Sākums

Skolā viesojas dzejnieks Toms Treibergs

Atsaucoties mūsu skolas latviešu valodas un literatūras skolotāju aicinājumam, 30.11.2018. skolā viesojās dzejnieks Toms Treibergs. Mūsu skolas skolēni Krišjānis (10.a), Dagnija, Eva, Lauma (11.a) izspēlēja etīdi, kur lieliskā saspēlē, izmantojot Toma Treiberga un savu dzeju, neierasti pieteica dzejnieku. Pasākumā dzejnieks Toms Treibergs pavēra priekškaru un klausītājiem ļāva ielūkoties topošajā dzejoļu krājumā, tā nosaukumu saglabāsim intrigai.
Lūk, skolēnu atsauksme par šo pasākumu: 
“Toma Treiberga apciemojums bija liels pagodinājums. Vēl lielāks pagodinājums bija šo pasākumu vadīt. Pasākums bija vienreizējs. Mūsuprāt, bija ļoti vērtīgi dzirdēt Treiberga dzeju, kad to lasa dzejnieks pats klātienē. Tas bija kas pavisam jauns mūsu skolā, bet noteikti izdevies pasākums. Gribētu vēl šāda veida pasākumus, jo liela daļa skolēnu īsti nezina, kādi ir mūsdienu dzejnieki, kas ir dzeja. Vēlamies, lai tā kļūst tuvāka. Ir svarīgi kultūru iepazīt no visiem aspektiem.”


Latvijas Nacionālās Mākslas muzejs “Mākslas detektīvi”

4.12. “Latvijas skolas somas” ietvaros Rīgas 84. vidusskolas “Netradicionālo rokdarbu pulciņa” interesentiem bija iespēja  apmeklēt Latvijas Nacionālās mākslas muzeju – iejusties “Mākslas detektīvu” lomā un iepazīt mākslas darbu noslēpumaino pasauli. Izmantojot muzeja 3. stāva Detektīvkarti, uzdevums bija piedalīties 8 aizraujošās detektīvoperācijas, atrisināt detektīvuzdevumus un satikt muzeja slavenības. Skolnieces aizraujošā veidā, patstāvīgi  – darbojoties pāros – iepazinās Latvijas Nacionālās mākslas muzeja kolekcijas darbus, to tapšanas aizkulises un noslēpumus, mākslinieciskos paņēmienus, stilus un mākslas procesu.
Pēc detektīvuzdevumu atrisināšanas, skolniecēm bija iespēja apskatīt ar pastāvīgās ekspozīcijas gleznas.

-Skolēnu atziņas pēc muzeja apmeklējuma:
-Šajā muzejā es biju pirmo reizi – tas bija tik skaists un interesants piedzīvojums.
-Man ļoti patika risināt detektīvuzdevumus.
-Tik daudz gleznas vienuviet redzēju pirmo reizi. Tās bija tik dažādas.
-Man patika meklēt dažādos uzdevumus, priecājos, ka darbiņš bija jāveic pāros.
-Es noteikti “Mākslas detektīvu” spēli ieteikšu saviem draugiem un draudzenēm – tas bija tik interesanti.
-Priecājos, ka mēs varējām aplūkot tik daudz gleznas. Man ļoti patika muzeja iekārtojums.


Izrāde “Planēta Nr.85”

Laika posmā no 5.10 – 23.11. 5. – 9.klašu skolēniem programmas “Latvijas skolas somas “ ietvaros bija iespēja apmeklēt Dailes teātra  izrādi “Planēta Nr. 85”.
Izrāde ir piemērota  plašai mērķauditorijai – mazākos piesaistīja spilgtie multiplikāciju varoņi, savukārt vecāko klašu skolēniem bija iespēja aizdomāties par tādām tēmām kā bērnu – vecāku savstarpējās attiecības, par laiku, kādā dzīvoja viņu vecāki. Visu vecumu skolēni bija ļoti atvērti un izrādes humora devu uztvēra dzīvi un atsaucīgi.

Skolēnu atziņas pēc izrādes noskatīšanās:
-Man ļoti patika izrāde, jo sevišķi galvenais varonis.
-Izrāde bija smieklīga un reizēm arī skumīga.
-Man patiess prieks, ka bija iespēja noskatīties tik jautru  izrādi.
-Mājās ar vecākiem pirms izrādes pārrunājām viņu bērnības laiku, tāpēc bija jo īpaši interesanti vērot izrādi.
-Izrāde bija interesanta, ļoti ātri paskrēja laiks, varēja gan smieties, gan aizdomāties par ļoti nopietnām lietām – Latvijas vēsturi, vecāku un  bērnu savstarpējām attiecībām.
-Interesanti bija paskatīties, kā dzīvoja pusaudži (mūsu vecāki) agrāk.
-Man ļoti patika izrāde, saviļņojoša bija tā epizode, kurā atklājās, kāpēc tētis nekļuva par slavenu mūziķi – stāsts par sarkanbaltsarkano karogu.
-Man patika, bet pārdomas raisīja puiša mammas attieksme, ka neatbrauca uz zēna dzimšanas dienu.
-Man izrāde likās nedaudz par bērnišķīgu.
-Patika, ka izrāde bija moderna.
-Patika, ka izrāde bija ļoti dažāda – interesanti bija redzēt populārus aktieru.
-Bija ļoti jautri un interesanti, it īpaši dzeltenais kaķis un pārējie multiplikāciju varoņi.


ES KAA  projekta pasākums “Pilnveido sevi!

21.11.2018.  notika ES KAA projekta pasākuma “Pilnveido sevi” pirmā daļa. Tajā piedalījās 9. klašu skolēni. Pasākums noritēja kā interaktīva nodarbība, kurā ar dažādu sociālo tehnoloģiju, mini lekciju, prezentāciju, praktiski individuāliem un komandu uzdevumiem, pieredzes piemēriem, situāciju analīzi  izglītojamie noskaidroja kas ir talants un kādas ir talantu jomas? Kā tās atpazīt un novērtēt? Kādas ir katra izglītojamā stiprās un vājās puses? Kā tās noteikt un atpazīt? Kā izvēlēties profesiju un darba vidi, lai varētu realizēt savas stiprās puses un talantus. Nodarbības laikā katrs izglītojamais veica individuālu uzdevumu „Stipro pušu pašnovērtējums”. Tika realizēti interaktīvi komandu uzdevumi sava talanta jomu prezentēšanai, atbilstošo profesiju meklēšanai.  Izglītojamie uzzināja, ko nozīmē termins dzīves plānošana- attīstības mērķu noteikšana pilnvērtīgai dzīvei. Pasākuma otrā daļa paredzēta 8. klašu skolēniem un notiks 30. novembrī.

 


Rīgas skolu PKK seminārs

22.11.2018. mūsu skolas pedagogi karjeras konsultanti  rīkoja Rīgas skolu PKK pieredzes apmaiņas semināru. Semināru atklāja mūsu skolēni, viesus sveicot ar dziesmu un raitu dejas soli. Banku Augstskolas profesore, doktore T. Volkova nolasīja lekciju “Darba tirgus nākotnes izaicinājumi”. Tajā pedagogi uzzināja gan par jauno tehnoloģiju attīstības ietekmi uz darba tirgu un nākotnes profesijām, gan par dažādiem intelekta veidiem un to, ka nākotnē “darbs” arvien vairāk tiks saistīts ar cilvēka atjautību, radošu problēmu risināšanu un  sadarbības prasmēm. Profesore paskaidroja, ka jauno tehnoloģiju duālā daba  rada augstākas produktivitātes solījumu, darba drošību un ērtības un izvirza sarežģītus jautājumus par automatizācijas plašāku ietekmi uz darba vietām, prasmēm, atalgojumu un paša darba dabu. Semināra dalībniekus uzrunāja arī VIAA KAN vadītāja I. Punkstiņa. Viņa pastāstīja par savas nodaļas darb gan projekta ietvaros, gan ārpus tā. PKK tika iepazīstināti ar uzlabotajām un jaunajām infografikām, kas atrodamas VIAA mājas lapā un jauno spēli “Iepazīsti profesijas”, kura paredzēta sākumskolas skolēniem. Mūsu skolas PKK Inga Dunke dalījās pieredzē par karjeras attīstības atbalstu mūsu skolā un pastāstīja par to, kā tiek veidots KAA pasākumu plāns, kā  viņa sastāda pasākumu programmas, uzrunā potenciālos sadarbības partnerus un kādi ir un kā norit mūsu skolas tradicionālie un jaunie karjeras izglītības pasākumi.


Tikšanās ar animatoru Dz. Krūmiņu

23.11.2018. notika 7.a klases un 9. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Mākslas Akadēmijas un J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas pasniedzēju, animatoru, aktieri Dzintaru Krūmiņu. Skolēni iepazina DZ. Krūmiņa karjeras ceļa kāpumus un kritumus; uzzināja, ka jāuzdrošinās darīt un jādara arī tad, ja vairs nav spēka, jo tikai ar darbu un sevis pierādīšanu var iegūt jaunas iespējas. Ja pats uzdrošināsies un iesaistīsies dažādos darbos un pasākumos, tad iegūsi pieredzi un tevi pamanīs arī citi. Tu pierādīsi, ka tavs darbs ir vajadzīgs un svarīgs! Dz. Krūmiņš iepazīstināja skolēnus ar animatora profesiju, pastāstīja kā animāciju apgūst viņa skolēni un parādīja vairākus savu skolēnu darbus.


Mācību ekskursija uz Tieslietu ministriju

26.11.18. vidusskolēnu interesentu grupa devās ekskursijā uz Tieslietu ministriju. Tur skolēnus laipni sagaidīja ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa. Viņa pastāstīja kad un kā dibināta Tieslietu ministrija, kādu jautājumu risināšana ir TM kompetencē. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar jurista profesiju un tikās ar Tieslietu ministrijas tiesu politikas departamenta direktori Initu Ilgažu un Starptautiskās sadarbības departamenta direktores p.i. Ilvaru Turkopulu. Skolēni uzzināja šo juristu karjeras stāstus un saņēma atbildes uz saviem jautājumiem. Skolēniem bija iespēja viesoties Augstākajā Tiesā, pabūt sēžu zālē, uzzināt kādus jautājumus risina Augstākā Tiesa un iepazīties ar AT muzeju. Muzejā redzējām daudz vērtīgu eksponātu un muzeja relikviju-  īpaši iesietu 1937. gada Civillikumu kas spēkā vēl šodien.


Mācību ekskursija uz koncerna ORKLA uzņēmumu Spilva

28.11.18.  11.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Spilva”.  Skolēni uzzināja kā radās uzņēmums Spilva, kā tas attīstījies un mainījies gadu gaitā; kā tiek attīstīts uzņēmums; uz kurieni tiek eksportēta uzņēmuma produkcija; no kurienes tiek vestas produkcijas izejvielas un kā tiek pilnveidotas produkcijas ražošanas tehnoloģijas un  produktu garšas kvalitāte. Skolēniem bija iespēja redzēt kā norit ražošanas process un kā norit darbs vienā no lielākajiem loģistikas centriem. Ekskursijas noslēgumā skolēni varēja  nodegustēt dažus “Spilvas” produktus.


Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(K. Skujenieks)

Sveiciens mums visiem Latvijas valsts simtgadē!

Izbaudiet šos svētkus! Būsim kopā ne tikai 18.novembrī krastmalā, vērojot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku parādi, svētku salūtu, apmeklējot gaismas festivālu Staro Rīga, bet arī ikdienas gaitās un darbos nākamajā 100-gadē!


Mirdzi Latvija!


NBA Junioru līgas trešā sezona

Ar spēlēm 22. novembrī sāksies NBA Junioru līgas trešā sezona, kurā piedalīsies arī mūsu skolas  4.-6.klašu basketbola komandas.
NBA Junioru līgas turnīrā piedalās vispārizglītojošo skolu komandas, kurās kopā spēlē meitenes un puiši. Šosezon pirmo reizi Latvijā turnīrs tiek rīkots divās vecuma grupās (A un B), kas nosauktas NBA spēlējošo Latvijas basketbolistu vārdos. A grupa – Kristapa Porziņģa vārdā nosauktajā grupā var spēlēt 2006. gadā dzimušās meitenes un 2007. gadā dzimušie puiši un B grupa – Dāvja Bertāna vārdā nosauktajā grupā  – 2007. gadā dzimušās meitenes un 2008. gadā dzimušie puiši.
Piektdien, 9. novembrī, Elektrum Olimpiskajā centrā notika NBA Junioru līgas drafta ceremonija, kuras laikā katrai skolas komandai pielozēja NBA klubu, kuru tā pārstāvēs.
Pēc drafta ceremonijas katras skolas komandu kapteiņi piedalījās treniņā, ko vadīja NBA Junioru līgas pārstāvis Henrijs Utku un speciāli pieaicinātie Latvijas Jaunatnes basketbola līgas treneri, to skaitā arī mūsu skolas basketbola komandu trenere un sporta skolotāja Dace Rimbeniece.

Foto un video mirkļi no drafta ceremonijas un paraugtreniņa

https://basket.lv/foto-galerijas/gallery/nba-junioru-ligas-drafta-ceremonija

https://www.facebook.com/190653644295308/posts/2432124540148196/

Vairāk informācija par sacensību norisi un komandām

http://www.jrnbalatvija.lv/.


Svešvalodu nedēļa

Svešvalodu nedēļas pasākumi Rīgas 84.vidusskolā norisinājās uzreiz pēc skolēnu rudens brīvlaika no 29.10.2018. līdz 02.11.2018.
Nedēļa iesākās ar 5.-12.klašu skolēnu fotogrāfiju izstādi “Mana Latvija”, kurā katrai klasei bija jāparāda savs skatījums par Latviju dažās fotogrāfijās. Katra attēla nosaukums bija uzrakstīts trīs valodās- angļu, krievu un vācu valodās. Foto izstāde ir apskatāma 2.stāva gaitenī pie skolas bibliotēkas līdz pat novembra beigām.
Svešvalodu nedēļas ietvaros mūsu skolā arī norisinājās svešvalodu viktorīnas 8.-9.klašu un 10.-12.klašu grupās. Viktorīnas jautājumi tika uzdoti angļu, krievu un vācu valodās, tādēļ galvenais pamatnosacījums skolēniem bija atbildēt uz jautājumu tajā pašā valodā, kādā tas tika uzdots. Skolēniem bija svarīgi izmantot ne tikai savas valodas zināšanas, bet arī zināt dažādus faktus par Latviju kopumā. Jautājumi tika iedalīti piecās lielās kategorijās- jautājumos par valsti, kultūru, sportu, vēsturi un ģeogrāfiju.

Sveicam viktorīnas uzvarētājus!
8.-9.klašu grupā:
1.vieta – 9.c
2.vieta – 8.a
3.vieta – 8.c

10.-12.klašu grupā:
1.vieta – 11.b un 10.a
2.vieta – 12.b
3.vieta – 11.a


Mārtiņdienas tirgus

9.11. Rīgas 84. vidusskolā Mārtiņdienas tirdziņš jau ir ilggadēja tradīcija.


Mārtiņdiena Rīgas 84. vidusskolā

7. un 8.11. Rīgas 84. vidusskolā “Latvijas skolas somas” ietvaros viesojās Rīgas Latviešu Biedrības folkloras komisijas “Sprīdīša skola”.
Skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar Mārtiņdienas tradīcijām. Bērni piedalījās aktivitātēs.
Mūzikas nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem – kokli, vijoli, dūdām un citiem pūšamajiem instrumentiem.  
Izzinošajā nodarbībā skolēni iepazinās ar Mārtiņdienas tradīcijām. Skolēniem tika demonstrēti dažādi uzskates materiāli  – labība, salmu maskas, lelles, rakstaini cimdi.
Veidošanas darbnīcā  tika darināts tradicionālais rotājums – puzurs. Katrs skolēns to izgatavoja, pēc tam tika izveidots viens liels “klases puzurs”. 
Rotaļu nodarbībā skolēni dziedāja, dejoja, rotaļājās, spēlēja dažādas spēles, maskojās. Rotaļās bērnu sejās varēja pamanīt patiesas emocijas un nesamākslotu prieku. Pasākuma beigās visas klases pulcējās kopā un vienojās kopīgos dančos.Liels paldies Rīgas Latviešu Biedrības folkloras komisijas “Sprīdīša skolai” par jauko pasākumu.

1. un 2. klašu skolēnu atziņas:

Ja atļautu neizvēlēties vienu darbošanos, kas patika vislabāk, tad daudzi teica: “Viss patika”.
Bet, mazliet padomājot – visvairāk patika:
“Man patika gatavot puzurus , es tiešām neticēju, ka mums tas izdosies.”
“Es eju mūzikas skolā, man interesē mūzika, tāpēc man ļoti patika mūzikas nodarbībā iepazīsties ar instrumentiem”.
“Man patika, ka visa klase kopā dzied un dejo”.
“Man patika, kā skolotāja spēlēja bungas”.
“Man patika senās latviešu rotaļas ar pārģērbšanos”.
“Man patika dancot ar čigānieti”.
“Priecājos saņemt riekstus”.
“Mana mamma arī ada – mums rādīja tik skaistus, rakstainus cimdus”!
“Patika, ka daudz stāstīja par Mārtiņdienu”.
 “Visvairāk mani pārsteidza, kā spēlē dūdas”.
 “Es priecājos, ka pats varēju izgatavot puzuru”.
“Man patika, ka visi kopā dejoja, patika skatīties cik skaisti dejo mūsu klases audzinātāja”.


Izrāde “Zēni”

 “Latvijas skolas somas” ietvaros  Rīgas 84.vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem bija lieliska iespēja 10.oktobrī apmeklēt  Dailes teātra izrādi “Zēni” .
“Zēni”- moderna izrāde par četru studentu puišu dzīvēm, kuru ikdienu raksturo ballītes un jautrība. Taču, noslēdzoties studiju laikam, ir jābeidzas arī visiem piedzīvojumiem, kuri norisinājās studentu laika dzīvoklī un jāuzņemas katram pašam atbildība par savu dzīvi. Abu divu cēlienu laikā tika parādīta pēdējā atvadu ballīte, kuras rezultātā dzīvoklī sakrājās vairākas atkritumu kaudzes. Tas attēloja nesakārtotību ne tikai fiziski, bet arī emocionālā ziņā, palielinot spriedzi. Nevienu skolēnu šī izrāde neatstāja vienaldzīgu un gandrīz visiem skolēniem palika patīkamas emocijas par redzēto. Ja daži no teātra izgāja ar saskumušām sejām, apdomājot savas dzīves problēmas, tad daži izrādes pēdējās minūtēs neticēja, ka izrāde jau ir beigusies un gribēja redzēt vēl un vēl. Sakarā ar to, ka tā ir moderna ārzemju izrāde, tad tajā tika lietoti necenzēti lamuvārdi, kuri spilgti atainoja studentu dzīvi, taču ar laiku lielai daļai skolēnu un skolotāju tas sāka apnikt, jo viņi tomēr atnāca uz teātri un negrib katrā teikumā dzirdēt rupjības.
Skolēniem arī ļoti patika aktieru sastāvs, jo bija patīkami uz skatuves ieraudzīt sabiedrībā zināmas sejas. Aktieru spēle bija ļoti laba un katrs spilgti spēlēja savu lomu. Taču tikpat labas atsauksmes nevar teikt par izrādes sižetu. Ja pirmais cēliens skolēnus aizrāva, tad otrais likās jau nedaudz par garu. Izrādes beigas skolēniem arī likās nesaprotamas, jo viss atrisinājums nebija līdz galam parādīts. Klases stundā skolēni kopā ar audzinātājām dalījās savās emocijās un līdzpārdzīvojumos. Tā bija lieliska pieredze, ko ieguva ikviens skatītājs!

Informācija apkopoja un sagatavoja 11. klases skolniece Evelīna


Mācību ekskursija uz Zaigas Gailes arhitektu biroju (05.11.2018.)

5. novembrī vidusskolēnu grupai bija iespēja viesoties Zaigas Gailes arhitektu birojā. Mūs laipni sagaidīja biroja vadītāja un kopā ar biroja darbiniecēm iepazīstināja ar arhitekta darba noslēpumiem. Zaiga Gaile un viņas kolēģi maketus un rasējumus veido ar rokām un tas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā ir tik jauki! Vari redzēt projektu nevis bildē, bet tieši tā kā tas izskatīsies dabā! Biroja darbinieces izstāstīja arī par studijām RISEBAS Arhitektūras fakultātē un RTU Arhitektūras fakultātē un uzņemšanas noteikumiem tajās. Uzzinājām, ka šis arhitektu birojs visu projektu izstrādā pilnībā. Kā pēdējos lielākos objektus var minēt Rīgas Jaunā teātra pārbūves projektu,  “Sapņu Fabrikas” pārbūvi par ZUZEUM galeriju  un Vāgnera zāles pārbūves projektu, kuru maketus varējām birojā aplūkot. Birojs strādā gan ar valsts, gan privātajiem pasūtījumiem. Redzējām kā top vairāku privātmāju projekti. Šajā birojā izstrādā ne tikai ēku projektus , bet arī interjera projektus- no skices līdz atslēgai.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums „ Darbs- mana sirdslieta” 12.10.2018.

Pasākums notika  ES projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis un uzdevumi bija,   izmantojot dažādus paņēmienus un metodes,  katram izglītojamajam palīdzēt noskaidrot viņa talantu un hobiju. Parādīt paņēmienus kā savu talantu un hobiju izglītojamais var pārvērst savā sirdsdarbā, veidojot veiksmīgu karjeru.  Pasākuma dalībnieki bija mūsu skolas 10. klašu izglītojamie
Pasākums noritēja kā interaktīva nodarbība, kurā ar dažādu sociālo tehnoloģiju, karjeras spēļu un metožu palīdzību izglītojamajiem tika dota iespēja pašiem atbildēt uz tādiem sev aktuāliem jautājumiem kā, kas ir viņu patiesais aicinājums un sapņu profesija, kā sākt veidot savu karjeru  mācoties skolā, kā nekļūdīties izvēloties īsto nodarbošanos un, kas ir patiesie orientieri izglītojamā dzīvē, kam sekot. Izglītojamie iemācījās  sastādīt  skaidru rīcības plānu tam, ko iesākt pēc vidusskolas pabeigšanas  un, kā izveidot pašam savu profesiju balstoties uz saviem  talantiem un interesēm. Nodarbības vadītājs ar praktiskiem piemēriem parādīja, kā nopelnīt darot to, ko mīli darīt un, kā neskriet līdzi pūlim.


Karjeras nedēļas pasākums “Pieredzes stāsti”

10.10.18skolas 8.-9. klašu skolēni piedalījās pasākumā “Pieredzes stāsti”. Tajā ar savu karjeras stāstu dalījās mūsu skolas absolventi Kristaps Jirgensens un Daniela Domiņa un jaunais sporta skolotājs Ansis Dermaks. Kristaps pastāstīja par to, ko nozīmē būt uzņēmējam, kā atrast savu tirgus nišu un attīstīt  sava produkta tirgu. Kristaps uzsvēra, ka savu biznesu ir iespējams savienot ar citu patstāvīgu darbu un mācībām, tikai ļoti jāievēro plānošanas principi un prioritātes. Daniela pastāstīja par savām skolas gaitām un studijām LU BVF, dalību gan skolas parlamentā, gan LU studentu pašpārvaldē. Daniela uzsvēra, ka ikvienam jācenšas pēc iespējas vairāk attīstīt sevi, piedaloties dažādās ārpusskolas aktivitātēs un jaiesaistās dažādos projektos, lai taptu pamanīts un tad piedāvājumi sadarboties sekos paši no sevis. Skolēniem pārsteigumu sagādāja mūsu skolas jaunais sporta skolotājs Ansis Dermaks.  Skolotāja vaļasprieks un hobijs ir velotriāls, kurā viņš guvis pasaules mēroga panākumus. Skolotājs uzsvēra, ka ir svarīgi atrast savu aizraušanos un to attīstīt līdz zināmam līmenim. Svarīgs ir regulārs un mērķtiecīgs, neatlaidīgs darbs! Bez tā nebūs panākumu! Skolēnus īpaši iepriecināja skolotāja sniegtie paraugdemonstrējumi.
11.10.18. ar saviem pieredzes stāstiem 10.-12. klašu skolēnus iepazīstināja aktieris Andris Bulis, digitālais būvnieks Ēriks Vītols un sporta žurnālists un dokumentālists Armands TripānsAndris Bulis spēlējis Liepājas teātrīLatvijas Nacionālajā teātrīTeātra observatorijā un Daugavpils teātrī. Ar 2018./2019. gada sezonu aktieris pievienojies Dailes teātrim, lai gan  izrādēs piedalās kopš 2017.gada. Filmējies vaiākās filmās. Pazīstams arī ar savām monoizrādēm. Sarakstījis trīs dzejoļu grāmatas – “Mans ego”, “Pieturas” un “Etīdes Otrai pusei”. Aktieris uzsvēra, ka ikvienam mūsdienīgam cilvekam ir svarīgi lasīt un anlžēt izlasīto, kritiski domāt un izteikt savu viedokli. Ēriks Vītols pārstāv jaunu nozari- digitālo būvniecibu. Ēriks ir digitālās būvniecības projektu vadītājs jeb BIM menedžeris  Šī profesija tikai pamazām ienāk mūsu ikdienā, pagaidām to var apgūt tikai pašmācības ceļā, bet drīzumā būs studiju programma RTU. Digitālā būvniecība ļauj izplānot objektu un saskaņot visas tā struktūras un sistēmas pirms būvniecības. Ēriks uzsvēra, ka vidusskolas laikā ir svarīgi apgūt labi visus mācību priekšmetus, jo nekadnevari zināt kas būs noderīgs nākotnē. Galvenais ir mācīties pašam priekš sevis, attīstīt sevas dotības, lai aizsteigtos pirms konkurentiem. Armands Tripāns ir sporta žurnālists, kurš  kopš 2004. gada strādā Latvijas Televīzijā, patlaban ir raidījuma “Sporta studija” vadītājs. No sešu gadu vecuma spēlējis hokeju, vairakkārt ar slidām nobraucis pa Siguldas bobsleja trasi, piedalījies “Crashed Ice” pasaules čempionātā, ieguvis Gada cīnītāja titulu, spēlē golfu, uzņem filmas un ceļo. Armands ir vairāku dokumentālu filmu autors. Armanda moto- nebaidīties un darīt!  Darīt godīgi un atbildīgi, lai  darbs patiktu pašam un rezultāts iepriecinātu un bagātinātu apkārtējos!


Karjeras nedēļas “Būvē savu karjeru pats!”

Visā Latvijā oktobrī tradicionāli notiek Karjeras nedēļa. Šogad tā risinājās no 08.10.-12.10.18. Taču nedēļas laikā nevar iekļaut visus plānotos pasākumus, tāpēc mūsu skolā oktobrī bija Karjeras nedēļas. To devīze šogad: “Būvē savu karjeru pats!”
Klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji un PKK, balstoties uz skolēnu vēlmēm,  kopīgi sastādīja skolas Karjeras nedēļas darba plānu.  Pilnīgi visas klasēs notika dažādi pasākumi- klases stundas, tikšanās ar uzaicinātiem viesiem, iepazīšanās ar vecāku profesijām, meistardarbnīcas un mācību ekskursijas.  Izglītojamie iepazina dažādas profesijas, to noslēpumus, uzzināja kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai strādātu konkrētajā profesijā un uzņēmumā. Nosaukt visas iepazītās profesijas nemaz nav iespējams! Prieks par skolēnu aktīvo iesaistīšanos pasākumos un vēlmi uzzināt ko jaunu.  Lūk piemēri tam kādas profesijas iepazina mūsu skolēni:1.d klases skolēni-  policists, ugunsdzēsējs, projektu vadītāja; 2.a klases skolēni- policists un amatnieks- rokdarbnieks; 2.b klases skolēni – sociālais darbinieks, ugunsdzēsējs; 2.c klases skolēni- leļļu teātra aktieris un stikla pūtējs;  2.d klases skolēni- policits, fizioterapeits, zinātnieks; 3.c klases skolēni- aktieris, ugunsdzēsējs, saldumu ražotājs;  3.d klases skolēni- ugunsdzēsējs, bankas darbinieks, kolekcionārs, zāļu izplatītājs; 4.b klases skolēni- tiesnesis, advokāts, prokurors, tulks, bibliotekārs, gids;  4.d – mediķis; 6.b. un 7.c –farmaceits; 6.d klases skolēni- pasniedzējs, lektors, laborants, zinātnieks, rakstnieks; 7.a- muzeja darbinieks, aktieris, kaskadieris, skaņu operators, picu cepējs,uzņēmējs, šoferis, gids, bibliotekārs; 7.b klases skolēni -sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, fizioterapeits, logopēds, 7.d- bibliotekārs, bibliotēkas darbinieks, pasākumu organizators; skautu vadītājs; 8.c klases skolēni – pasākumu organizators; 12.a klases skolēni- gids, nekustamo īpašumu mākleris; 11.a un 12.b- muzeja darbinieks, vēsturnieks, šoferis, gids; 11.b klases skolēni – skolotājs, vēsturnieks.   Visu klašu skolēni šajās nedēļās uzzināja ko jaunu par profesijām, noskaidroja savas spējas un prasmes dažās profesijās un iepazinās ar jauniem cilvēkiem, gūstot jaunus iespaidus un kontaktus.Mutvārdu vēstures intervētāju apmācībai

Katrs var kļūt par tautas atmiņu stāsta turpinātāju un dzīvesstāstu krājuma veidotāju, ja vien prot rīkoties ar atslēgām, kas vajadzīgas intervētājam. Mūsu skolas jaunieši piedalīties LU Filozofijas un socioloģijas institūta rīkotajos treniņsemināros “Dzīvesstāstu mācībstunda”.
Intervētāju apmācībās jaunieši noskaidro, kas ir un kas nav dzīvesstāsts, kā dzīvesstāsts atšķiras no mutvārdu vēstures, mācās intervēšanas tehniku un paņēmienus, noskaidro, kāda ir intervētāja loma, iepazīstas ar intervēšanas ētiku, cenšas izprast, kas ir empātija jeb prasme iejusties otra cilvēka iekšējā dzīvē. Jaunieši tiek iesaistīti arī praktiskajās noodarbībās, kurās piedalās gan kā intervējamie, gan intervētāji. Noslēguma uzdevums ir intervija ar kādu vecākās paaudzes cilvēku.
Treniņsemināru nodarbības vada LU Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieces Māra Zirnīte, Maija Krūmiņa, Ieva Garda-Rozenberga, latviešu antropoloģe Bristoles universitātes emeritētā profesore Vieda Skultāne u.c. lektori.
Gūtās zināšanas jaunieši tālāk izmantos zinātniski pētniecisko darbu izstrādē.


27.09.18., 5.10.18. un 11.10.18. Rīgas 84.vidusskolā  pie 2.-4. klasēm viesojās Rīgas pašvaldības policija Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvis. Runājām par personīgo drošību, draudzību un katra atbildību. Caur improvizētu teātri, spēli un īsfilmām mācījāmies kā  sevi pasargāt ikdienas situācijās, veidot cieņpilnas un pozitīvas savstarpējās attiecības, kā arī būt par  labu klasesbiedru. Pēc produktīvās nodarbības bērni saņēma arī dāvanas no ciemiņa.


LU Dabaszinību Akadēmiskā centra apmeklējums (01.10.2018.)

Oktobra pirmajā dienā 10.a klases izglītojamie, kl. audz. Anika Sika un PKK Inga Dunke devās uz LU Dabaszinību Akadēmisko centru, kas atrodas Jelgavas ielā. Šai rajonā plānota LU studentu pilsētiņa – blakus DAC jau slejas otra ēka, kurā no 2019. gada februāra darbosies 7 LU zinātniskie institūti, laboratorijas, Medicīnas fakultāte un Fizikas un matemātikas fakultāte.  Diemžēl jauno ēku aplūkojām tikai no ārpuses. Ar prieku izstaigājām DAC, uzzinājām kādas fakultātes un institūti šeit strādā, iepazinām bibliotēku, dažas laboratorijas un auditorijas, studentu atpūtas un mācību telpas, kā arī studentu pašpārvaldes telpas.  Vēl varējām noskaidrot, kā veidoti ēkas āra noformējuma un vestibila dekori un ko tie attēlo. Izrādās, ka visu stāvu sienu gleznojumus zīmējusi māksliniece Kristīne Luīze Avotiņa. Mums izdevās pabūt arī 7. stāva siltumnīcā, kur bioloģijas fakultātes studenti veic dažādus zinātniskos eksperimentus. Bijām arī ķīmijas laboratorijā un lielākajā DAC auditorijā. Kā īpašs pārsteigums bija ekskursijas vadītājas atļauja uzkāpt uz DAC jumta. Tur redzējām, kā darbojas nesen uzstādītais G5 raidītājs un ģeogrāfu studijām uzstādītā meteoroloģiskā stacija. Saules staros varējām pavērot rudenīgo Rīgu. Izglītojamajiem DAC patika un daži jau zina, ka tieši tur norisināsies viņu augstskolas studijas.


Tikšanās ar LU Politikas zinātnes nodaļas vadītāju Ivetu Reinholdi (02.10.2018.)

2.oktobrī skolas aktu zālē notika tikšanās ar Ivetu Reinholdi – asociēto profesori, LU Politikas zinātnes nodaļas vadītāju, Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa neatkarīgo eksperti. Profesore izstāstīja savas karjeras stāstu –ar ko viņa nodarbojas, kādi ir viņas darba pienākumi, kā norit darba diena, kā tiek plānotas tikšanās un kur un ar ko darba jautājumu dēļ nācies tikties. Studiju kontekstā īpaši nozīmīga bija informācija par to, kāda atšķirība ir starp politologu un politiķi, kādus mācību priekšmetus apgūst politoloģijas studenti, un kādas ir absolventu iespējamās darba vietas. Tika minēti piemēri no fakultātēs absolventu pieredzes stāstiem. Izglītojamie varēja uzdot jautājumus un saņēma uz tiem izsmeļošas atbildes. 


7.a klases mācību ekskursija  “Pikšas”- Cinevilla- Ķemeru purva taka ( 08.10.2018.)

8.oktobrī 7.a klases izglītojamie kopā ar skolotājām I.Dunki, I.Šneideri un S.Goldmani devās mācību ekskursijā. Vispirms mūsu ceļš veda uz Dobeles pusi – Latvijas bijušā prezidenta K. Ulmaņa muzeju “Pikšas”. Dzestrajā rītā mūs sagaidīja muzeja vadītāja, kas novadīja fantastisku ekskursiju un iepazīstināja izglītojamos ar Pikšu māju vēsturi, K.Ulmaņa dzīves stāstu, senajiem arodiem un darbarīkiem, kā arī muzeja darbinieku profesijām un darba pienākumiem. Izglītojamie uzzināja daudz jauna un atklāja sev nezināmas Latvijas vēstures lappuses. Prieks, ka Gunāram Ulmanim par personīgajiem un tautas ziedotajiem līdzekļiem izdevies atjaunot padomju laikā izpostītās mājās un tagad tās ir nozīmīgs Latvijas kultūras objekts. Pēc tam mūsu ceļš veda uz Cinevillu, kur izglītojamie  izstaigāja Nameja labirintu, piedalījās Foto medībās un varēja iemēģināt savas spējas aktiera profesijā. Izglītojamie uzzināja, kā veido filmu dekorācijas, kā tiek filmēti specefekti un kādu profesiju pārstāvju klātbūtne ir nepieciešami, lai varētu tapt laba un aizraujoša filma. Pēc gardām pusdienām, kuru laikā varējām arī vērot ēdināšanas uzņēmuma darbiniekus, kuri apkalpoja klientus, visi devāmies uz Ķemeru purva taku. Tur skolotāja Inese izstāstīja par purva un meža atšķirībām un purva rašanos un tā augu valsti, bet izglītojamie vāca purva augus, kurus pēcāk pētīs bioloģijas stundās. Visi kopā izstaigājām skaisto taku, baudot rudenīgās saules starus un rudens krāsu bagātību. Par izdevušos braucienu īpašu paldies varam teikt mūsu šoferim Mārim!


Rīgas 84. vidusskola  ir iesaistījusies Valsts izglītības satura centra organizētajā starptautiskā projektā “Mācīties Būt”, kura mērķis ir pilnveidot skolēnu sociāli emocionālās prasmes.
Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā bērni iemācās saprast un pārvaldīt savas emocijas, veidot un uzturēt pozitīvas attiecības un pieņemt atbildīgus lēmumus. Šīs prasmes ir nepieciešamas ne tikai sekmīgam mācību procesam, bet arī mūsu bērnu labklājībai turpmākajā dzīvē.

Papildu informācija – https://visc.gov.lv/visc/projekti/learningtobe.shtml


Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu (no 3. līdz 6.klasei)

Jau otro gadu mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lasītprasmes DIBELS Next testa standartizācijā pamatskolas 3.-6.klasēs.
Izglītojamo lasītprasmes pārbaude norisinās 3 reizes gadā, divus mācību gadus pēc kārtas: 2017./2018. un 2018./2019. gadā. 30 mūsu skolas izglītojamie pēc nejaušas atlases principa tiks iekļauti pētījuma izlasē. Izglītojamiem tiks piedāvāts izpildīt lasītprasmes DIBELS Next testa komplekta uzdevumus.
Pārbaudes veicējs informēs vecākus Maykoob un saņems piekrišanu šai darbībai.
Pārbaudi veiks Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC) skolotāja logopēde Laila Staļģe.  Tālrunis  BAIC 67577809.


Dzejas dienas

Dzejas dienas Rīgas 84.vidusskolā nu jau kļūst par tradīciju, jau otro gadu tās organizē skolas latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija. Dzejas dienu tēma šogad bija “Latvija manā kabatā”, visu septembri skolēni tika iesaistīti dažādās aktivitātes, kas pavēra iespēju skolēniem iepazīt dzeju. Arī šogad Latvijas simtgades zīmē 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja apzināt latviešu dzejnieku dzejoļus – veltījumu Latvijai, tās ļaudīm, vēsturei, dabas skaistumam. Šos dzejoļus skolēni deklamēja klasēs, vēlāk pa grupām veidoja kolāžas. Savukārt 9.-12. klašu skolēniem bija iespēja iejusties dzejdaru lomā un uzrakstīt savu dzejoli – veltījumu Latvijai. Dzejas dienu kulminācija 28.09.2018., kurā jaunāko klašu skolēni lasīja sagatavotos dzejoļus vecāko klašu skolēniem, savukārt vecāko klašu skolēni ļāva ieklausīties savos radošajos darinājumos jaunāko klašu skolēniem.
Tā bija lieliska pieredze jaunāko klašu skolēniem – gūt uzmanību un atzinību no lielākajiem, kā arī jaunākie varēja iejusties sajūtu vērtētāja lomā, klausoties vecāko klašu skolēnu sniegumā.
04.10.2018. skolas līnijā tiks paziņoti bērnu žūrijas vērtējumu rezultāti. Precīzāka informācija būs lasāma pie skolas ziņojumu dēļa.
Dzejas dienām “Latvija manā kabatā” veltītā kolāžu izstāde apskatāma skolā no 01.10.2018. līdz 05.10.2018.


Miķeļdiena Rīgas 84. vidusskolā

Katra sākumskolas klašu grupa kopā ar audzinātājām  no dārzeņiem veidoja  mandalas. Skolēni iepriecināja ne tikai sevi, pārējos skolēnus, vecākus, bet arī Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza iemītniekus. 28.09. dārzeņi tika savākti maisos un 12. klases skolnieki tos nogādāja zooloģiskā dārza iemītniekiem.


Meža ekspedīcija

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” pavasarī aicināja Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ.

Rīgas 84. vidusskolas 6.d klase pieņēma izaicinājumu – 13.09. devās uz Ropažiem. Ekspedīcija bija  aptuveni 2 km garš izglītojošs pārgājiens dabā ar 10 meža izziņas pieturām pieredzējušu mežsaimnieku vadībā.


“Access Israel” Rīgas 84. vidusskolā

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu 14.09. Rīgas 84. vidusskolā viesojās Izraēlas nevalstiskā organizācija “Access Israel”.
Projekta ietvaros “Pieejama pilsēta visiem”  12. klašu izglītojamie piedalījās interaktīvā nodarbībā, kurā skolēni varēja izjust dažādus izaicinājumus ar ko ikdienā sastopas cilvēki ar īpašām vajadzībām.

no images were found


Uzsākot jauno mācību gadu, 5.09.18. pie 1.klasītēm  viesojās Valsts policija kopā ar Runci Renāru. Kopīgi spriedām par jautājumiem, kas skar bērnu drošību, kā var pasargāt sevi no bīstamām situācijām un ko darīt, ja redzam, ka notiek kaut kas nelāgs. Pēc apgūtām zināšanām bija arī pirmais kontroldarbs no Runča Renāra, kad vajadzēja atcerēties, kā jārīkojas noteiktajās situācijās. Visi 1. klašu skolēni kontroldarbu nokārtoja teicami! 

no images were found

 


Re:TV raidījums – Viņi vai mēs? Iekļauties Latvijā (30.05.2018. plkst. 21:30)

Savā pieredzē par dzīvi Latvijā, par kultūru atšķirībām raidījumā dalās arī skolēnu starpkultūru programmas dalībnieks, mūsu skolas 11.klases skolnieks Curtis Chan Lok Hei. Curtis pie mums mācījās visu šo mācību gadu. Tagad viņš dosies atpakaļ uz mājām, uz Honkongu.


Šodien ir Pasules bruņurupuču diena!
Skolas kolektīvs sveic mūsu senioru HUGO lielajā dienā!Šodien tika nozvanīts pēdējais zvans 12. klašu skolēniem


15.maijā skolā notika ikgadējais pasākums, kurā tika sveikti skolēni, kuri mācību gada laikā ir guvuši sasniegumus Rīgas pilsētā, Latvijā un starptautiskā mērogā gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan dažādās sporta sacensībās, konkursos u.c. Šogad apbalvojumus saņēma vairāk nekā 90 skolēni. Godalgoti tika arī viņu skolotāji, kuri palīdzēja gūt šos sasniegumus.

Godalgoto vietu ieguvējus ar dziesmu sveica arī mūsu skolas informātikas skolotāji Vilnis Bekmanis un Artūrs Šimkuns.


Fizika un tehnika

 • 9. klase. Fizika. Skolotāja Santa Brutāne
 • Stundas tēma: Fizika un tehnika

Skolēni, ievērojot visus fizikas likumus, veido tilta maketu no makaroniem. Tiltam ir jāiztur 2 kg liela masa jeb 20 N (ņūtoni) liels spēks. Skolēni zīmē skices, pēc Pitagora teorēmas aprēķina makaronu garumu, u.t. Darbiņš ne pa jokam. Prasme strādāt ar karsto līmi skolēniem sagādā vislielākās problēmas – nevienā mācību priekšmetā to nemāca. Sadarbība pārī – īpaša, jo darbs ir smalks, rūpīgs, pacietību mīlošs, atbildīgs. Makaroni ir ļoti trausli! Rezultāts visiem redzams.

Prezentējot darbu jāmin tilta kopējās izmaksas, pamatojums, kāpēc tiltam tieši šāda konstrukcija, kuru mācību priekšmetu zināšanas nepieciešamas, lai tiltu uzbūvētu, kādu profesiju pārstāvjiem jāsadarbojas, kādas ir uzbūvētā tilta priekšrocības, kādi trūkumi.


Apsveicam!

Apsveicam Veroniku Joninu ar iegūto I pakāpi krievu valdoas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādē!

Paldies skolotājai Marinai Jefremovai par ieguldīto darbu skolnieces sagatavošanā olimpiādei!

 


Apsveicam 5. klašu futbola komandu ar izcīnīto 3. vietu Latvijas skolu čempionātā futbolā!

11. maijā, 49. vsk. stadionā norisinājās Latvijas skolu čempionāta futbolā fināls, kurā tikās 6 labākās Latvijas skolu komandas.
Sākot ar priekšsacīkstēm septembrī un beidzot ar finālsacensībām maijā kopumā aizvadījām 15 spēles (10 uzvaras, 3 neizšķirti, 2 zaudējumi). Bronzas spēlē ar 7:1 tika pārspēti Jēkapbils pamatskolas jaunie futbolisti.

Spēlētāji: Ralfs Pakulis, Rihards Ancāns, Mārcis Puriņš, Linards Kolks, Roberts Drāznieks, Lauris Nazarovs(visi 5.a klase), Rojs Daniels Treimanis-Freimanis, Rūdolfs Tereško(abi 5.b klase), Tomass Potāpovs (5.d klase)

Apsveicam un Lepojamies!


Paldies!

Paldies skolotājai Mudītei Rebainei un viņas “atbalsta komandai” – skolas muzeja darbībā iesaistītajiem skolēniem par ieguldījumu skolas vēstures saglabāšanā!


Sveicam!

Šogad projekta „Rēķini galvā” starptautiskais fināls notika 28. aprīlī – Ļvovā, Ukrainā. Šeit bija ieradušies labākie galvā rēķinātāji no Igaunijas, Lietuvas, Slovēnijas, Ukrainas, Gruzijas un Latvijas. Ļvovā sacentās labākie 150 rēķinātāji no sešām valstīm. 
Viņu vidū bija arī 6.d klases skolnieks Jānis Helvijs Jaunzems. Jau piekto gadu pēc kārtas viņš ir starp labākajiem Latvijas rēķinātājiem galvā. 


Sveicieni 4. maija svētkos –
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā!
Būsim kopā!


Fizmix Eksperiments

”FIZMIX Eksperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Paldies mūsu skolas komandai “Zobrats2018” par lielisko sniegumu – apsveicam ar iekļūšanu sava reģiona labāko komandu topā un kvalificēšanos “FIZMIX Eksperiments” finālam! Paldies skolotājai Diānai Mednei!

Komandas sastāvs:

 • Margarita Švecova
 • Mārtiņš Daugavietis
 • Roberts Villa
 • Mārcis Štrauss
 • Rūdis Matīss Kuzņecovs

“Mums vajag zināt, un mēs zināsim.” /Dāvids Hilberts/

Vēlam veiksmi finālā!


Noslēgusies Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference

Zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) ir skolēna patstāvīgi veikts pētījums, kura izstrādes gaitā tiek veicināta skolēnu kompetence par zinātniskās pētniecības būtību, organizāciju un metodēm.

20. un 21.aprīlī kļuva zināmi šī gada zinātniski pētnieciskās darbības konferences rezultāti. Mūsu skolas izglītojamie šogad ir čakli pastrādājuši. – savus zinātniskās pētniecības darbus Rīgas pilsētas konferencē aizstāvēja 7 izglītojamie, 5 no tiem tika virzīti aizstāvēšanai valsts konferencē.

S.E.Lukstiņa pie sava ZPD prezentācijas stenda LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā

Un, lūk, rezultāti – godalgotās vietas:

Laura Muižniece “Ticības un izvēles izpēte Sērena Kirkegora filozofijā”,  II pakāpe, darba vadītāja Aija Biteniece, filozofijas sekcija.

Artūrs Korotkijs “Ekstremālās potenciāli apdzīvojamās eksoplanētas”, III pakāpe, darba vadītāja Diāna Medne, astronomijas sekcija.

 


Rīgas Pilsētas skolu čempioni futbolā!

Apsveicam 5. klašu futbola komandu ar uzvaru Rīgas Pilsētas finālsacensībās! Pusfinālā 3:0 pārspēta Rīnūžu vsk. zēnu komanda, bet finālā 7:1 uzvara pret 54.vsk.(grupu turnīrā neizšķirts 1:1) zēnu komanda!
11. maijā pārstāvēsim Rīgas Pilsētu lielajā Latvijas finālā!
Spēlētāji: Ralfs Pakulis, Rihards Ancāns, Mārcis Puriņš, Linards Kolks, Roberts Drāznieks, Lauris Nazarovs(visi 5.a klase), Rojs Daniels Treimanis-Freimanis, Rūdolfs Tereško(abi 5.b klase), Tomass Potāpovs (5.d klase)

Veiksmi Latvijas Finālā!


Konkurss “Es ­– Latvija”

Latvijas simtgades svinību gaisotnē, skolas muzeja padome aicina palūkoties uz mūsu dzimteni caur vēstures, kultūras un Latvijas skaistās dabas prizmu, kā arī uzzināt ko jaunu par skolu un tās vēsturi. Šogad skolas muzeja padome aicina 5.-9.klašu skolēnus piedalīties konkursā “Es ­– Latvija”, kas norisināsies 26.aprīlī plkst. 8.30 skolas aktu zālē. No katras klases vajadzētu būt pa 2 dalībniekiem. Ieteikums no mums: pirms nāc uz konkursu, izpēti kārtīgi gan skolu, skolas ēku, skolas vēsturi, kā arī ieskaties vēstures grāmātā, būs interesanti!

Muzeja padome


Lepojamies!

Starptautiskā matemātikas konkursa “Ķengurs” rezultāti.
Mūsējie malači! Īpaši 2.klašu skolēni kopumā ieguvuši 2.vietu Latvijā kā komanda.

Individuāli apbalvoti tiek 2.-4.klašu mūsu gudrākie matemātiķi – 

 • Nikolass Mazurs 3.c
 • Matīss Zirdziņš 2.d
 • Artūrs Judins 4.a

Paldies par ieguldīto darbu matemātikas skolotājām Guntai Sakavičai un Ingai Čaunai!


APSVEICAM

mūsu skolas 9.klašu komandu ar iegūto 1.vietu
Rīgas pilsētas Veselību veicinošo skolu konkursā “Vesels, gudrs, laimīgs”
Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā.

Komandas dalībnieki:
Dana Berkova
Ilva Zonne
Rihards Jasmanis
Imants Lapinskis
Mārtiņš Priedītis


“Uzzini ko jaunu! 

4. aprīlī 6. klašu izglītojamajiem un 5. aprīlī 10.-12. klašu izglītojamajiem notika karjeras atbalsta pasākums “Uzzini ko jaunu!” Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

 6.klašu izglītojamie iepazina profesijas, kas saistītas ar mežsaimniecību un kokapstrādi, iepazina  šo profesiju pienākumus, nepieciešamo izglītību, lai kvalitatīvi varētu veikt darbu šajās profesijās, darba vidiIzglītojamie iepazina pārtikas ražošanas tehnologa profesiju un saldumu meistara profesiju, noskaidroja kādi ir šo profesiju galvenie darba pienākumi, kāds ir darba laiks, kādi ir šo profesiju plusi un mīnusi, uzzināja kāpēc konkrētie darbinieki izvēlējušies šo profesiju; izglītojamie piedalījās meistarklasē un izmēģināja savas prasmes saldumu gatavošanā. Izglītojamie iepazina profesijas, kas strādā dzelzceļa nozarē, uzzināja kāda ir nepieciešamā izglītība attiecīgajās profesijās,  noskaidroja šo profesiju pārstāvju  darba pienākumus,  iepazina darba vidi un uzzināja kādās radniecīgās nozarēs vēl var strādāt šo profesiju pārstāvji. Izglītojamie iepazina gida profesijas noslēpumus. 10.-11. klašu izglītojamie iepazinās ar profesijām, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu teātra darbību, pārtikas uzņēmuma darbību un tūrisma uzņēmuma un maizes ceptuves darbību, iepazina šo profesiju darba vidi un specifiku, izzināja šo profesiju noslēpumus. Izglītojamie izmēģināja savas prasmes un spējas, veicot kādu no šo profesiju darba pienākumiem.

 


Vai vari sacensties ar profesionāli?”

27. un 28. martā 9.-12. klašu izglītojamajiem notika karjeras atbalsta pasākums “Vai vari sacensties ar profesionāli?” Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

Tā laikā izglītojamie varēja iepazīt vairākas profesijas un uzzināt kādas prasmes vajadzīgas, lai strādātu konkrētajā profesijā, izglītojamie varēja piedalīties konkursos. Ekskursija- nodarbība norisinājās Cēsīs. Tās laikā izglītojamie viesojās Vidzemes koncertzālē, kur uzzināja par ēkas celtniecību, apskatīja Vidzemes koncertzāli, iepazinās ar  koncertzālē esošajām iestādēm, iepazina dažādu profesiju cilvēkus un uzzināja par viņu profesijām un prasmēm, kas nepieciešamas tajās darbojoties, izglītojamie  izmēģināja  savus spēkus uzstājoties uz lielās skatuves un mēģinājumu zālēs.  Kā nākamo objektu izglītojamie apmeklēja SIA “Vinnis”, kas ir vadošais medus fasēšanas uzņēmums Baltijā un uzņēmumu “Livonija”, kas ražo limonādi “Mežezers” un cita veida limonādes. Izglītojamie uzzināja kādu profesiju cilvēki strādā uzņēmumā, kādi ir viņu darba pienākumi, kādas prasmes nepieciešamas, lai veiksmīgi veiktu visus darba pienākumus, kā norit ražošanas process abos uzņēmumos, kā rodas limonāde un kā  medus un limonāde  nonāk līdz  patērētājam. Kā trešais objekts, kurā viesojās izglītojamie bija Koprades māja Skola6. Galvenie šīs mājas darbības virzieni ir radošo industriju un digitālo industriju atbalsts un pirmsinkubatora funkcijas. Izglītojamie uzzināja gan par to kā šī māja kļūst par kopā strādāšanas vietu  vairāk nekā 12 uzņēmējiem- pašnodarbinātajiem un nelielām komandām,  gan par uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Cēsīs, gan varēja iepazīt  pašnodarbinātos, kas tur strādā, uzzināt par viņu profesijām un karjeras attīstību, apmeklēt  darbnīcas un iemēģināt darbošanos  konkrētajā nozarē.


Sveicam!

Noslēgusies Rīgas 5. – 9. klašu meiteņu koru konkursa ”Dziesmai būt” 1.kārta.
APSVEICAM!
Mūsu skolas 5.-9.klašu meiteņu koris kordiriģentes Līgas Kreicbergas vadībā ieguva II pakāpes diplomu.


29.martā notika Rīgas pašvaldības gadskārtējā konference skolām – “Tehnoloģiju progress un pārmaiņu vadība skolā”. Uzsvars šogad tika likts uz pārmaiņām un izaicinājumiem izglītībā, kā arī iespējām, kuras piedāvā tehnoloģijas. Konferencē tika aicināti piedalīties skolu direktori, mācību pārziņi, direktora vietnieki IT jautājumos, kā arī IT jautājumu koordinatori. Sesiju starplaikos bija iespēja iepazīties ar skolu projektu izstādi, kurā savas datorikas pulciņā gūtās zināšanas un prasmes elektronikā un programmēšanā demonstrēja arī mūsu skolas pārstāvji 5. un 8.klases skolnieki Juris Razalinskis un Mārtiņš Daugavietis.


No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

/Lita Apine/

Novēlam Jums un Jūsu ģimenēm saulainas, siltas un priecīgas Lieldienas!

Lai miers un saticība Jūsu mājās, lai dzīvesprieks Jūsu domās un sirdīs!

Gaišus svētkus Jums vēl Rīgas 84.vidusskolas pedagogu kolektīvs!


Sveicam par sasniegumiem Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (6.kl.) – 1.vieta
 • Patriks Kūla (5.kl.) – 2.vieta
 • Jānis Helvijs Jaunzems (6.kl.) – 2.vieta
 • Nikola Lavriņenko (5.kl.) – 3.vieta
 • Martins Kairišs (5.kl.) – atzinība
 • Roberts Kukšinovs (7.kl.) – atzinība

Liels paldies matemātikas skolotājām Diānai Orbidānei, Ingai Dunkei un Santai Judeikai par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Matemātikas daudzcīņā!

 • 4.a Artūrs Judins – 1. vieta
 • 4.b Rihards Krusts- 2. vieta
 • 3.b Gabriels Safronovs – atzinība

Liels paldies skolotājām Guntai Sakavičai, Jūlijai Dimitrijevai un Ingai Kalviņai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Kristers Šavalgins – 2. vieta
 • Artūrs Ņikitenko-  3. vieta
 • Andrejs Simonovs- 3. vieta

Liels paldies skolotājai Ilzei Grīnhofai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Lekcija- nodarbība “Mēs par veselu Rīgu” 28.02.18.

28.02.18. projekta ietvaros “Mēs par veselu Rīgu” 10. klašu skolēniem bija lieliska iespēja piedalīties sporta nodarbībā, kuru vadīja trenere Rūta Pulkstene. Nodarbībā tika izmantota pārmaiņus treniņu metone. Apļa treniņā skolēni izpildīja dažādus vingrinājumus, kuros nav nepieciešams inventārs.
Pēc cītīga treniņa skolēni piedalījās lekcijā – diskusijā par veselīgu dzīves veidu un emocionālo motivāciju sevis attīstīšanai un pilnveidošanai.  Nodarbību vadīja bērnu un jauniešu psiholoģijas eksperte, Latvijas Universitātes docente Dr., psych. Anda Gaitniece – Putāne un jauniešiem aktuāla un plašākai sabiedrībai pazīstama personība –  BMX braucējs Dāvis Dudelis.


“Daudzveidīgā tehnisko profesiju pasaule” (19.02.18.-28.02.18.)

 Pasākums “Daudzveidīgā tehnisko profesiju pasaule” notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  Laika posmā no 19.-28. februārim 190   5.-8. klašu izglītojamie   piedalījās eksperimentālajās meistarklasēs un ekskursijās Rīgas Motormuzejā.  Ideja un karjera….  Kā tās rodas? Kā palīdz izvēlēties profesiju, kā saistās ar mācībām skolā? Kādas ir tehniskās profesijas? Kādas zināšanas ir nepieciešamas, strādājot tehniskajās profesijās?  Meistarklasēs un ekskursijā izglītojamiem veidojās atbildes uz jautājumiem par to kā iegūt pārliecību par savām spējām, kā  pacietība un spējas  veido raksturu, kādas ir tehniskās profesijas un kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai tajās strādātu , kā  aizkļūt  pie mērķa – savas profesijas izvēles. 


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Kristers Šavalgins (10.kl.)- 3. vieta
 • Kristiāna Purgale (9.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājām  Diānai Orbidānei un Mārītei Kvēpai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē!

 • Imants Lapinskis (9.kl.)- 1. vieta
 • Krišjānis Pērkons (9.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājai Brigitai Brūverei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Veido skolas muzeja izstādi!

Hei! Mūsu skolas muzeja padome veido izstādi “Tautas tērps manā ģimenē”. Izstāde ir veltīta Latvijas Republikas simtgadei un arī Tev ir iespēja piedalīties tās veidošanā. Nāc un parādi, kāds ir Tavs tautas tērps!
Gaidīsim prievītes, jostas, aubes, brunčus vai pat pilna komplekta tautas tērpu. Ekspozīcijas materiālus vari nest uz kabinetu A-201 skolotājai Mudītei Rebainei.

Rīgas 84.vidusskolas vēstures muzeja padome


ZINĀŠANAS MĒS VARAM
MĀCĪTIES NO CITIEM,
GUDRĪBĀ MUMS JĀMĀCĀS
PAŠIEM!

Matemātikas un informātikas mēnesis

 Jau tradicionāli no janvāra vidus līdz februāra vidum skolā notiek matemātikas un informātikas mēnesis. Šajā mēnesī notiek dažādi ārpusstundu pasākumi 5.-12. klašu izglītojamajiem.

Arī šogad bija daudz un dažādu pasākumu! Ikviens 5.-12. klašu izglītojamais varēja piedalīties Sudoku konkursā un Zīmējumu konkursā.Pamatskolas zīmējumu konkursa tēma bija “Suns un viņa draugi”, bet vidusskolas konkursa tēma “Kubisms”. Atsaucība un konkurence šajos konkursos bija liela! 5.-8. klašu skolēniem pat vajadzēja rīkot Sudoku Superfinālu!  Jau tradicionāli 5.-6. klašu grupā norisinājās konkursi “Trīs gudrie”, 7-12. klašu grupā konkursi “Gudrs vēl gudrāks”. 5.-7. klašu izglītojamie un vidusskolēni varēja pierādīt savas spējas ātrrēķināšanas sacensībās. Izglītojamie varēja piedalīties skolas matemātikas olimpiādē un uzzvarētāji pārstāvēja mūsu skolu Rīgas matemātikas olimpiādēs, kas notika 02.02.18. vidusskolēniem un 16.02.18. 5.-8. klašu izglītojamajiem. Gaidīsim Rīgas matemātikas olimpiādes rezultātus!

Paldies visiem izglītojamajiem, kas piedalījās matemātikas un informātikas mēneša pasākumos! Dalība šādos pasākumos pinlveido jūsu prasmes un zināšanas!
Paldies visām matemātikas skolotājām un informātikas skolotājiem par kvalitatīvi noorganizētiem un interesantiem pasākumiem un izglītojamo  sagatavošanu šiem pasākumiem!

   

  


Sveicam!

Sveicam ROBERTU KUKŠINOVU ar uzvaru matemātikas olimpiādē “MMC-Pangea” 7.klašu grupā!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas krievu valodas olimpiādē!

 • Veronika Jonina (12.kl.)- 2. vieta
 • Evelīna Kočāne (10.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājām  Marinai Jefremovai un Ludmilai Ziediņai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Edvardu Cīruli (12.kl.) ar 2. vietu Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādē!

Liels paldies skolotājai  Ingai Dunkei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Ābecīšu svētki

2018.gada 2.februārī notika 1.klašu Ābecīšu svētki. Paldies par novadītajām atklātajām stundām 1.klašu skolotājām Solvitai Smelterei – Platejai, Santai Apšei un Ilvai Pakalnei. Paldies par sadarbības spēlēm Līgai Priedei. Pirmklasnieku svētku dienai labi noritēt palīdzēja atbildīgais un saliedētais sākumskolas kolektīvs.
Paldies par sadarbību pirmsskolas skolotājām no 244., 154., 160., 251., 255.,”Māras”, “Dzilniņas”, “Pienenītes” pirmsskolas izglītības iestādēm.


Sveicam!

Sveicam Imantu Lapinski ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas fizikas 68. olimpiādē!

Liels paldies skolotājai  Santai Brutānei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam Kristapu Ķempi (9.kl.) ar iegūto 3. vietu Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē.

Liels paldies skolotājam Jurim Avotiņam par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam Linardu Smaginu ar iegūto atzinību Bioloģijas olimpiādē!

Liels paldies skolotājai Inesei Šneiderei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!

Sveicam Rīgas pilsētas 1. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!

 • Emīls Laucis (8.klase)-2. vieta
 • Haralds Spuris-(8.klase)-3. vieta
 • Kristiāna Purgale-(9.klase)-1. vieta
 • Krišjānis Pērkons-(9.klase)-3. vieta

Liels paldies skolotājai Ilzei Grīnhofai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


9.c mācību ekskursija uz uzņēmumu Draugiem.lv

Janvāra nogalē 9.c klases izglītojamie kopā ae lases audzinātāju Aniku Siku devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu Draugiem Group.lv. Draugiem.lv pārstāvis Jānis Palkavnieks izglītojamajiem pastāstīja par kompānijas rašanos un attīstības dažādajiem virzieniem, par to kādus projektus pašlaik attīsta uzņēmums,  par to kādu profesiju pārstāvji strādā šai uzņēmumā. Izglītojamie uzzināja, ka Draugiem .lv jau sen vairs nav sociālais tīkls, bet darbojas  daudzās un dažādās  jomās. Izglītojamie uzzināja kā attīstīt un pilnveidot savas prasmes un zināšanas, lai varētu pretendēt uz darbavietu  šādā uzņēmumā. Izglītojamie uzzināja par to kāds atbalsts tiek sniegts uzņēmumā strādājošajiem.

  


12.b klases mācību ekskursija uz Latvijas Bankas Apmeklētāju centru “Naudas pasaule”

24. janvārī 12.b klases izglītojamie kopā ar audzinātāju Dianu Orbidāni un ekonomikas skolotāju, PKK Ingu Dunki devās mācību ekskursijā uz Latvijas Bankas atjaunoto Apmeklētāju centtru “Naudas Pasaule”. AC atrodas Latvijas Bankas ēkā. Latvijas Bankas zināšanu centra “Naudas pasaule” ekspozīcijas pārveidi veica ganLatvijas Bankas speciālisti(īpaši tā satura izveidi), gan atklātā konkursā piesaistītā SIA “Mellis Grupa”kas specializējusies ekspozīciju un multimediju veidošanā. Ekspozīcijas izveidē piesaistīti partneri no citām institūcijām – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Latvijas Komercbanku asociācijas, SIA “First Data Latvia”, AS “Nasdaq Riga” un investīciju eksperti “TeleTrade”.

 Latvijas Bankas zināšanu centrs “Naudas pasaule” ir mūsdienīgs finanšu izglītības un informācijas centrs. Ekspozīcija veidota saskaņā ar principu: “Nāc, ieraugi, pieskaries, izpēti un apdomā!”. Izstāde ir interaktīva, un informatīvos stendus papildina multivides prezentācijas, īsfilmas, datorspēles un dažādi pārsteigumi. “Naudas pasaules” mērķis ir rosināt cilvēkus saskatīt un apdomāt naudas ceļus un izprast naudas nozīmi tautsaimniecībā. Centra mērķis ir  vairot katra apmeklētāja drosmi lietpratīgi saskatīt savu lomu nekad nerimstošajās naudas plūsmās, izmantot tās un saprātīgi pakļaut to spēku, liekot darboties savā labā.

Izglītojamie uzzināja daudz jaunu un interesnatu faktu, piemēram, ka “Naudas pasaule” iekārtota vēsturiskās Latvijas Bankas naudas glabātavas telpās; ekspozīcija izvietota divos stāvos 530 m2 platībā; telpās saglabāti seifu skapji un divstāvu seifu telpas oriģinālās durvis, kuras sver 3.5 tonnas; pirmā interesentu grupa “Naudas pasauli” apmeklēja 2005. gada 1. martā; “Naudas pasauli” apmeklējuši visi atjaunotās Latvijas Valsts prezidenti un vairāk nekā 102 000 apmeklētāju; izstādes garākais vada savienojums pārsniedz 2 km, un tas ļauj darbināt Pārdaugavā novietotu drošības dienesta novērošanas kameru pie naudas glabātavas ēkas; seifa telpām nav atveramu logu, tāpēc katru dienu apmeklētājiem tiek piegādāti aptuveni 100 000 m3 svaiga (uzsildīta vai atdzesēta) gaisa.

 Izglītojamie varēja iepazīties ar ekspozīciju, izmēģināt interaktīvās spēles un stendus  un uzzināja kādu profesiju darbinieki strādā gan Apmeklētāju Centrā, gan Latvijas Bankā, kādas zināšanas nepieciešamas, veicot šādu darbu.


Rīgas 84. vsk. basketbola komanda izcīna 5. vietu starptautiskā turnīrā Rūjienā

Pagājušajā nedēļas nogalē (19.-20.janvārī) mūsu skolas basketbola komanda izmantoja Rūjienas vidusskolas ielūgumu piedalīties tradicionālajā basketbola turnīrā Rūjienā. Šis tradicionālais vidējo mācību iestāžu starptautiskais turnīrs “TBT” Rūjienas vidusskolā šogad  notika jau 69. reizi, par ko liecina 1948. gadā aizsāktā tradīcija- tuvāko Rūjienas novada vidusskolu sacensības basketbolā.

Šajā turnīrā šo 68 gadu laikā ir piedalījušies un kļuvuši par šī turnīra čempioniem daudzi šobrīd populāri basketbolisti, tai skaitā NBA  spēlējošais Dāvis Bertāns, vairāki Latvijas izlases bijušie un esošie basketbolisti (Dairis Bertāns, Aigars Vītols u.c.) .  

Šogad turnīrā piedalījās 11 puišu un 4 meiteņu komandas no dažādām Latvijas pilsētām (Valmiera, Cēsis, Valka, Smiltene, Ķekava, Naukšēni, Mazsalaca, Aloja, Karksi Nuija (Igaunija) un Rīga).

Rīgas 84.vsk. komanda tika ielozēta B apakšgrupā kopā ar stiprāko šī  gada Valmieras Pārgaujas vidusskolas komandu, kā arī ar Naukšēnu novada vidusskolu un Mazsalacas vidusskolu. Mūsu basketbolisti, spēlējot 2 puslaikus pa 7 minūtēm, piekāpās Valmieras vienībai ar rezultātu 21:34, ar Naukšēnu vsk. nospēlēja neizšķirti 22:22 (netipiski basketbolam, bet šī turnīra Nolikums šādu rezultātu pieļauj) un pēdējā sekundē realizējot precīzu metienu uzvarēja Mazsalacas vsk. basketbolistus ar rezultātu 19:17.

Rīgas 84. vidusskolas basketbola komanda šajā turnīrā piedalījās ar daudz jaunāku spēlētāju sastāvu kā citas vidusskolu komandas. Mūsu komandā spēlēja šī turnīra jaunākais dalībnieks 8.c klases skolnieks Reinis Blaubergs, tikai 2 vidusskolēni Ronalds Reinsons (12.b) un Andris Mileika (10. b), savukārt pārējie spēlētāji bija devīto klašu skolēni  – Jēkabs Vārna (9.a), Elmārs Graudiņš (9.a), Gatis Tarzieris (9.a), Krists Straume (9.a), Andrejs Torsunovs (9.c), Ričards Rikardo Dorondo (9.c).

Nospēlējot 3 spēles B apakšgrupā, tika izcīnīta 2. vieta, kas nākošajā dienā mūsu basketbolistiem ļāva sacensties ceturtdaļfinālā ar Rūjienas vidusskolas komandu, kurai diemžēl mums nācās piekāpties ar rezultātu 21:31. Savukārt nākošajā spēlē tika apspēlēta Smiltenes vidusskola ar rezultātu 25:18 un turnīra pēdējā spēlē  ar rezultātu 23:13 atkārtoti tika apspēlēta Mazsalacas vidusskolas komanda.

Līdz ar šiem veiksmīgajiem rezultātiem Rīgas 84. vidusskolas basketbolisti ierindojās 5.vietā, kas ir lielisks sasniegums mūsu komandas sportistiem. Mūsu komandas nospēlētās sešas spēles šajā turnīrā apliecināja, ka mūsu skolā mācās ne tikai sportiski un izglītoti, bet arī atbildīgi, nesavtīgi un inteliģenti skolēni.

Paldies visiem skolotājiem un atbalstītājiem!
Rīgas 84. vidusskola – MŪSU SKOLA!


Sveicam!

Sveicam Santu Strapcāni (12. kl.) ar 1. vietu Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē.

Liels paldies skolotājai Sarmītei Goldmanei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Drošība ziemā

Šī gada 16. un 17.janvārī 1.-2.klasēm notika preventīvā nodarbība “Drošība ziemā” ar Valsts Policijas intervences nodaļas darbiniekiem. Bēni caur diskusijām un jautrām bildēm mācījās, kā atpazīt bīstamas ziemas laika situācijas un pasargāt sevi no nelaimes. Neizpalika arī īpašs viesis, Valsts policijas Runcis Rūdis, kas pārbaudīja, cik bērni bija uzmanīgi stundas laikā un ko ir iemācījušies.


Hokejs zem klajas debess- Winter Ice Break 20/01/2018

20.janvārī Rīgas 84.vidusskolas Sporta kompleksā zem klajas debess norisināsies Kontinentālās hokeja līgas (KHL) Latvijas komandas Rīgas Dinamo spēle pret Minskas Dinamo komandu. Spēle sāksies plkst.13:00. Pie laukuma ir uzbūvētas tribīnes 8500 skatītājiem, kā arī izveidota spēles norisei nepieciešamā infrastruktūra.
KHL vēsturē pirmā regulārā čempionāta spēle zem klajas debess notika 2017.gada 2.decembrī Helsinkos, kur O.Znaroka un H.Vītoliņa trenētā Sanktpēterburgas SKA cīnījās ar Helsinku Jokerit. Spēli klātienē vēroja 17645 skatītāji.
Šādi mači ir ierasta lieta Nacionālajā hokeja līgā (NHL), kā arī nereti tiek aizvadīti arī citās līgās.
Avots: laikraksts DIENA, Rīgas DINAMO oficiālā mājas lapa

 

 

 


Rīgas 84.vidusskola ir saņēmusi pateicību par dalību Eiropas sporta nedēļā 2017.gadā, organizējot 30.09.2017. visiem interesentiem Stafešu dienu.


15.decembrī visi 7 skolas tautas deju kolektīvu dejotāji sveica savus vecākus, draugus un skolotājus Ziemassvētku ieskaņas koncertā “Ziemas putenī”.
Jaukus svētkus Jums vēl kuplā dejotāju saime un deju skolotājas Dace, Ieva un Liene!


“Koka pārvērtības prasmīgās rokās”
08.12.2017. un 11.12.2018.

Pasākums notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

 8. un 11. decembrī Namdaru darbnīcā, kas Garkalnes novadā, ciemojās mūsu skolas 4.b,  4.c, 4.d un 5.d klašu izglītojamie. Izglītojamie uzzināja, kādi koki tiek izmantoti koka amatniecībā, kādas lietas izgatavoja senāk, kā arī uzzināja, ar kādiem instrumentiem strādāja sendienās un mūsdienās. Izglītojamie iepazina namdara darba vidi. Visaizraujošākā bija meistardarbnīca, kuras laikā izglītojamajiem bija iespēja darboties ar speciāliem kokapstrādes instrumentiem un izveidot savu pirmo izstrādājumu no koka. Tā kā tuvojās Ziemassvētki, tad pasākuma  dalībnieki izgatavoja arī niedru puzurus  un satika Ziemassvētku vecīti.

 


 Personības attīstības treniņš “Topi gudrāks!”
21.12.2017.

Pasākums notika  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Pasākumā piedalījās 9.-12. klašu izglītojamie. Nodarbības notika trīs grupās.
Pasākuma mērķis bija dot izglītojamajiem priekšstatu par līdera lomu, īpašībām, prasmēm;  ļaut izglītojamajiem noteikt daļu savu spēju; veidot  izpratni par to, kā pareizi izstrādāts mērķis palīdz sasniegt iecerēto ātrāk un vieglāk un  dot  izglītojamajiem praktiskas vadlīnijas pozitīvu un motivējošu mērķu izstrādei.
Pasākuma laikā izglītojamie uzzināja ar ko sākt sevis izzināšanu karjeras attīstībai. Uzzināja, kas ir līderisms, kādas ir galvenās līdera pazīmes, kādām īpašībām jāpiemīt līderim, kā izvirzīt savas karjeras mērķus un kā tos sasniegt.  Noskaidroja vai līderisms ir iedzimta īpašība vai izkopta prasme. Izglītojamie uzzināja kā pilnveidot savas līderisma un karjeras attīstības prasmes, noteica   daļu savu spēju un izpildīja praktiskus treniņa vingrinājumus savu mērķu un uzdevumu  definēšanā. Izglītojamie uzzināja, kā mācības vidusskolā saistās ar nākotnes profesijas izvēli un uzlaboja izpratni par to kā vadīt savu dzīvi izvēloties pareizus karjeras lēmumus.


30. novembrī Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems” norisinājās Bērnu un jauniešu centra “Bolderāja” Rīgas vokālistu konkurss “Pār jūriņu, pār Daugavu, Saulītei roku devu…”
Konkursā piedalījās 6 solisti, 2 dueti un 8 vokālie ansambļi no 12 dažādām iestādēm, kopā vairāk kā 100 dalībnieki.
Dalībnieku vokālo izpildījumu un priekšnesumus vērtēja Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vadītāja, Rīgas Skolēnu pils meiteņu kamerkora “TONIKA” vadītāja Inga Cimiņa, LU senās mūzikas ansambļa “Canto” vadītāja, Pāvila Jurjāna mūzikas skolas kora klases vokālā pedagoģe Kristīne Gaile; komponiste, aranžētāja un ērģelniece, savu dziesmu izpildītāja Silvija Silava, kas savu darbību saistījusi ar bērnu mūziku, filmu un teātra mūziku, tautas mūziku, garīgo mūziku, ērģeļmūziku.

Sveicam 5.c klases vokālo ansambli ar iegūto 3. vietu konkursā!
Paldies skolotājai  Inārai Krivatei!


Sveicam mūsu skolas basketbola komandu un komandas treneri Daci Rimbeniecei ar iekļūšanu VEF skolu superlīgas A divīzijā!


Kā kļūt slavenam? Kā noķert ideju? Atbildi, uz šiem un vēl citiem svarīgiem karjeras jautājumiem, meklēja Ziemassvētku uzveduma galvenais varonis Zaķis.
Notikumus Pasaku mežā 19. decembrī Rīgas Skolēnu pilī piedzīvo 1.-5. klases skolēni.
Ideju atrada sirsnīgās dziesmās, jautrās dejās. Paldies, Rīgas Skolēnu pils teātra pulciņam Zīļuks par piedzīvojumu un līdzdarbošanos.


Swedbank nodarbību cikls 11. klašu izglītojamajiem  “Dzīvei gatavs”

Mūsu skola vēlējās izmantot  bankas ekspertu zināšanas un pieteica Swedbank  praktiskās mācību stundas “Dzīvei gatavs” mūsu skolā! 7. decembrī programmas ietvaros  11.ab klašu izglītojamajiem  Swedbankas  darbinieki novadīja matemātikas, ekonomikas, angļu valodas un informātikas stundu, kā arī klases stundu, kur līdztekus mācību programmā paredzētās tēmas apgūšanai, bankas darbinieks ar praktiska uzdevuma palīdzību sniedza priekšstatu par kādu konkrētu profesiju, kurā attiecīgās zināšanas tiek izmantotas.  Mācību stundās  “Dzīvei gatavs” izglītojamajiem tika  sniegts ieskats dažādās finanšu nozares profesijās un tika ļauts iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīstīja  21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Stundās bija  dažādas aktivitātes ar izglītojamo iesaisti, kā arī praktisku piemēru un situāciju analīze.


29.11.17. Rīgas Teikas vidusskolā norisinājās karjeras izglītības pasākums “Profesju sīrups”. Tajā mūsu skolu pārstāvēja 9.a klases skolēnu komanda. Pasākuma laikā 10 Rīgas skolu 9. klašu skolēnu komandas iepazinās ar dažādu profesiju ekspertiem, uzzināja kādas prasmes un iemaņas vajadzīgas, lai veiksmīgu strādātu šajās profesijās un attīstītu savu karjeru. Mūsu skolu kā eksperts pārstāvēja skolotāja, fizioterapeite Kristīne Kaņepe. Kristīne skolēnus iepazīstināja ar fizioterapeita profesijas plusiem un mīnusiem. Pasākuma laikā skolēni iepazina pārdevēja, elektriķa-inženiera, fizioterapeita, stomatologa, mākslinieka-restauratora, svētku organizatora, biznesa konsultanta un kino producenta profesijas. Komandas atbildēja uz jautājumiem un pildīja dažādus ekspertu sagatavotos uzdevumus. 9.a klases komandas “Ugunsputns” sastāvā bija Katrīna, Dana, Mārtiņš, Krists, Rinalds, Gatis, Kristiāna, Juta un Kitija. Komandas atziņa: “Eksperti, daloties pārdomās par to, kā atraduši savu profesiju, secināja, ka specialitāte atradusi viņus, jo viņi mērķtiecīgi mācījušies un strādājuši un pilnveidojuši sevi.”

30.11.17. 11 Rīgas skolu sākumskolas komandas pulcējās Purvciema pamatskolā, lai aktīvās un radošās nodarbībās piedalītos karjeras atbalsta pasākumā “Profesiju sīrups” . Mūsu skolu pārstāvēja 7 skolēnu komanda no 4.c klases, kura 11 ekspertu skatījumā ieguva ” čaklākās” komandas diplomu. Kā mūsu skolas eksperte strādāja skolotāja Ligita Timmermane, kura iepazīstināja skolēnus ar otru savu profesiju – manikīre. Skolēni pasākuma laikā varēja vairāk iepazīties ar šādām profesijām: pavārs, policijas izmeklētājs, policijas inspektors, peldēšanas treneris, leļļu filmas režisors, stikla apgleznošanas mākslinieks , ķīmiķis – pētnieks, stomatologs, runas mākslas pedagogs, vizāžists.Skolēni piedalījās arī dažādos konkursos un pildīja dažādus ekspertu uzdevumus.

 

 


Sālsmaize Rīgas 84.vidusskolas skolēnu parlamenta telpās

Mūsu izglītojamo parlamentam skaistas izremontētas un labiekārtotas telpas. Novembra beidzamajā dienā – 30.novembrī skolēnu parlaments savās “mājās” rīkoja sālsmaizi. Uz pasākumu ar dāvanām ieradās gan skolas direktore Vineta Misgirda, gan skolotāji, gan arī skolas absolventi – bijušie parlamentārieši, kuri vēl skolā mācīdamies “izauklēja” šo ideju par savām telpām.
Kā goda viesis no skolēnu parlamenta puses tika uzaicināts tagadējais Rīgas domes Pilsētas Īpašuma komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.


Augstskolu diena

29. novembrī mūsu skolā notika par tradīciju kļuvusī Augstskolu Diena. Šogad uzaicinātās augstskolas tika izvēlētas pēc 12. klašu skolēnu aptauju rezultātiem. Pasākumā tika pārstāvētas 6 augstskolas – LU, LLU, RTU, LKa, BA, RSU un divas firmas, kas piedāvā tālākizglītības iespējas ārzemēs. Augstskolas pārstāvēja gan mācībspēki, gan studenti. Pasākumā piedalījās 10.-12. klašu skolēni. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar augstskolu piedāvātajām programmām un studentu dzīvi ārpus studijām. Prieks, ka skolēni aktīvi iesaistījās pasākumā un uzdeva  augstskolu pārstāvjiem daudz interesantu jautājumu. Paldies visiem par dalību pasākumā!


Iespēju medības

Pasākuma devīze: Nepalaid garām savu īsto un vienīgo brīdi nomedīt savu iespēju!
Karjeras plānošana ir aktuāla ikvienam skolēnam. Īpaši šodien, kad jaunieši var darbā īstenot savas visspilgtākās idejas un izmantot visaptverošas zināšanas. Lai būtu iespēja pilnveidot šīs prasmes RD IKSD Rīgas mākslas telpā  rīkoja pasākumu “Iespēju medības”.
 Pasākuma programma bija ļoti plaša:* profesionāļu un sava darba meistaru veiksmes stāsti un ieteikumi karjeras izvēlē ;* meistarklases, īsas lekcijas, prezentācijas, viktorīnas, jauniešu veidotas aktivitātes;* brīvprātīgais darbs un neformālā izglītība: Rīgas skolēnu dome, Resursu centrs “Kaņieris”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Ieva Garjāne un platforma “Brivpratigie.lv”, Nodibinājums “Baltijas reģionālais fonds”, jauniešu studija “BaMbuss” un jauniešu iniciatīvu projektu realizētāji;* darba devēju un uzņēmumu prezentācijas un stendi: Materia Bikes (riteņu ražošana); Baltic3D (3D printēšanas pakalpojumu sniedzējs); Rīgas Namu Pārvaldnieks (māju pārvaldnieks); Benu Aptieka (farmācija); Uzdevumi.lv (mācību programmatūras izstrādātāji); Wood Religion (vīriešu frizētavu tīkls); TechHub (lielākais Latvijas startup inkubators); Rīgas Satīksme; Baltic Travel Group u.c.*sarunas ar veiksmīgiem māksliniekiem, aktieriem, mūziķim un vienkārši labiem cilvēkiem, tādiem kā:  Kinoblogeri.lv (filmu kritiķi un izplatītāji stāstīs par to, kā pārvērta kino mīlestību un recenziju rakstīšanu pilnvērtīgā darbā); Edijs Zalaks (Dailes teātra aktieris), Deniss Paškevičs (slavens mūziķis, saksofonists); Markus Riva (dziedātājs, šovmenis); Guntis Skursteņmeistars (Latvijas skursteņslauķis) u.c.
Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajā pasākumā gan kā dalībnieki gan kā apmeklētāji.
Paldies visiem, kas atrada laiku dalībai pasākumā! Ceram, ka uzzinājāt  ko jaunu!

 Lūk dažu mūsu skolas skolēnu domas par pasākumu:

Tā kā esmu  daļa no Rīgas Skolēnu domes, mans pienākums un vēlēšanās bija piedalīties piektdien notikušajā pasākumā ,,Iespēju Medības”.
Pasākums bija paredzēts visiem Rīgas skolu skolēniem, lai viņi iepazītos ar NVO piedāvājumiem un iespējām. No mūsu puses piedalījās arī RSD un mūsu galvenais atbalstītājs Rīgas Jauniešu centrs “Kaņieris”
Pasākumā bija iespējams satikt un parunāt ar lielo uzņēmumu pārstāvjiem, kā piemēram, ”BENU aptieka” , ,,Circle-K” , ,,uzdevumi.lv” u.c. 
Visinteresantāk bija runāt ar ”Circle-K” pārstāvēm, jo, izrādās, ka es varu pieteikties strādāt viņu uzņēmumā jau mēnesi pirms savas astoņpadsmit gadu dzimšanas dienas, kā arī viņi ir ļoti saprotoši un pielāgojās gan skolēnu, gan studentu mācību grafikiem, vecāku lūgumiem un pašu vēlmēm. Ja vēlies un zini, ka gribi strādāt šajā uzņēmumā, tad ir pārliecība, ka pretī ir ļoti saprotoši cilvēki. Interesants fakts arī bija tas, ka tieši pavasarī ir vislielākās iespējas tikt pie darba ,,Circle-K”, jo ir daudz maiņas un klientu pieplūdums palielinās, jo sākās atvaļinājumu sezona..
 Protams, beigās bija ”lielais pārsteigums” Carnival Youth, bet, lai cik tas neizklausītos bēdīgi, uz viņu uzstāšanos nepalika diži daudz cilvēku.

(Samanta Samarska 11.a)

***

Šajā pasākumā varēja iepazīties ar vairāk vai mazāk zināmu uzņēmumu un organizāciju darbu, iepazīt jaunus cilvēkus un uzzināt kā strādā tādi uzņēmumi, kā “Benu aptieka” un “CircleK”. CircleK pārstāvji pastāstīja par karjeras izaugsmes iespējām un iespēju strādāt cilvēkiem, kuri studē augstskolā. Iepazināmies arī  ar skursteņslauķa amatu. 

                                                                                                                   ( Sanita 12.a)

***

Pasākumā uzzināju dažādas lietas, kas man noderēs nākotnē. Pasākumā uzzināju par Erasmus skolēnu apmaiņas programmu, par karjeras iespējām uzņēmumā “Cirkle-K”.Uzzināju  kā trenējas Rīgas pašvaldības policijas glābēji, kā arī uzzināju Rīgas namu pārvaldes apsaimniekoto māju daudzumu un apsaimniekotāja amata  nianses. Es priecājos,  ka apmeklēju šo pasākumu, jo ieguvu daudz informāciju, kas man noderēs nākotnē. 

(Edvarts 11.a)

***

Piektdien, 24.novembrī, Rīgas Mākslas telpā, es piedalījos, kā arī apmeklēju RD IKSD veidotu pasākumu „Iespēju medības”. Pasākuma mērķis bija parādīt jauniešiem, kā lietderīgi pavadīt laiku, kur uzsākt karjeru  un  kā realizēt savas idejas. Sākšu ar to, ka es piedalījos pasākumā kā dalībnieks. Es pārstāvēju Rīgas Skolēnu domi un iepazīstināju jauniešus ar to, ko mēs darām, kādas  prasmes un iespējas var iegūt, piedaloties Rīgas Skolēnu domes darbā. Bet, kad kolēģi palaida mani pusdienu pārtraukumā, pastaigāju un parunājos ar dažādiem nozaru pārstāvjiem. Visvairāk  mani ieinteresēja  „Circle K” stends, kur pastāstīja par jauniešu iespējām strādāt skolas vai studijas laikā. Es, manuprāt, izmantošu šo iespēju strādāt pie viņiem, jo man patīk viņu darba grafiku elastība un darbinieku sociālās garantijas. Vēl biju piegājis un parunājos ar Benu aptiekas pārstāvjiem, viņi reklamēja farmaceita profesiju. Mana nākotnes profesija nesaistās ar medicīnu, tāpēc bija interesanti uzzināt par šo profesiju vairāk. Tad piedalījos viņu aktivitātē par veselīgu dzīvesveidu. Runājot par ārpusstundām laika nodarbēm, es vairāk painteresējos par brīvprātīgo darbu jeb par NVA brivpratigie.lv, kur uzzināju vairāk informāciju par brīvprātīgā darba iespējām, Veicot nelielo testu pie šī stenda, nonācu pie secinājuma, ka man ir jāiet brīvprātīgajā darbā uz LR Ārlietu ministriju un Latvijas Studentu apvienību, kur es vēlos saistīt savu nākotni. Pasākums bija tiešām ļoti vērtīgs, uzzināju daudz par darba iespējām, kā arī kur es vēl varu pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi.

( Kristofers 11.a)

***

Pasākums man patika, bija diezgan daudz jauniešu, kā arī biedrības, kuras varēja par sevi daudz ko pastāstīt. Arī uzzināju dažādas lietas un iespējas, kuras man noderētu dzīvē. 
Piemēram Erasmus+ piedāvā pieteikties uz studentu apmaiņas programmām (piemēram vienu nedēļu vasarā pavadīt Rumānijā). Baltic Travel Group pastāstīja par saviem pienākumiem. Viņiem ir iespēja strādāt un ceļot vienlaicīgi, kas manuprāt ir ļoti aizraujoši, bet vienlaikus patērē ļoti daudz enerģijas. Šis pasākums mani iedvesmoja pieteikties brīvprātīgo darbiem dzīvnieku patversmē. Vai man tas noderēs manā nākotnes profesijā? Visdrīzāk, ka nē, bet es ļoti mīlu dzīvniekus un labprat pavadītu ar viņiem laiku.
Es labprāt  dotos  uz šāda veida  pasākumiem, jo tie ir iedvesmojoši un daudzi jautājumi vēl pali

(Kristīne 12.b)

***

Piektdien  apmeklēju  pasākumu “Iespēju medības”. Šajā pasākumā uzzināju par jauniešu apmaiņas programmu “Erasmus” un jauniešu veidotiem projektiem dažādās Eiropas valstīs, kā arī uzzināju, kas ir nepieciešams, lai varētu piedalīties un rakstīt projektu.Uzzināju par dažādu fondu darbību kā piemēram Panda fonds. Bija arī iespēja uzzināt par farmaceita profesiju, kā arī interesantus faktus par medicīnu. Pasākums man patika, tā bija vieta, kur varēja uzzināt daudz kā jauna, kā arī komunicēt ar citiem cilvēkiem.

(Artūrs 11.a)


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Rīgas 84. vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Šī projekta ietvaros rudens brīvlaikā 4. – 5.klašu skolēniem  bija iespēja piedalīties  Rīgas 84.vidusskolas organizētajā dienas nometnē “Veselīgs dzīvesveids”.
Nometnes ietvaros skolēniem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par veselīgu uzturu, drošu vidi, par cilvēka garīgo un fizisko veselību. Neatņemama nometnes sastāvdaļa nenoliedzami bija sportošana.  Nometnē skolēni ieguva ne vien jaunas zināšanas, bet arī jaunus draugus, lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku sportojot, rotaļājoties, spēlējot spēles. Veicot dažādus grupu darbus – attīstīja savas sadarbības prasmes, kā arī prasmi prezentēt un uzstāties auditorijas priekšā.
Nometnes pirmajā dienā skolēni kopā ar skolotājiem izveidoja nometnes iekšējās kārtības noteikumus, spēlēja dažādas iepazīšanās un “ledlaužu” spēles, dienas otrajā pusē skolēni darbojās grupās un diskutēja par veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes otrā diena bija “Netradicionālo spēļu diena”. Nometnes sportiskā daļa sākās ar iesildīšanos, skolēni tika iepazīstināti ar vispārattīstošu vingrojumu kompleksa izveidošanas pamatprincipiem. Pēc tam skolēni apguva stratēģijas spēli “Karogi”. Lielu interesi skolēnos radīja  arī spēle “Dodžbols”. Pēc tam sekoja sadarbības uzdevumi grupās. Dienas otrajā pusē sekoja nodarbības par veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes trešajā dienā pirmā skolēnu grupa vadīja vispārattīstošo vingrojumu kompleksu. Sekoja  dažādas sadarbības spēles. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem videomateriāliem, sekoja grupu darbs un videomateriālu analīze, grupas darba prezentēšana.
Nometnes ceturtajā dienā otrā skolēnu grupa vadīja VAV kompleksu. Pēc tam skolēni piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs – spēlēja spēles, rotaļas un veica dažādus sadarbības uzdevumus. Sekoja informatīvs materiāls par veselīgu uzturu, skolēni atkārtoja veselīgas piramīdas pamatprincipus. Lielu izaicinājumu radīja grupu darbs, kur skolēni mēģināja sastādīt “Skolēna ēdienkarti 1 nedēļai”, pēc tam sekoja darba prezentācija.
Nometnes noslēguma diena, tāpat kā katrs rīts, sākās ar vispārattīstošo vingrojumu kompleksa vadīšanu. Sekoja sportiskas aktivitātes – rotaļas, stafetes, spēles. Lielu sajūsmu skolēnos radīja “Tautas bumbas” turnīrs. Dienas otrajā pusē skolēni turpināja veidot “Veselīga skolēna portretu”, pēc tam bija grupu darba prezentācija. Nometnes beigās visus gaidīja jauks pārsteigums – sertifikāts par piedalīšanos “Veselīga dzīvesveida” nometnē, kā arī sporta somiņa ar Rīgas 84. vidusskolas logo.
Veselā miesā – vesels gars! Tiekamies nākamajā nometnē jau pavasara brīvdienās!

Skolotāja Dace, Anika, Līga!


 

 

Atskats vasarā – sacensības riteņbraukšanā, BMX Baltijas jūras kausa izcīņa

2.d klases skolnieks Krišjānis Briedis lielu daļa brīvā laika pavada uz BMX divriteņa gan sacenšoties pagalmu cīniņos, gan nopietni trenējoties un piedaloties sacensībās.
Pagājušajā vasarā Krišjānis godam ir aizvadījis savu pirmo pilno BMX sacesību sezonu. Vidēji katras otrās vasaras brīvdienas pavadītas trasē aizraujošās cīņās. Gūtas gan lieliskas uzvaras, gan piedzīvoti zaudējumi. Sportojot labi pavadīts laiks un apbraukātas daudzas Latvijas malas un ne tikai Latvijas. Sezonas augstākais saniegums noteikti ir uzvara Baltijas Jūras kausa 2.posmā. Pilnam priekam uzvaras kausu pasniedza divkārtējs olimpiskais čepions un BMX Race leģenda Māris Štrombergs.

Sacensību un Latvijas čempionāta rezultāti:
SMS Credit čempionāts: 5.vieta kopvērtējumā.
Latvijas čempionāts: 4.vieta.
Latvijas Kauss: neveiksmīgi rezultāti, bet laba pieredze.
Baltijas Jūras kauss: 3.vieta kopvērtējumā.


Mazais 100-gades pilsonis

2017. gada 15. novembrī Rīgas 84. vidusskolas 9. klašu skolēni noslēdza dalību biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA) rīkotajā kampaņā “Mazais 100-gades pilsonis”, kuras mērķis ir interaktīvi un saturīgi izglītot jauniešus par sabiedrības līdzdalību, sagaidot Latvijas simtgadi, NVO, pašvaldības un valsts līmenī un pilsonisko atbildību. Kampaņas ietvaros bija paredzēts, ka Rīgas organizācijas tiksies ar Rīgas skolu skolēniem, iedrošinot jauniešus iesaistīties kādā no pilsoniskajām aktivitātēm. Pēc tikšanās reizes jaunieši paši veiks kādu pilsonisko iniciatīvu un skolēnu aktivitātei tiks piešķirti nelieli finanšu līdzekļi, kas palīdzēs nodrošināt nepieciešamos materiālus, atbalstu aktivitātes veikšanai. Kampaņas ietvaros 2017. gada oktobrī 9. klašu skolēniem nodarbību novadīja Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins. Mūsu skolai pilsoniskās iniciatīvas realizēšanai tika piešķirti 60,00 eiro. Skola īstenoja divas aktivitātes.
Vakar, 15. novembrī, 9.a klases skolēni un pārstāvji no 9.c klases, kopā ar PKK Ingu Dunki, devās uz Rīgas sociālās aprūpes centru “ Gaiļezers”. Skolēni, kopā ar skolotājām Ilonu Stepenu un Aniku Siku, bija sagatavojuši literāri- muzikālu priekšnesumu. Kampaņas piešķirtos līdzekļus izmantojām iegādājoties laikraksta un žurnāla gada abonementu. Tā kā naudiņas nedaudz pietrūka, noziedojām trūkstošo, lai abonementi būtu spēkā visu 2018. gadu. Vecie ļaudis visu nākamo gadu varēs lasīt “Ievas padomu avīzi” un žurnālu “Ievas Veselība”. Liels prieks, ka skolēni un skolotājas ziedoja naudiņu , lai vecajiem ļaudīm svētkos varētu uzdāvināt kādu kārumu – fabrikas “Laima” jaunās šokolādes. Sirsnīgs paldies skolēniem par priekšnesumu, pozitīvo attieksmi, sirds siltumu un atsaucību! Visi kopā esam paveikuši svētīgu sirdsdarbu!
Vakar notika arī otra aktivitāte, kuru kopā ar savu klases audzinātāju Marinu Jefremovu īstenoja 9.b klases skolēni. Skolēni kā savu pilsoniskās iniciatīvas aktivitāti izvēlējās dzīvnieku patversmes apmeklējumu. Viņi devās uz dzīvnieku patversmi “Labās Mājas”. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika patversmes dzīvniekiem tika nopirkta pārtika.. Kad skolēni ieradās patversmē bija jāizlasa noteikumi par to, ko drīkst un nedrīkst darīt, vedot suņus pastaigā. Kad noteikumi bija izlasīti, katram no mums iedeva pa sunim, ko var izvest pastaigā Suņi pastaigā bija jāved pa mežu, pastaigas ilgumam bija jābūt vismaz 40 min. Mežā ar suņiem varēja gan pastaigāties, gan paskriet, gan paspēlēties. Skolēni no patversmes apmeklējuma atgriezās priecīgi un gandarīti par padarīto. Sirsnīgs paldies skolēniem un skolotājai Marinai par dalību aktivitātē!


Piedalies, nobalso!

Mūsu skolā 21.decembrī būs skolēnu Ziemassvētku balle. Tas ir maģiskākais un fantastiskākais pasākums skolā. Lai balle būtu vēl labāka skolas parlaments ir pieteicies balsošanai, lai ballē spēlētu grupa ( ja uzvarēsim balsojumā – grupas uzstāšanās būs par brīvu). Aicinām katru no Jums nobalsot un atbalstīt skolu.

http://ej.uz/daudzi_citi

Paldies jau iepriekš. Skolas parlaments.


Vīru spēles

10.novembrī mūsu skolā notika Lāčplēša dienai veltītas  “Vīru spēles” 5. – 6.klašu; 7. – 8.klašu; 9. – 10.klašu un 11. – 12. klašu grupās. Sacensību dalībnieki bija tikai puiši, savukārt klases meitenes bija viņu lielākais atbalsts un līdzjutējas. 
Puiši sacentās 4 disciplīnās: pildmumbas mešanā, virves vilkšanā, pievilkšanās un roku laušanās jeb armrestlingā. Prieks par šo pasākumu bija gan sportotājiem, gan atbalstītājiem! Paldies sporta skolotājiem un visiem dalībniekiem!


6. klases skolēni Brāļu kapos

Agrā rīta stundā 6.a klases skolēni kopā ar savu audzinātāju devās uz Brāļu kapiem. Skolēni iepazinās ar Brāļu kapu veidošanas vēsturi un Kārļa Zāles veidoto Brāļu kapu ansambli. Skolēni un skolotāja nolika ziedus Kārļa Zāles atdusas vietā. Ziedi un iedegtas  sveces  gulās arī  pie Mātes Latvijas tēla, pieminot tos, kas atdevuši savas dzīvības par mūsu brīvību. Varoņu piemiņa tika godināta ar klusuma brīdi.


Rīgas 84. vidusskolas skolēni Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militārajā bāzē

Karjeras izglītības programmas  un patriotisma nedēļas ietvaros 5.d klases skolēni 09.11.17.apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku Ādažu militāro bāzi.
Atvērto durvju dienas laikā skolēni tikās ar karavīriem, aplūkoja Ādažu bāzē izvietoto vienību militāro tehniku un ekipējumu, tai skaitā arī inženiertehnisko ekipējumu un sakaru līdzekļus. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar karavīru sadzīves apstākļiem – kazarmas un kapelu.


 Rīgas 84. vidusskolas skolēni Latvijas bērnu un jauniešu konkursā- festivālā “Mēs Latvijai.”

Mūsu  skolas deju  ansambļi un citi kolektīvi piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu konkursā- festivālā “Mēs Latvijai.”. Konkursam bija divas kārtas un konkursa noslēguma koncerts kultūras  namā “Ziemeļblāzma”. JDK “Saule” šajā konkursā ieguva Pirmo vietu! Malači! Prieks par mūsējiem! Konkurss un koncerrts norisinājās lieliskās emocijās. Sirsnīgs parldies arī mazajiem dejotājiem par ļoti labu sniegumu. Paldies deju skolotājiem un dejotājiem par aizrautību un ieguldīto darbu!

Prieks par 5,c klases ansambļa uzvaru konkursā. Sirsnīgs paldies skolēniem un skolotājai Inārai Krivatei par dalību, uzvaru un pozitīvajām emocijām! Lai izdodas arī turpmāk!


Piedalāmies pasākumā Kara muzejā

6.d klases skolēni koā ar klases audzinātāju Sandru Paegli  piedalījās pasākumā Kara muzejā un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanā. Lāčplēša dienu gaidot, Aizsardzības ministrija jau tradicionāli aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju nēsāt pie apģērba sarkanbaltsarkano lentīti, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Tāpat Aizsardzības ministrija un Latvijas Kara muzejs šogad uzsāka akciju “Uzdāvini lentīti”, kuras laikā ikviens bija aicināts salocīt sarkanbaltsarkano lentīti sev, saviem tuviniekiem, kā arī, lai to kādam uzdāvinātu. Akcija tika atklāta 6.novembrī  un tā norisinājās līdz 11.novembrim.


Latvijas simtgadi svinēsim kopā ar tēlnieka Kārļa Zāles 130. jubileju.

Savu vīziju par Latvijas valsti viņš ir iemūžinājis divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos – Brīvības piemineklī un Brāļu kapos, kas pastāvēs, kamēr vien būs Latvijas valsts. Kārlis Zāle ar viņam raksturīgo monumentālo tvērienu dzīvi un tēlniecību redz lielās, spēcīgās līnijās, kas prasa daudz vitāla spēka un uzdrīkstēšanos. Filma seko Brīvības pieminekļa celtniecības procesam un tēlnieka dzīves notikumiem laikā, kad dzimst Latvija, sniedzot ieskatu laikmetam raksturīgajā politiskajā un sociālajā ainā, iepazīstinot  ar  tā brīža ideāliem, izcilām kultūras un mākslas personībām.  Speciālajā seansā filmu noskatījās mūsu skolas 6.a, 6.b., 6c., 7.a. ,7.b un 8.a klases skolēni kopā ar savām skolotājām.


Mārtiņdienas aktivitātes


Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informē Latvijas skolēnus par personu apliecinošu dokumentu nepieciešamību personām no 15 gadu vecuma.
PMLP papildus informē, ka jaunietis no 15 gadu vecuma pats iesniedz dokumentus PMLP pases saņemšanai. Savukārt līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta saņemšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot.


Start Strong

Start Strong ir interaktīva apmācība par veiksmīgu karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību, personālatlases u.c. jomu profesionāļi.
2017. gada 2.novembrī radošā meistardarbnīca “Veiksmīga karjera” piedalījās mūsu skolas 10. klašu skolēni. Programmas vadītāja Andra Arhomkina vadībā skolēni uzzināja, kā veidot karjeru, kā uzrakstīt pamanāmu CV, kā apkopot talantus un izveidot savu sapņu profesiju, kā atrast savu nišu, kuru mīli un ar kuru vari nopelnīt.
Seminārā skolēni modelēja dzīves situācijas, spēlēja spēles, vingrinājās , apgūva praktiskus paņēmienus, kuri atšķiras no teorijas, taču strādā reālajā dzīvē. Seminārā skolēni mācījās, ka pašam jānoskaidro, kas ir mūsu sirds lieta, ka jāatrod cilvēki,kam tas ir vajadzīgs un jādara pasaule labāka.
Sirsnīgs paldies programmas vadītājam Andrim un visiem 10. klašu skolēniem par aktīvu iesaistīšanos meistardarbnīcā! Lai skolēniem izdodas pielietot iegūtās zināšanas!


Cienījamie vecāki!

8. novembrī skola organizē Vecāku dienu, kurā pēc savas izvēles varēsiet apmeklēt mācību stundas

 • 4.kl. no plkst.9.15 līdz 10.45
 • 12.kl. no plkst.9.15 līdz 11.40

Apmeklēt interešu izglītības pulciņu nodarbības un individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas vadību varēs no plkst. 15.00 līdz 19.00.
Plkst. 18.30 lekcija „Vecāku loma pusaudžu vecumā”. Lektore-psihologs Iveta Krūmiņa.
Ar Vecāku dienas plānu aicinām iepazīties elektroniskajā žurnālā Mykoob (pie skolas ziņojumiem).


19.10.2017. Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā noritēja 5.a klases skolēnu tikšanās ar Valdi Rūmnieku, kurš raksta dzeju un prozu dažāda vecuma bērniem. Rakstnieka daiļdarbi ir par piedzīvojumiem, fantāzijas pasauli, kuru darbība norisinās Latvijā. 
Tikšanās laikā autors stāstīja par savu daiļradi un atbildēja uz 5.a klases skolēnu jautājumiem. Jautājumu bija patiesi daudz gan par rakstniecības aizsākumiem, gan par rakstnieka tematikas izvēli daiļdarbos. Rakstnieks pastāstīja par jaunās grāmatas “Laika spēles” tapšanu, iepazīstināja ar daiļdarbā ietvertajiem tēliem. Tā ir populārā detektīvstāsta “Ozola grāmata” turpinājums. Autors lasīja stāstu “Noslēpumainā atteka” un “Saules acs” fragmentus, kuros mēs varējām kopā ar dvīņiem Andri un Gitu un viņu draugu Eidi piedalīties elpu aizraujošos piedzīvojumos, kuros pusaudži palīdzēja pieaugušajiem atminēt laika spēļu radītās mīklas, viņi nokļuva pavisam šausminošās situācijās, Gaujā zvejojot, un palīdz minēt kāda neparasta radījuma radīto mīklu stāstā “Noslēpumainā atteka”. Taču stāstā “Saules acs” mēs sastapāmies ar “Ozolu grāmatā” iepazīto Samta Ūsu, kurš kopā ar saviem vecākiem Rīgā meklēja noslēpumaino disku. 
5.a klases skolēniem rakstnieks ļāva ielūkoties arī savā vēl netapušā daiļdarba lapaspusēs, lasot savu manuskriptu.


Ko darīt pirms ierodas ārsts

Skolēnu brīvdienās daļa Rīgas 84.vidusskolas pedagogu papildināja savas zināšanas profesionālās pilnveides kursos “Ko darīt pirms ierodas ārsts”. Kopā ar lektoru Dzintaru Liepu  pedagogi pārrunāja apkārtējās vides un bērnu drošības jautājumus, noskaidroja iespējmos riska faktorus un kā tos novērst, kā sniegt pirmo palīdzību bērnam. Gūtās zināšanas pedagogi nostiprināj arī praksē, veicot atdzīvināšanas manipulācijas.


Veselīgo našķu gatavošanas meistarklase

Oktobrī 8c klasei bija iespēja piedalīties SIA “SēkluMuss” veselīgo našķu gatavošanas meistarklasē.
Nodarbības sākumā kārtīgi izpētījām un iepazinām dažādas izejvielas (sēklas, žāvētus augļus, ogu pulverus), kuras var izmantot veselīgu našķu pagatavošanai, kā arī noskaidrojām ko labu un vērtīgu katra no šīm sastāvdaļām mums dod.
Pēc tam, kārtīgi sagatavojušies, ķērāmies klāt paši savu našķu gatavošanai. Kāds veidoja trifeles, kāds enerģijas batoniņu ar Latvijas kontūru. Gandarījums par padarīto bija visiem!


Karjeras diena 3.d klasē

Ikgadēji oktobris ir karjeras dienu mēnesis, ka skolēni tiekas ar dažādu profesiju pārstāvjiem un iepazīst darba vidi. 16.oktobrī 3.d klases skolēni devās uz Bosch elektroinstrumentu servisa centru, kur uzzināja, kā top, darbojas un tiek remontēti elektroinstrumenti. Kopā ar nozares profesionāļiem skolēni apsprieda un runāja par pasauli elektrotehnikā un elektrotehniku pasaulē. Skolēniem bija iespēja arī pārbaudīt savas praktiskās iemaņas, iejūtoties elektroinstrumentu meistaru darbā, darbojoties ar skrūvgriežiem, izjaucot un saliekot atkal kopā elektroinstrumentus.


25.oktobris- tikšanās ar Lielbritānijas vēstniecības atašeju un Lielbritānijas armijas gaisa spēku sieviešu vienības regbija komandu

 Lai gan 25. oktobris iekrita skolēnu brīvdienu laikā, skolā uz tikšanos ieradās gandrīz 60 skolēnu no 9.-12. klasēm. Skolas parlamenta pārstāvji mūsu viesiem ekskursijas laikā parādīja skolu un sporta kompleksu. Pēc tam skolas sporta zālē starp skolēniem un viesiem notika saruna par vienlīdzības iespējām armijā un sportā. Skolēni ar lielu interesi klausījās viesu stāstījumā par sieviešu iespējām Lielbritānijas armijā un sportā. Pasākuma otrajā daļā skolēni tika sadalīti komandās un mācījās dažādus regbija spēles elementus un piedalījās dažādās sporta aktivitātēs. Nodarbība un saruna bija ļoti pārdomāta un interesanta. Skola kā dāvanu no mūsu viesiem saņēma 12 jaunas regbija bumbas. Tagad sporta stundas varēs padarīt vēl interesantākas! Paldies par pasākumu gan mūsu viesiem, gan mūsu skolēniem!


19. oktobris- 5.-12. klašu pasākums “No ārzemēm līdz Latvijai”

5.-12. klašu izglītojamie veidoja klases priekšnesumu par izlozēto dziesmu. 5.-8. klašu grupā tā bija kāda no populārajām ārzemju dziesmām, bet 9.-12. klašu grupā latviešu komponistu radīta dziesma. Klases bija cītīgi gatavojušās saviem priekšnesumiem- bija izdomāta scenogrāfija, kustības, tērpi, pielāgoti un atrasti dažādi atribūti. Dažas klases piedalījās pilnā sastāvā, no dažām bija tikai pārstāvji. Pasākumā varēja vērot klašu skolēnu savstarpējo sadarbību. Prieks par skolēnu vēlmi veidot priekšnesumus, viņu radošo garu un drosmi uzstāties! Paldies visiem par radīto prieku un pozitīvajām emocijām! Pasākuma otrajā daļā notika diskotēka.

no images were found


17.oktobris – 9. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidentu Mārtiņu Šteinu

9. klašu skolēni tikās ar LJP viceprezidentu Mārtiņu Šteinu. Izglītojamie uzzināja par šīs organizācijas un citu nevalstisko organizāciju darbību. Diskutēja par jauniešu līdzdalību sabiedriskajos un sociālpolitiskajos notikumos. Skolēni, Mārtiņa vadībā, izspēlēja spēli” 4 stūri”, ar kuras palīdzību mācījās formulēt gan savu viedokli, gan domāt par savas rīcības iemesliem un sekām. Skolēni diskutēja par to kā izlietot akcijas “Latvijas 100-gades pilsonis” ietvaros piešķirtos līdzekļus, piedaloties kādā nelielā pilsoniskās aktivitātes projektā. Veicot balsošanu, izglītojamie vienojās par naudas izlietošanu, atbalstot sirmgalvjus kādā no Latvijas pansionātiem un veicot ziedojumu vienai no dzīvnieku patversmēm.

 


13.oktobris- 12.a klases mācību ekskursija uz Liepāju

Mācību ekskursijas laikā, tiekoties ar Liepājas Universitātes pārstāvjiem, izglītojamie ieguva informāciju par Liepājas Universitātes piedāvātajām studiju programmām un studentu dzīves apstākļiem. Izglītojamie apmeklēja Karaostu. Iepazinās ar militārpersonu disciplinārsodu izciešanas vietu, piedaloties šaušalīgā vēsturiskā realitātes uzvedumā, kas veidots pēc patiesiem stāstiem. Skolēni aplūkoja kā tiek atjaunota Karaosta, pastaigāja pa Ziemeļu molu un izbaudīja Baltijas jūras skaistumu rudens lapu krāšņumā fonā. Izglītojamie apmeklēja arī vienu no skaistākajām Latvijas koncertzālēm – Liepājas Lielo Dzintaru. Viņi klātienē pārliecinājās par austriešu arhitekta Prof. Folkera Grīnkes darba rezultātu, kā arī izzināja scenogrāfa, arhitekta un gleznotāja Johana Brēma dzīvesstāstu. Skolēniem bija iespēja viesoties zemnieku saimniecībā “Ievlejas”, noskaidrot lauku tūrisma attīstības iespējas un konkrētā ģimenes uzņēmuma pieredzi, pašiem līdzdarbojoties izzināt lauku maizes cepšanas tradīcijas.

no images were found


12.oktobris- 9.c klases mācību ekskursija uz Latvijas Ceļu laboratoriju

Ceļu laboratorija ir VAS Latvijas Valsts ceļi struktūrvienība, kas veic autoceļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un būvniecības darbu kvalitātes atbilstības novērtēšanu, kā arī veic pētnieciskos darbus. Ceļu laboratorijas speciālisti dodas veikt pārbaudes uz asfaltbetona rūpnīcām, uz ceļu posmiem, kur tiek veikts remonts, kā arī pārbauda šķembas, bitumenu un citus izejmateriālus, no kuriem top ceļi. Arī mūsu skolas 9.c klases izglītojamie devās ekskursijā uz Latvijas Ceļu laboratoriju. Laboratorijā skolēni varēja vērot kā ar dažādām iekārtām tiek pārbaudīti ceļu būves materiāli: smilts, šķembas, grants, bitumens, u.c. un noklausījās prezentāciju par ceļu veidošanu Latvijā. Skolēniem patika laboratorija, bet pēc viņu vērtējuma, vadītāja stāstījums varēja būt atraktīvāks un interesantāks.

no images were found


10.oktobris – 8.b klases ekskursija uz Jelgavas LLU un Karameļu darbnīcu

Mācību ekskursijā 8.b klase apmeklēja LLU Tehnoloģiju fakultāti. Iepazinās ar fakultāti, apskatīja auditorijas, studentu padomes dzīvi. Studenti iepazīstināja izglītojamos ar Green screen izmantošanu foto apstrādē. Pēc fotografēšanās un fakultātes apskates izglītojamajiem bija iespēja izmēģināt virtuālās realitātes brilles.

Karameļu darbnīca 2014. gadā uzsāka savu darbību un pa šiem gadiem ir paplašinājusies. No pirmdienas līdz sestdienai ir iespējams apmeklēt Karameļu darbnīcu Jelgavā, Rūpniecības ielā 1a. Apmeklējuma laikā var iegādāties gardās karameles un iepriekš piesakot vērot bezmaksas karameļu gatavošanas paraugdemonstrējumu. Šo gadu laikā karameļu klāsts ir paplašināts. Tiek izgatavotas dažādas karameles, no kurām jaunākās ir karameles ar ķiploku, ingvera un kaņepju garšu. Tiek izgatavotas arī dabīgas želejas konfektes un putotās konfektes – marshmellow. Putotās konfektes ir pārsteidzoši gardas, mīkstas un pufīgas. Garša daudz labāka par rūpnieciski, masveidā ražotām šāda veida konfektēm. 8.b klases izglītojamie vēroja karameļu izgatavošanu, degustēja karameles, un paši veidoja savu karameli uz kociņa.  


 6.oktobris- Veselīgo našķu darbnīca

Augustā Facebookā vietnē norisinājās konkurss par iespēju piedalīties SIA “SēkluMuss” veselīgo našķu gatavošanas meistarklasē. Šo balvu ieguva mūsu skolas 6.a klases skolēni. 6.oktobrī uzņēmuma vadītāja Agnese un ražošanas daļas vadītāja Daiga viesojās mūsu skolā, kur 8 klasēm novadīja praktisku nodarbību par veselīgiem našķiem un to gatavošanu. Skolēni uzzināja no kā var pagatavot šādus našķus un paši iemēģināja roku to gatavošanā. Skolēni atzinīgi novērtēja šo nodarbību, jo uzzināja daudz jauna un interesanta.

 


4.oktobris, 11.oktobris- mācību ekskursija uz koncerna ORKLA uzņēmumu “Spilva”

11.a un 11.b klašu izglītojamie devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Spilva”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja uzņēmuma vēsturi, uzzināja, kādu profesiju pārstāvji strādā uzņēmumā, kā notiek uzņēmuma attīstība, kā tiek investēti līdzekļi darbības paplašināšanai. Izglītojamie iepazinās ar uzņēmumā ražotajiem produktiem, uzzināja par uzņēmuma darbību ikdienā. Skolēni noklausījās personāldaļas vadītājas Zanes prezentāciju par uzņēmumu un tā attīstību, pārtikas tehnoloģes Māras pavadībā iepazinās ar ražošanas cehiem un tajos esošajām iekārtām, redzēja kā tiek ražota “Spilvas” produkcija. Pēc tam izglītojamie uzzināja kā tiek uzglabāti saražotie produkti, iepazinās ar uzņēmuma loģistiku un noliktavām, redzēja kā mašīnās tiek sakārtoti klientiem nosūtāmie uzņēmuma produkti. Skolēni uzzināja, ka uzņēmums ‘’Spilva” sadarbojas ar Latvijas Bērnu Fondu un ar saviem produktiem atbalsta to dažādos fonda rīkotajos pasākumos. Pēc tam sekoja produktu degustācija, kurā skolēni varēja nogaršot gan jau ražošanā esošos produktus, gan tos, kas tikko izstrādāti un tūlīt uzsāks savu ceļu pie patērētājiem.  Ekskursijas noslēgumā visi varēja iepirkties uzņēmuma firmas veikaliņā.


 


Sveicam!

Š.g. 18. oktobrī, Rīgas motormuzejā notika VII Latvijas Jaunatnes Olimpiādes pateicības pasākums.  Rīgas domes Izglītības un sporta departaments šajā pasākumā apbalvoja un godināja labākos Rīgas sportistus un viņu trenerus!

Apbalvojumu saņēma arī mūsu skolas 12. a klases skolniece Līva Parfenkova.

 


Agrīnās lasītprasmes pārbaude ar DIBELS Next testu (no 3. līdz 6.klasei)

Mūsu skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”, lasītprasmes DIBELS Next testa standartizācijā pamatskolas 3.-6.klasēs.
Izglītojamo lasītprasmes pārbaude norisināsies 3 reizes gadā, divus mācību gadus pēc kārtas: 2017./2018. un 2018./2019. gadā. 30 mūsu skolas izglītojamie pēc nejaušas atlases principa tiks iekļauti pētījuma izlasē. Izglītojamiem tiks piedāvāts izpildīt lasītprasmes DIBELS Next testa komplekta uzdevumus.
Pārbaudes veicējs informēs vecākus Maykoob un saņems piekrišanu šai darbībai.
Pārbaudi veiks Bērnu attīstības un izglītības centrā (BAIC) skolotāja logopēde Laila Staļģe.  Tālrunis  BAIC 67577809.


Sākumskolā 17.oktobrī 1.-4.klašu skolēni piedalījās projekta Dzīvnieku brīvība organizētajā pasākumā


Apsveicam un lepojamies ar mūsu skolas absolventa Edžus Beināra sasniegumiem!

Pasniegtas mecenāta Borisa Tetereva stipendijas topošajiem ārstiem
Jau septīto reizi piešķirtas mecenāta Borisa Tetereva stipendijas medicīnā. Stipendijas iegūst pamatstudiju 3. kursa studente Marija Luīze Kalniņa un 4. kursa studenti Rihards Pēteris Ročāns un Edžus Beinārs.
“Konkurētspējīga medicīna ir sabiedrības veselības un labklājības stūrakmens. Mūsu ieguldījums RSU studentu izcilībā ir ieguldījums mūsu valsts un tautas attīstībā. Ceram, ka mūsu stipendiāti papildinās labāko Latvijas ārstu rindas,” pauž mecenāts Boriss Teterevs.

Mecenāta Borisa Tetereva stipendiāti medicīnā 2017
Mecenāta Borisa Tetereva stipendija medicīnā ir kļuvusi par atspēriena punktu jau 23 RSU studentiem. Stipendijas apmērs ir 375 eiro mēnesī līdz pamatstudiju noslēgumam, kā arī portatīvais dators studiju gaitām.
Stipendija dibināta ar mērķi atbalstīt talantīgus un centīgus RSU Medicīnas fakultātes pamatstudiju 3.un 4. kursa studentus. Tās dibinātājs 1980.gadā absolvējis RSU (tolaik – Rīgas Medicīnas institūtu). Kopš dibināšanas 2010.gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds vērienīgi atbalstījis gan RSU studentus, gan docētājus. 

Foto: Ilmārs Znotiņš
Informācija no – https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/pasniegtas-mecenata-borisa-tetereva-stipendijas-toposajiem-arstiem/


Mūsu skolai tagad ir savs autobusiņš!

Sākot ar novembri skolēni varēs doties izbraucienos Rīgas robežās.


Miķeļdienas gaidās atvadāmies no Dzejas dienām skolā

Sveicam sākumskolas skatuves runas konkursa „Ceļojums GadaLaikos”  uzvarētājus-

 • Anriju Kanteruku no 1.d ,
 • Esteri Jurjuri no 2.d,
 • Elmu Kalniņu no 3.b,
 • Kristeru Farnastu no 3.d,
 • Sofiju Bondarenko no 4.a,
 • Madaru Graudiņu no 4.d 

 Dalība Jauniešu iniciatīvas projektu konkursā

Piedaloties jauniešu iniciatīvas projektu „Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana” konkursā, ieguvām finansējumu 1500,00 eiro apmērā skolas teritorijas papildus apzaļumošanai.

Projekta mērķis – veicināt skolas izglītojamo, izglītojamo vecāku un darbinieku piederības sajūtu savai skolai, pilsētai, valstij, kopīgi iesaistoties skolas vides apzaļumošanas darbos ceļā uz Latvijas 100 gadi un skolas 40 gadi.

Projekta uzdevumi:

 1. Iesaistīt skolas izglītojamos, darbiniekus, izglītojamo vecākus skolas vides apzaļumošanā;
 2. Organizēt kopīgu pasākumu projekta ietvaros plānoto mūžzaļo augu stādīšanai 2017. gada septembrī;
 3. Iesaistot izglītojamos vides apzaļumošanas darbos, sekmēt viņu saudzīgas attieksmes veidošanu pret dabu, apkārtējo vidi;
 4. Ar mūžzaļo augu stādīšanas pasākumu uzsākt skolas plānoto pasākumu ciklu „Mēs ceļā uz Latvijas 100 gadi”;
 5. Popularizēt kopīgi paveikto un veikt publicitātes pasākumus par projekta ietvaros padarīto – sociālajos tīklos, fotogrāfijās, video.
 6. Saglabāt vizuālos materiālus par projektā paveikto skolas muzejā un skolas video materiālu arhīvā.

Projektā plānoto realizējām 2017. gada septembrī –  tika iestādītas 15 kalna priedes un 6 egles. Egļu stādīšanas pasākumā, apvienojot to ar izglītojamo dzejas lasījumiem Dzejas dienu ietvaros, iesaistījās skolas izglītojamie, izglītojamo vecāki un skolas darbinieki. Ar mūžzaļo augu stādīšanu  aizsācies skolas plānoto pasākumu cikls ceļā uz Latvijas 100 gadi un skolas 40 gadi.
Skolai ir tradīcija izmantot skolas zaļo zonu dažādu izstāžu veidošanai un pasākumu organizēšanai – pie iestādītajām eglēm izglītojamie varēs veidot rudens darbu izstādes, nākotnē organizēt skolas egles iedegšanas pasākumus u.c. Skolas egles iestādītas tādās vietās, kas labi pārredzamas arī no mācību kabinetu logiem. Izstādes zaļajā zonā un egles Ziemassvētku rotā priecēs ne tikai skolas izglītojamos un darbiniekus, bet arī sporta kompleksa apmeklētājus un viesus.
Simboliski mūžzaļie augi ir apliecinājums skolas, pilsētas un valsts stabilitātei, izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai.
Projektā paveiktos darbus un pasākumu esam iemūžinājuši fotogrāfijās un video.
Paldies visiem, kas piedalījās skolas teritorijas apzaļumošanas pasākumā!

no images were found


Nāc, mācies tālmācībā!

Lasīt vairāk>>>

 


Capture


latvietis

 Par mums runā Latvijas Radio 1

Ierakstu vari noklausīties šeit >>>

Vidējās izglītības tālmācības programma bez mācību maksas Rīgas 84.vidusskolā Mūsdienu straujais dzīves temps, atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi, dzīvesvietas maiņa, attālums, arvien straujāka informācijas tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību un sekmē tādu izglītības ieguves formu izmantošanu, kas palielina izglītības pieejamību, ir atvērtas, inovatīvas, elastīgas un nodrošina iespēju mācīties neatkarīgi no atrašanās vietas un apstākļiem. Viena no šādām izglītības ieguves formām ir tālmācība, visā pasaulē plaši izplatīta augstākajā izglītība. Pieprasījums pēc izglītošanās tālmācībā veicina šīs izglītības ieguves formas izmantošanu arī vispārējā vidējā izglītībā un pat pamatizglītībā. Lasīt tālāk>>>