Sākums

Paldies, ka esat izvēlējušies mācīties Rīgas 84.vidusskolā!

Uzņemšanai Rīgas 84.vidusskolas 10.klasēs 2024./2025.mācību gadam tika saņemti un pretendentu rindā reģistrēti 463 pieteikumi.

Uzņemtajiem Rīgas 84.vidusskolā
08.07. un 09.07. no plkst. 9:00 – 16:00 jāiesniedz klātienē

• iesniegums par izvēles groziem (iesniegumu skatīt šeit >>>),
• apliecības un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu),
• medicīnas dokumenti (u/026).

Ja norādītajā laikā dokumenti netiek iesniegti, skola piedāvā vietu nākamajiem pretendentiem uz 10.klasi konkursā iegūto rezultātu secībā.
Gadījumos, ja saņemts atteikums no kāda skolā uzņemtā izglītojamā vecākiem, skola sazināsies ar nākamā pretendentu rindā reģistrētā izglītojamā vecākiem par iespēju mācīties Rīgas 84.vidusskolas 10.klasē.

Ja mācības 10.klasē turpināsiet citā skolā, lūdzam par to informēt zvanot t. 67572681 vai rakstot e-pastā r84vs@riga.lv.

Uzņemtie izglītojamie Rīgas 84.vidusskolas 10.klasē


sveiciens


Informācijai

No 25.06.2024. līdz 20.08.2024. skolas lietvedības darba laiks no plkst.9.00 līdz 13.00.


vasara


Vasara sākusies, mazie aktieri turpina darboties!

4. jūnijā 2.-5.klašu teātra pulciņš ar izrādi “Pīters Pens” viesojās PII iestādē Creakids.
Mazie aktieri pēc izrādes bija sajūsmā par mazo skatītāju reakcijām un sajutās kā īstas zvaigznes. Pēc izrādes teātra skolotāja Beata un mazie aktieri saņēma šādas atsauksmes:
 “Paldies par lielisko iespēju Jūs uzņemt. Bērni katrā grupā runā vien par šodienas izrādi. Visiem ļoti patika. Gaidīsim Jūs atkal!”

5. jūnijā ar izrādi sagādāja prieku Gaiļezera sociālās aprūpes centrā esošajiem pacientiem.

Beata Bērziņa:
Mums ir FANTASTISKI bērni. Jau ceļā bija DAUDZ jautājumu par centru, uz kuru braucam.  Uzzinājām, ka vecākajam iemītniekam ir 103 gadi, un, ka viens ~ 70 gadus vecs pāris šodien aizbrauca laulāties. Paciemojāmies nodaļā, kur cilvēkiem ir tāda slimība, ka viņi visu aizmirst.
Man ir skaidrs, ka mēs turp brauksim vēl!”
 Atsauksmes no mazās aktrises Elzas par šīs dienas izrādi:
Man bija tāds prieks par šodienu! Visi cilvēki tur ir tik jauki un sirsnīgi! Ir sajūta, par ļoti, ļoti laba darba paveikšanu.“

Paldies teātra skolotājai Beatai Bērziņai un mazajiem aktieriem par sagādātajiem prieka mirkļiem lielajiem un mazajiem!30.05.2024. Rīgas 84. vidusskolas izglītojamo pašpārvalde sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Piedzīvojuma Gars” organizēja “Netradicionālo sporta dienu”.
Paldies skolotājiem, kuri iedrošināja un atbalstīja!

Paldies 10. klašu skolēniem, kuri lieliski iejutās tiesnešu lomā!
Paldies mūsu lieliskajai fotogrāfei Nikolai!
Paldies “Piedzīvojumu Garam”  – mums ļoti patika!


30.05.2024. 1. – 4. klašu skolēniem notika tradicionālā  “Mācību priekšmetu diena”.
1. – 3. klašu skolēni ar aizrautību pildīja daudz un dažādus uzdevumus.
Paldies 4. kalšu skolēniem, kuri atbildīgi uzņēmās tiesnešu lomu.

Paldies  idejas autorei Ilvai Pakalnei!


“Ģimenes dienas” koncerts maija izskaņā priecēja gan lielus, gan mazus.
Paldies par ieguldīto darbu deju skolotājām Dacei Šumskai, Elizabetei Vilnei, kora skolotājām Inesei Zālītei un Līnai Kreicbergai – Pavlovai, koncertmeistarei Danai Rudukai!

Paldies vecākiem par atbalstu!

24.maijā jau divdesmit piekto reizi notika tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”,  kurā piedalījās arī  Rīgas 84. vidusskolas  TDK “Saule” 1. – 4. klašu 130  dejotāji. Dobelē festivāla ietvaros  piedalījās 3856 dejotāji no 111 deju kolektīviem.
Festivāls gadu gaitā ir izaudzis par vērienīgu pasākumu, kurš katru gadu notiek kādā no Latvijas pilsētām. Šogad dancotājus uzņēma 24.maijā Dobelē un 25. maijā Ventspilī.
Paldies  deju skolotājām Dacei Šumskai, Elizabetei Vilnei un koncertmeistarei Danai Rudukai!
Paldies atsaucīgajiem vecākiem!


Priecājamies un lepojamies!

Rīgas 84. vidusskolas skolniece Lilū Ešenvalde ieguvusi 1.vietu starptautiskajā matemātikas konkursā “PANGEA 2024” pirmo klašu grupā.
Konkursa mērķis –  popularizēt matemātiku un radīt talantīgiem bērniem iespējas pilnveidoties. Konkursā varēja piedalīties visi Latvijas skolu skolēni. Konkurss tika rīkots divos posmos.


Latvijas  sieviešu volejbola izlases galvenais treneris Daniele Mario Capriotti ar trenera palīgu Arvilu Keišu un izlases dalībniecēm Megiju Dambrehti, Paulu Ņečiporuku, Martu Kamēliju Levinsku un Aniju Jurdžu šodien ieradās sniegt paraugstundu Rīgas 84. vidusskolā.
Treneri iepazīstināja 6.a klases skolēnus ar pamata elementiem volejbolā – augšējo, apakšējo piespēli un uzbrukuma sitienu. Visas stundas garumā Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētājas piedalījās un kopā ar bērniem palīdzēja tiem pilnveidot prasmes. Patīkamā un pacilātā gaisotnē tika aizvadīta stunda. Protams, neizpalika arī fotografēšanās un “autogrāfu medības”!

Paldies par lielisko iespēju!


16.05.  skolā notika tradicionālā Muzeja diena, kurā muzejnieki iepazīstināja ar paveikto mācību gada laikā.
Paldies muzeja pedagoģei Mudītei Rebainei!Es mirkļa žiglo putnu gribu plaukstās satvert.
Vien brīdi paturēt, tad brīvē laist,
Jo mirklis satvertais, ar prieku sirdī laistais,
Kaut projām traucis, tomēr neizgaist…

17. maijā mūsu skolā norisinājās Pēdējā zvana svētki!


Apsveicam Mūsu skolas 9.klašu meiteņu basketbola komandu ar izcīnīto 3.vietu Rīgas 26. skolēnu spēlēs 3×3 basketbola turnīrā. Savukārt zēni tika izslēgšanas spēlēs, kur pirmajā kārtā nācās atzīt 2.ģimnāzijas pārākumu.

Komandas veidoja:

Laura Kovaļova 9.a
Katrīna Maike 9.b
Beāte Bitmane 9.b
Jasmīne Šmate 9.c

Eduards Podrezs 10.a
Kristaps Bērziņš 11.a
Raivis Cīrulis 12.b
Roberts Krūmiņš 12.b

Paldies visiem par dalību un cīņas sparu laukumā!

BB“Mēs lepojamies – 2024”

Katru pasaule uzrunā īpašā veidā, vajag atsaukties šai uzrunai, atrast drosmi un palīdzīgu roku, kas vedīs pretī sasniegumiem, un šī palīdzīgā roka ir cilvēki mums apkārt.
9.05.2024. Rīgas 84. vidusskolā tika  sumināti skolotāji un skolēni, kuri  guvuši panākumus  mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos.
Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Lai šis svētku brīdis sniedz gandarījumu par paveikto un dod enerģiju un jaunas idejas turpmākajiem sasniegumiem! Lai šogad sasniegtais dod spēku jaunām veiksmēm nākamajā mācību gadā!


Laika posmā no 18.04. – 7.05. Rīgas 84. vidusskolas 7. klašu skolēni apmeklēja RTU Zinātkāres centru “Futurimo Rīga”. Piedalījās dažādās nodarbībās, kā arī apskatīja zinātnes centra ekspozīciju. Nodarbību saturs aptvēra dažādas STEAM tēmas: fiziku, ķīmiju, ekonomiku, tehnoloģijas, inovācijas, elektroniku, datoriku, aeronautiku, vides zinātnes un mašīnzinības.

Paldies par sniegto iespēju! Skolēni atzina, ka bija ļoti interesanti un vērtīgi!


lr


Šodien skolā virmoja svētku gaisotne. “Baltā galdauta svētki” ir veids kā svinēt Latvijas otro dzimšanas dienu – mūsu PAR dienu.


Ir ļoti vērtīgi, ja jaunietis redz, ka talanta attīstīšanai dzīvē vienmēr var atrast laiku. 2.05.2024. notika “Talantu šovs” 5. – 12. klašu grupā.
Paldies 18 drosminiekiem!
Paldies fotogrāfei Nikolai!


Ir ļoti vērtīgi, ja jaunietis redz, ka talanta attīstīšanai dzīvē vienmēr var atrast laiku. 2.05.2024. notika “Talantu šovs” 5. – 12. klašu grupā. Paldies 18 drosminiekiem!

Paldies fotogrāfei Nikolai!

Aprīļa beigās  XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” repertuāra pārbaudes skatē piedalījās 8 mūsu skolas tautas deju kolektīvi.
Skates dejas izdejoja 142 “Saules” dejotāji.

Lepojamies ar iegūtajām pakāpēm:

 • 1.klašu kolektīvs “Saule” A un B grupa- I pakāpe,
 • 2.klašu kolektīvs “Saule”- I pakāpe,
 • 3.klašu kolektīvs “Saule”- I pakāpe,
 • 4.klašu kolektīvs “Saule”- Augstākā pakāpe,
 • 5.,6. klašu kolektīvs “Saule”- I pakāpe,
 • 7.,8. klašu kolektīvs “Saule”- I pakāpe,
 • 9.-12. klašu kolektīvs “Saule”- I pakāpe!

Paldies deju skolotājām Dacei Šumskai, Elizabetei Vilnei un koncertmeistarei Danai Rudukai!


19. un 20. aprīlī skolas teātra kolektīvi piedalījās XVII Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā “ …un es iešu un iešu” Valmieras Viestura vidusskolā.
Apsveicam ar sasniegtajiem rezultātiem!
Radošus panākumus turpmākajos mācību gada izskaņas pasākumos teātra skolotājai Beatai Bērziņai un teātra kolektīvu dalībniekiem!


Mode


13.04.2024. ATTA centrā Rīgā notika Fizmix eksperimenta pusfināls un fināls, kurā piedalījās arī Tabita Rūsiņa, Sofija un Nikola Koniševas no 9.d klases un Alīna Barlote , kā arī Gabriels Safronovs no 9.b klases.
Šis konkurss notika no 2024. gada 12. februāra līdz 13. aprīlim. Tajā bija  3 kārtas : atlases kārta, pusfināls un fināls. Katru nedēļu, četras nedēļas pēc kārtas bija jāpilda dažādi uzdevumi, ieskaitot vairākus eksperimentus, un jākrāj punkti, lai cīnītos par augstāko punktu skaitu starp citām komandām savā reģionā. Konkursa pusfinālam kvalificējās katra reģiona un Rīgas pilsētas 10 labākās komandas. Mūsu skolas komanda “Grāmata84” uz pusfinālu tika kā 2. vietas ieguvēji Rīgas pilsētas atlases kārtā.

Pusfināla komandām finālā bija jāizgatavo sava miniatūru ūdens turbīna , ar kuras palīdzību fināla laikā uz skatuves novietotā mērīšanas stacijā var iegūt pēc iespējas lielāku kopējo saražotās elektroenerģijas daudzumu un momentāno elektrisko jaudu.

Pusfināls notika klātienē, kur kopā ar visām pārējām komandām, kas bija tikušas uz pusfinālu no visas Latvijas, mēs sacentāmies par pirmo vietu mūsu reģionā, lai tiktu uz finālu, uz kurā varēja piedalīties tikai tā komanda tika tā komanda, kas ieguva 1. vietu pusfinālā. Mēs sadarbojāmies ar fizikas skolotāju Diānu Medni, kuras 25 gadu pieredze Fizmix konkursos mums lieti noderēja.

Fiz


11.aprīlī skolas 2.-5.klašu teātra pulciņš ar izrādi “Pīters Pens” devās uz Sākumskolas skolēnu teātra festivālu, ko jau trešo gadu organizē Ulbrokas vidusskola.
Žūrija novērtēja bērnu spēlētprieku un komandas sajūtu, un piešķīra nomināciju “Jestrākā komanda”.
Paldies teātra skolotājai Beatai Bērziņai!

dipl


Gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2024. gada 10. aprīlī, 5.-12. klašu meiteņu koris piedalījās Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā, iegūstot 1. pakāpes diplomu!
Paldies dziedātājiem, par muzikālo sniegumu, pieskandinot VEF kultūras pils kamerzāli!
Paldies mūsu kora diriģentei Līnai Kreicbergai – Pavlovai un koncertmeistarei Danai Rudukai, par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus konkursam!

Lai skan!


Priecājamies!

Gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 2024. gada 8. aprīlī, vidusskolas jauktais koris “Harmonija”, apvienojoties ar Ziemeļvalstu ģimnāzijas jaukto kori piedalījās Latvijas izglītības iestāžu koru konkursā, iegūstot 2. pakāpes diplomu!
Sirsnīgs paldies visiem dziedātājiem par ieguldīto laiku mācoties dziesmas un apmeklējot mēģinājumus!
Paldies mūsu kora diriģentei Līnai Kreicbergai – Pavlovai, Ziemeļvalstu ģimnāzijas diriģentam Rūdim Cebulim un koncertmeistaram Gintam Žilinskim, par ieguldīto darbu sagatavojot skolēnus konkursam!

Dziesmā ir spēks! Lai skan!


#KONKURSS “Mana veselīgā ēdienkarte” – aizraujoša iespēja 1. – 4. klasēm izpaust savu radošumu un zināšanas par veselīgu uzturu!
✂️📕 🎨 Konkursā skolēni aicināti izveidot radošus darbus vai projektus, kas attēlo to, kā viņi redz savu veselīgo ēdienkarti (zīmējumus, kolāžas, komiksus u.tml.).

📬Lai pieteiktu klasi, audzinātājam vai citam izglītības iestādes pārstāvim līdz 22. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa —> bit.ly/piensunaugli .

Radošie darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim, nosūtot uz e-pastu konkurss@vatp.lv vai nogādājot klātienē (adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspilī, LV-3602).

🍏Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, un pirmo trīs vietu ieguvēji tiks noteikti divās klašu grupās: 1.-2. klase, 3. – 4. klase.
🍏Paši radošākie un zinošākie iegūs izglītojošu, izklaidējošu ekskursiju uz dabas atpūtas vietu (vietas aprakstītas nolikumā).
🍏Otro un trešo vietu ieguvējiem – galda spēles izglītojošai kopā būšanai.
🍏Darbi tiks nodoti arī skatītāju vērtējumam sociālo mediju platformā https://www.facebook.com/piensaugliskolai. Balsojumā noskaidrosim, kura klase iegūs simpātiju balvu – personalizētas, ar skolēnu vārdiem un programmas “Piens un augļi skolai” logo apdrukātas ūdens pudeles.

plak


“Skola agrāk un tagad”

1979.gads – Rīgā sāk darbu jaunuzceltā Rīgas 84. vidusskola.
Izstāde ļauj skolēniem ieskatīties, kāds tad bija mācību process un skolas darbs tajā laikā. Eksponāti palīdz labāk izprast, kā skolēni mācījās, ģērbās, komunicēja laikā pirms aptuveni 40 gadiem.
Izstādē var aplūkot pirmās izmantotās mācību grāmatas, burtnīcas, saliekamās ābeces (matemātikā, latviešu valodā). Skolēnu uzmanību piesaista rakstāmmašīna, tintnīca ar tintes pildspalvu un spalvas kātu. Var aplūkot sadzīviskas lietas, kā skolas somu, piemiņas kladi, skolēnu apliecību, skolas formu u.c.
Uz izstādes apmeklējumu, kā reklāmas rullītis, rosina 2 min gara filmiņa. Tomēr dod priekšstatu par to, kas notika skolā agrāk un tagad.
Un tad… skaties, domā, salīdzini un izspried!

Rīgas 84. vidusskolas muzeja pedagoģe Mudīte Rebaine.


Piektdien, 5.aprīlī skolas 2. – 5.klašu un 5.-12.klašu teātra pulciņš apvienoja trīs pasākumus : sarīkojot ziņkārīgo seansu, nodeva skatītājiem savas jaunās izrādes, kā arī piedalījās Rīgas pilsētas interešu izglītības metodiskā centra teātra izrāžu skatē. Par ziņkārīgajiem pieteicās aktieru ģimenes locekļi un draugi, kā arī citi interesenti – skolas skolēni, savukārt žūriju pārstāvēja trīs nopietni meistari. Skatītāji un žūrija ļāvās «Pītera Pena» varoņu valdzinājumam, kā arī vēroja kaislības skolā izrādē, kas tapusi pēc 1970.gadā uzrakstīta darba “Augšup pa lejupejošām kāpnēm”, kura autors ir Bella Kaufmane.

Pēc izrādēm ir saņemtas atsauksmes :

 • Esmu mēma- patīkamā nozīmē !!!
 • Mazo izrāde bija fantastiska!!! Bērnu spēle bija super! Beata, milzum LIELS paldies, ka spēj bērnus atvērt tā, ka katrs patiešām dzīvo savā lomā un es kā skatītājs par visiem 100 noticu tam stāstam, ko viņi vēlas izstāstīt!
 • Kolosālas izrādes.  Izcili aktieri un brīnišķīga režija.
 • Mazo izrāde raisīja daudz smaidu un smieklu skatītāju sejās.  Tik forši!
 • Ohoho!!! Lielo izrāde bija tik ļoti laba! Kolosāli!
 • Jā, es pirms tam domāju, kā tik veca grāmata tiks saprasta mūsdienās. Bet, kā izrādās, nekas jau nav mainījies.
 • Reizēm pēc izrādes profesionālajos teātros domā un nevari saprast, kāpēc tā veidota, ko gribēja pateikt un par ko samaksāti pārdesmit eur. Vakardienas izrādē ne mirkli nebija garlaicīgi un pēc tās palika pēcgarša. Domas pēc redzētā ne tikai par saturu. Patiesa sajūsma, cik gan daudz pedagogs (arī jebkurš no mums savā darbā!) var paveikt, ja dara ar lielu aizrautību un mīlestību!
 • Beata, liels paldies, fantastiska izrāde. Meitai divas draudzenes bija atnākušas, un jauniešu vērtējums – bija patiešām smieklīgi, un skolotāju teksti ir tieši tādi, kā runā mūsu skolotāji. Es laikam skatījos citā līmenī, man bija ne tikai smieklīgi, bet arī līdz asarām.
 • Mans secinājums pēc lielo izrādes ir tāds, ka “Augšup pa lejupejošām kāpnēm” būtu vērts ielikt programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, svētīgi redzēt gan skolniekiem, gan pedagogiem, gan IZM par skolu sistēmu. Tik ļoti parādīta ikdiena no visām pusēm…nesaprastie, atšķirīgie, dumpinieki, izmisušie pedagogi, “bargā vadība” un visiem kopīgs ir viens – gribēt būt saprastam, piederīgam, vajadzīgam.
 • Ļoti patika kā izmanto visu skatuvi, saspēlējas un tiek galā ar galveno rekvizītu – krēslu.
 • Lieliskas raksturlomas un izspēle arī tiem tēliem, kuriem nebija teksta, bet radīja kopīgo klases atmosfēru. Skolēns 2030 – nav vērts iegaumēt, viņi tik bieži mainās!

Žūrijas vērtējums tika saņemts rakstiski: “Sirsnīgs paldies par dalību teātru izrāžu skatē! Vērtēšanas komisijas vērtējums sekos šajā nedēļā, bet komisija ir lēmusi Jūsu kolektīvu rekomendēt dalībai VI Latvijas skolu jaunatnes teātru festivālam – parādei “2×2 IR PIECI” Jūrmalā.”

 Paldies teātra pulciņa skolotājai Beatai Bērziņai!

Matemātikas jomas radošo darbu izstāde “Saziedēsim pavasarī” – matemātika papīra plastikā (origami un citās tehnikās). Paldies matemātikas skolotājiem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Talants pats par sevi ir bezkrāsains un iegūst krāsu tikai pielietojumā.
5.04.2024. Rīgas 84. vidusskolā notika “Talantu šovs” 1. – 4. klašu grupā.
Paldies ikvienam, kurš iedrošināja, atbalstīja, uzmundrināja pasākuma dalībniekus!

Paldies vecākiem par iesaisti!

Paldies fotogrāfei Nikolai! Vairāl bildes var skatīt skolas Facebook kontā

dfgfcgf dfgdfg


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas 74.olimpiādē!

 • Andris Mazais (12.kl.)- 2. vieta;
 • Markus Jubelis (10.kl.)- 3. vieta;
 • Kārlis Šolcs (6. kl.)- 3. vieta;
 • Artūrs Judins (10.kl.)- atzinība;
 • Sofija Bondarenko (10.kl.)- atzinība;
 • Mareks Zvingulis (7.kl.)- atzinība;
 • Kristers Murds (7.kl.)- atzinība;
 • Ronalds Bērziņš (7.kl.)- atzinība;
 • Kristians Volkovs (6. kl.)- atzinība;
 • Ojārs Ruseckis (8. kl.)- atzinība.

Markus Jubelis un Andris Mazais aizstāvēja skolu Valsts matemātikas olimpiādē.
10. a klases skolnieks Artūrs Judins ieguva atzinību Atklātajā matemātikas olimpiādē

Paldies skolotājiem D. Orbidānei, M. Geidānam un S. Naglei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

olimp


Lieldienas


Svētki ir jāsvin!

26.03. Rīgas 84. vidusskolas teātra pulciņa dalībnieki svinēja Lieldienas – minēja mīklas, meklēja olas, neiztika arī bez olu ripināšanas un olu kaujām.
Paldies muzeja pedagoģei Mudītei Rebainei!

Krāsu nedēļa


Sveicam un lepojamies!

Junioru kerlinga komanda JKK/Barone, kuras sastāvā ir 9.b klases skolniece Letīcija Ieviņa uzvar cīņu par Latvijas čempionu titulu un pārstāvēs Latviju 2024./2025. gada sezonā. 🇱🇻

Latvijas čempionātu kērlingā junioriem atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija.

https://www.curling.lv/cempionati/juniores?#kopvertejums

Kerl


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas pašvaldības latviešu valodas un literatūras  olimpiādē!
 • Nikola Lavriņenko (11.kl.)- 3. vieta;
 • Lote Homčenko (11.klase)- atzinība;
 • Tabita Rūsiņa (9.klase)- atzinība;

Paldies skolotājām Solvitai Ābelītei un Annikai Sikai, Līgai Kolotikovai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

olimp


8.03.2024. Rīgas 84. vidusskolā tika aizvadīts sportiskā gaisotnē. Kā katru gadu šajā dienā norisinājās “Dāmu spēles”.  Meitenes sacentās, puiši atbalstīja.

Apsveicam! I vietu ieguvējus:

 1. klašu grupā – 5.a klasi
 2. klašu grupā – 6.a klasi
 3. klašu grupā – 7.b klasi
 4. klašu grupā – 8.d klasi
 5. klašu grupā  – 9.b klasi

Paldies sporta skolotājiem par lielisko pasākumu!


enas


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus ģeogrāfijas Rīgas valstspilsētas olimpiādē

 • Daniels Rimšs (12. klase)- 1. vieta;
 • Raimonds Gabrāns (11. klase)- 2. vieta;
 • Andris Mazais (12. klase)- 2. vieta;
 • Laura Līva Kasparinska (11. klase)- 3. vieta;
 • Rolands Skorohodovs- (10. klase) atzinība;
 • Artūrs Judins -(10. klase) atzinība;
 • Ojārs Ruseckis (8. klase)- atzinība;
 • Tabita Rūsiņa (9. klase)- 3. vieta.

Paldies skolotājai Ilzei Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


vd


muzejs


Februāris ir mēnesis, kad pirmklasnieki aizvadījuši skolā savas pirmās 100 dienas! Arī mūsu pirmklasniekiem 16. februāris bija svētku diena!


Kopā mēs varam!

Paldies ikvienam, kurš piedalījās akcijā “Ierakumu sveces Ukrainai”.

Sveces


Priecājamies un lepojamies!

6. februārī Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” svinīgajā pasākumā “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!” sumināja Rīgas pašvaldības skolu labākos skolēnus 2023. gadā.
Šo skolēnu vidū bija arī mūsu skolas 11.klases skolēns Rainers Andžāns, kurš saņēma Rīgas Domes pateicības rakstu par pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas fizikas un ķīmijas  olimpiādē

 • Raimonds Gabrāns-2.vieta (ķīmija)
 • Raimonds Gabrāns-atzinība (fizika)
 • Pēteris Kasparovičs- atzinība (ķīmija)
 • Paldies skolotājām O. Mednei un D. Mednei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!27. janvārī notika Rīgas 84. vidusskolas Žetonu vakars, kur 52 12. klašu skolēni saņēma skolas piederības zīmi – skolas žetonu.


Lepojamies!

Pagājušajā nedēļas nogalē no 12. līdz 13.janvārim notika Rūjienas Tradicionālais basketbola turnīrs TBT. 🏀 Turnīrā piedalījās mūsu skolas meiteņu un puišu komandas.

 • Ierodoties iepriekšējā vakarā Rūjienā, meitenes pagatavoja vakariņas Rūjienas vidusskolas mājturības kabinetā. Pēc vakariņām, bija pieejams brīvs basketbola laukums, kur abas komandas varēja patrenēties, kā arī labi pavadīt laiku.
 • Tradicionālais basketbola turnīrs sākās ar grandiozu atklāšanas ceremoniju. Pēc tam jau sekoja basketbola spēles. Meiteņu komanda dienas pirmo spēli uzvarēja. Savukārt puišu komanda izcīnija vienu uzvaru un vienu zaudējumu.
  Pēc turnīra pirmās dienas aizvadītajām spēlēm, vakarā Rūjienas vidusskolas pašpārvalde bija sagatavojusi interesantus izklaides pasākumus – superbingo un diskotēku ar dzīvo mūziku.

TBT otrajā dienā, meitenes spēli uzvarēja, tādejādi, iegūstot pirmo vietu.🥇Savukārt, puišu komanda ceturtdaļfinālā un pusfinālā spraigās cīņās guva zaudējumus, kur pēc tam bija jācīnās par 7.vietu. Noslēgumā puiši izcīnīja 8.vietu.💪🏻

Tradicionālajā basketbola turnīrā, kas norisinās jau 73. reizi arī tika rīkots trīs punktu metienu konkurs, kurā mūsu skolu pārstāvēja Kristaps Bērziņš, Katrīna Maike un Keita Lurdesa Jēkabsone. Finālā Katrīna uzvarēja savus pretiniekus, iegūstot dāvanu karti un speciālu balvu no SK “Rūjiena”.

Mūsu komandas spēlētāja Keita Lurdesa Jēkabsone tika atzīta par turnīra rezultatīvāko spēlētāju, kā arī Keita saņēma balvu par pirmo iemesto grozu šajā turnīrā.

Apsveicam abas basketbola komandas ar lieliskajiem rezultātiem! Paldies par cīņas sparu un emocijam laukumā! 💪🏻🥇🏀

Meiteņu komandā piedalījās:

 • Katrīna Maike
 • Beāte Bitmane
 • Keita Lurdesa Jēkabsone
 • Samanta Straume
 • Melinda Vīcupe
 • Linda Veģe
 • Alīna Pelse
 • Laura Kovaļova

Zēnu komandā piedalījās:

 • Roberts Krūmiņš
 • Raivis Cīrulis
 • Ralfs Pilainis
 • Mārtiņš Mileika
 • Kristaps Bērziņš
 • Eduards Podrezs
 • Eduards Valneris
 • Artūrs Sprudzāns
 • Liels paldies sporta skolotājai Dacei Rimbeniecei!

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēstures olimpiādē!
Paldies skolotājai A. Biteniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 • Sofija Bondarenko (10.kl.)- 2. vieta;
 • Raimonds Gabrāns (11.kl.)-3. vieta.

att3.c klase un audzinātāja Solvita Smeltere  kopā ar skolas skaņu operatoru Visvaldi Tutiņu sagādājuši mums visiem sirsnīgu apsveikumu!


21.12. notika sporta diena 5. – 10. klašu skolēniem.

Paldies sporta skolotājiem!


Sveicam!

Sveicam Rīgas valstspilsētas bioloģijas  46. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētājus!

 • Tabita Rusiņa(9.kl.)-1. vieta
 • Raimonds Gabrāns(11.kl.)-1. vieta
 • Skolēni izvirzīti uz valsts olimpiādi!
 • Paldies skolotājai I. Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

biol


21.12. skolā 5.  – 9. klašu skolēniem notika “Mācību priekšmetu diena”.  Skolotāji bija sagatavojuši  katrai klašu grupai 40  dažādus radošus uzdevumus, savukārt 10. – 11. klašu skolēni  iejutās tiesnešu lomā.
Skolēni atzina, ka “Mācību priekšmetu diena” bija interesanta un  pat jautra, kaut kas pavisam savādāks nekā mācīties stundās!
Paldies ikvienam par ieguldīto darbu! Mums kopā tas izdevās!


20.12. notika sporta diena 1. – 4.klašu skolēniem.
Paldies sporta skolotājiem!


Decembrī Rīgas 84. vidusskolas saime piedalījās labdarības akcijā  “Piepildīsim  drosmes kasti”.
Paldies mūsu skolas 12. klašu skolēniem un audzinātājai, kuri jau piekto gadu iesaistās šajā akcijā un šogad aicināja to darīt arī pārējos skolas biedrus!
Paldies 12. klases pārstāvjiem, kuri saziedotās mantas nogādāja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.
Paldies ikvienam, kurš piedalījās! Novēlam visiem stipru veselību, saticību un ticību brīnumam!


16.decembrī pirmizrādi piedzīvoja 2.-5.klašu teātra pulciņa izrāde “Grinčs”. Tā tika izrādīta filiālbibliotēkā “Vidzeme” vecākiem, ģimenes locekļiem un bibliotēkas mazajiem un lielajiem apmeklētājiem.
Kā teica bibliotēkas darbinieces: “Šī ir tā reize, kad bibliotēka ir stāvgrūdām pilna!”

Pladies teātra pulciņa skolotājai Beatai Bērziņai!


Turpinot pagājušajā mācību gadā iesāktos eksperimentus, 5.-12.klašu teātris arī šogad 15.decembrī rādīja skatītājiem savu jaunāko veikumu – sajūtu izrādi “Pirmā Ziemassvētku eglīte”. Tā ir izrāde tumsā, kas balstās uz skaņu un smaržu. Pirmie skatītāji bija aktieru vecāki, ģimenes locekļi, skolotāji un citi interesanti. Pēc izrādes saņemtas arī atsauksmes.
“Šis noteikti bija mans Ziemassvētku notikums. Priekšnesums, kad nevis pūlies atpazīt savējo, bet pamazām ļaujies sajūtām – iztēlē nonāc Vecrīgas ielās un redzi – pilnīgi skaidri redzi, kas tur notiek.”
“Braucu mājās un domāju par savām šodienas sajūtām izrādes laikā un pēc, pēcgaršu. Motīvs saprotams, temats vēsturisks un saistošs iekš ziemas un svētku laika. Sajūtu paķēru, izdevās uzburt ainiņu, īpaši no tās vietas, kur izlavas pa vārtiem un nonāk mežā. Sajūtu teātris. Bija balsis, dažādi runas stili un valodas, tas ļoti patika. Bija raksturlomas, kur balsī veidojās arī tēls. Saspēle ļoti sarežģīta, vienam otru neredzot, sajust, turpināt, uzķert, tas bija augsts līmenis. Izaicinājums runāt, pielikt skaņu un paspilgtināt iedoto emociju. Ļoti patika iekļautās dziesmas, dziesmu izvēle un pasniegšanas veids. Nebijis pasniegšanas veids, bērnu izrādēs noteikti. »
Plašākai auditorijai izrāde būs gaidāma pēc Jaungada svētkiem. Tiekamies!
Paldies teātra skolotājai Beatai Bērziņai!

TT


Paldies skolēniem un audzinātājiem par ieguldīto darbu!

 


Mācību priekšmeta Publiskā uzstāšanās ietvaros 12.klases skolēni apgūst māksliniecisko runu un īsteno māksliniecisko priekšnesumu. Skatītāji novērtēja atzinīgi  – ļoti patika!

Paldies Publiskās runas skolotājai Beatai Bērziņai!


Priecājamies un lepojamies!

Paldies teātra pulciņa skolotājai Beatai Bērziņai!

BB


Jamp


Egle


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas krievu valodas olimpiādē!

 • Kristiāns Dumpis (8. klase)- 3. vieta;
 • Aurēlija Kurjanoviča'(9. klase)- 3. vieta;
 • Sola Krūmiņa (12. klase)-3. vieta;
 • Sandra Pļenkova (8. klase)- atzinība.

Paldies skolotājai L.Ziediņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


tmb


balle


Paldies uzņēmumam SIA “N-PRO” – HYUNDAI Power Products oficiālajam pārstāvim Baltijas valstīs!
Mūsu pirmklasnieki ir vēl pamanāmāki, jo katrs dāvaniņā saņēma atstarotāju.

atst


Priecājamies un lepojamies!

Mūsu skolas Telpu Futbola komanda turpina cīņu par Rīgas skolu Telpu futbola kausu!

Pagājušajā nedēļā tika aizvadīta Rīgas skolu telpu futbola kausa izcīņas TOP16 kārta. Dramatiski un negaidīti noslēdzās spēles mūsu skolas apakšgrupā! Par vietu ceturtdaļfinālā tikām ielozēti ļoti spēcīgā apakšgrupā, kur spēlēja Rīgas J.G.Herdera Grīziņkalna vsk., Rīgas Centra Humanitārā vsk., Teikas vsk. Un 84.vsk. Tikai 2 labākās grupas komandas iegūst iespēju spēlēt ceturtdaļfinālā.

Vispirms tika piedzīvots zaudējums pret J.G.Herdera Grīziņkalna vsk. ar rezultātu 1:4, otrajā spēlē pret mājiniekiem Teikas vsk. nonācām iedzinējos ar 0:2, kad bija atlikušas spēlēt mazāk par 1:30 min līdz spēles beigām, mūsu puiši iesita 3 bezatbildes vārtus (trešie vārti tika gūti pēdējā spēles sekundē) un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 3:2! Pēdējā spēlē pret Rīgas Centra Humanitāro vsk. iesākām lieliski un pirmo puslaiku noslēdzām 2:1 par labu 84.vsk. Tomēr otrajā puslaikā labāk veicās pretiniekiem un tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 3:5.

Grupā finišējām 3.vietā ar ko sākumā nepietika TOP8 kārtai, bet kā vēlāk izrādījās, tad J.G.Herdera Grīziņkalna vsk. sastāvā uz laukuma izgāja spēlētāji, kuri nav šīs skolas skolnieki un līdz ar to skolai tika piešķirta diskvalifikācija! Tādējādi, kā nākošā komanda ceturtdaļfinālā iekļuva Rīgas 84.vidusskola!

Apsveicam mūsu puišus. Turēsim īkšķus 6.decembrī, kad plkst. 15:30 tiks aizvadīta ceturtdaļfināla spēle pret Rīgas 6.vidusskolu. Uzvarētāji turpinās cīņu pusfinālā!
Spēle notiks 93.vsk. sporta zālē.

 • Komandā spēlēja:
 • Kristaps Jautaiķis
 • Mārcis Kazainis
 • Mārtiņš Inzulis
 • Renārs Oškamps
 • Lauris Nazarovs
 • Mārcis Puriņš
 • Paldies sporta skolotājam Jānim Razgalim!


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus angļu valodas olimpiādēs!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 4.-6. klašu uzvarētāji:

 • Marks Ančupāns (5. klase)-3. vieta;
 • Madara Čerņavska (5. klase)-3. vieta;
 • Kristians Volkovs (6. klase)-3. vieta;
 • Katrīna Lapiņa (6. klase) -3. vieta;
 • Emīls Dinvietis (4. klase)- atzinība;
 • Loreta Kalniņa (6. klase)- atzinība;

Paldies skolotājiem Gintai Teterovskai, Sigitai Vītolai un Marijai Nikolajevai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 7.-9. klašu uzvarētāji:

 • Matīss Zirdziņš (8. klase)- 3. vieta;
 • Vitālijs Volinščikovs (7. klase)- atzinība;
 • Markuss Ansons (9. klase)- atzinība;
 • Paldies skolotājiem Amanadai Selepai un Elīnai Kripai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
 • Rīgas valstspilsētas pašvaldības  angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētāji:
 • Raimonds Gabrāns (11. klase) -3. vieta;
 • Niklāvs Markus Klušs (12. klase)-3. vieta;
 • Paldies skolotājiem Olgai Kibaļņikai, Irinai Klišānei un Elīnai Kripai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Ol


Egle


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Tabita Rūsiņa, 9.d-3.vieta
 • Ojārs Ruseckis, 8.d- Atzinība
 • Paldies skolotājai I.Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Geo


afi


LV


TDK “Saule” un VPDK “Saule” sveiciens Latvijas 105.gadadienā!


… Es mīlu Tevi, Latvija,

Vai tu to tagad dzirdi?
Es gribu, lai Tu, Latvija,
Kā spoža zvaigzne mirdzi.
/D. Kravale, J. Saukante/

17.11. svecīte pie svecītes – par godu Latvijas dzimšanas dienai!
“Mirdzi, Latvija!”
Paldies ikvienam, kurš piedalījās!


Skolas dekora veidošana Latvijas svētkos ir Rīgas 84. vidusskolas tradīcija.
Mēs katrs esam unikāls un neatkārtojams, tāpat arī katra skolēna veidotā zvaigznīite ir īpaša un vienreizēja.
Kopā mēs varam!
Paldies ikvienam par ieguldīto darbu  – īpaši idejas autorei Ingai Čaunai!


Es savu tautu ļoti mīlu un no sirds lepojos ar to.
Mēs kopā turam dvēsli dzīvu un pieskandinām zemi brīnišķo…
/L.Valters/

Mūsu dāvana Latvijai – svētku koncerts!Priecājamies un lepojamies!

14. novembrī tika pasniegta Rīgas gada balva pašvaldības labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

 Nominācijā “Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem” balvu “Zelta pildspalva” saņēma Rīgas 84. vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja Ilze Grīnhofa.


Rīgas 84. vidusskolas 5. – 12. klašu  teātra pulciņa veidots video “Tautasdziemsu maratons”

Paldies teātra skolotājai Beatai Bērziņai!


Rīgas 84. vidusskolas 2. – 5. klašu teātra pulciņa veidots video “Tautasdziemsu maratons”

Paldies teātra skolotājai Beatai Bērziņai!


lp


Kā katru gadu, arī šogad skolā tika svinēta Mārtiņdiena! 2. – 4. klašu skolēnus izdancināja TDK “Saule” dejotāji! Savukārt pēc dančiem sākās ikgadējais Mārtiņdienas tirgus!


 

Vecākus rakstus atradīsiet šeit>>>