Sporta komplekss

 Kontakti:

Sporta kompleksa vadītāja: Maruta Eglīte
e-pasts: r84sports@riga.lv|
Tālrunis: +371 67573717
Par sporta kompleksa laukumu nomu, konaktēties ar sporta instruktoru – Jāni Višķeri
Mob.: +371 26558752
E-pasts: jviskers@gmail.com

Dokumenti apskatei

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi  Doc. apskatei
Rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi  Doc. apskatei
Ledus laukuma izmantošanas kārtība  Doc. apskatei
 Ledus laukuma noslodzes grafiks  Doc. apskatei
Sporta kompleksa noslodzes grafiks  Doc. apskatei
  Maksas pakalpojumu cenrādis Doc. apskatei