Vēsture

Rīgas 84.vidusskola ir dibināta 1979.gadā. Tāpat kā skolas pagātne, arī šodiena un nākotne ir tās skolēnu, skolotāju un darbinieku veidota, kopta un uzturēta. Kādi esam mēs paši, kādas ir mūsu domas un darbi, tāda ir arī mūsu skola. 1979./80. gadā skolā bija 37 klašu komplekti ar 1235 skolēniem un 65 skolotājiem.

Skolas direktori:

  • Antons Rudzis no 1979.gada līdz 1983.gadam;
  • Oļģerts Linē no 1983.gada līdz 1995.gadam;
  • Vineta Misgirda no 1995.gada.

Skolai kopš 1999.gada ir sava goda zīme. To pirmo reizi pasniedza skolas 20 gadu jubilejas svinībās. Goda zīmi par izciliem un labiem sasniegumiem, kā arī ieguldīto darbu skolas labā piešķir skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Goda zīmi ir saņēmis bijušais skolas direktors O.Linē, 32 skolotāji, 4 vecāki, 8 skolas absolventi, 1 sabiedrības pārstāvis un 2 tehniskaie darbinieki.