ilze Kolka- Vizuālā māksla

Alīna Kovzele- Sociālais pedagogs, ISIAC vadītāja

Līna Kreicberga– Mūzika

Elīna Kripa- Angļu valoda

Ināra Krivate- 1.- 4.klašu skolotāja

Ina Krūmiņa- Bioloģija, dabaszinības, ķīmija

Vita Lakša- Speciālais pedagogs (fizioterapeits BAIC)

Kristīne Lejiņa- Bibliotekāre, sociālās zinības

Zanda Ločmele- Sociālais pedagogs

Diāna Medne- Fizika

Vija Melne– Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Inese Minkeviča- Matemātika (tālmācībā)

Vineta Misgirda- Skolas direktore

Ērika Mišķepagarinātās grupas pedagogs

Laimdota Mjankova- Vācu valoda

Sandra Nagle- Matemātika, direktora vietniece

Diāna Orbidāne- Matemātika

Iveta Osipovapagarinātās grupas pedagogs

Gundega Ozola- 1.- 4.klašu skolotāja

Sandra Paegle- Latviešu valoda, literatūra

Ilva Pakalne- 1.- 4.klašu skolotāja, direktora vietniece

Anita Pēterkopa- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Raivis Polka- Angļu valoda (1.- 4.klasēs)

Laura Pumpure Bebrepagarinātās grupas pedagogs

Jānis Razgalis- Sports, sporta organizators

Mudīte Rebaine- 1.- 4.klašu skolotāja, muzeja pedagogs

Dace Riekstiņa- Tautu deju pulciņa skolotāja

Dace Rimbeniece- Sports

Kristīne Ruka- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Ilva Rūtenberga- Vācu valoda

Gunta Sakaviča- 1.- 4.klašu skolotāja

Iveta Sijāte- Mājturība un tehnoloģijas

Anika Sika- Latviešu valoda, literatūra

Ieva Sīle- Tautu deju pulciņa skolotāja

Juris Sniķeris- Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs

Laila Staļģe- Logopēds, BAIC vadītāja

Lidija Stepanova– Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Ilona Stepena- Latviešu valoda, literatūra

Ginta Strazdiņapagarinātās grupas pedagogs

Inga Strode- Latviešu valoda, literatūra (tālmācībā)

Artūrs Šimkuns- Informātika, direktora vietnieks

Inese Šneidere- Bioloģija, dabaszinības, veselības mācība

Dace Taujinska- Matemātika

Ligita Timmermane- 1.- 4.klašu skolotāja

Inguna Upmane- 1.- 4.klašu skolotāja, direktora vietniece

Pjotrs Veļičko– Mūzika

Zigurds Vīksniņš- Mājturība un tehnoloģijas

Dace Vilerte- Sociālās zinības

Viveta Zeiberte- 1.- 4.klašu skolotāja

Ludmila Ziediņa- Krievu valoda

Tatjana Zujeva- koncertmeistare