Skolēnu parlaments

Skolēnu parlaments

Pašpārvaldē darbojas skolēni, kas mācās 8.-12. klasē. Skolas pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, skolas pasākumos, sekmēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Pašpārvalde jeb parlaments sadarbojas ar skolas vadību, skolotājiem un skolas padomi. Parlamets ar savu sabiedrisko aktivitāti un mācību darbu ceļ Rīgas 84. Vidusskolas prestižu. Pašpārvaldes ziņā ir arī skolas radio centrs, bez kura nav iedomājams neviens pasākums. Ar skolas finansiālo palīdzību radio centram ir papildināts materiālais tehniskais nodrošinājums, tādējādi paaugstinot skolas pasākumu norises kvalitāti. Skolas parlaments regulāri piedalās Rīgas Skolēnu domes sanāksmēs.

Parlamenta sastāvs:
Parlamenta prezidents –Sanita Strenga;

  • Viceprezidents – Kristofers Vallers;
  • Protokolists – Līva Parfenkova;
  • Iekšlietu ministrs – Kristofers Vallers;
  • Finanšu ministrs – Līva Parfenkova;
  • Ārlietu ministrs – Līva Parfenkova;
  • Tehniskie ministri – Visvaldis Tutiņš, Gundars Gubarevs, Vinsents Svencis, Lauris Melderis;
  • Komunikācijas ministrs – Elizabete Misgirda;
  • E-lietu ministrs –Lauma Lagzdiņa;
  • Fotogrāfs – Qiao Zhang;

Pārējie parlamenta locekļi: Aleksandrs Gils, Karīna Čujeva, Anete Labalaika, Edmunds Marianovs, Ieva Jasmane, Ilva Zonne, Krišjānis Pērkons, Kristofers Vallers, Margarita Mačiņa, Anete Kucenko, Laura Muižniece, Gita Parņuka, Kristiāna Ceicāne.

Parlamenta konsultants – Inguna Upmane.

 

IMG-20150914-WA0001

 

Kontaktējies ar mums:  r84vsk_parlaments@inbox.lv

 

Seko mums:  social-twitter-box-blue-iconsocial-facebook-box-blue-iconInstagrsocial-flickr-box-icon