Sasniegumi Interešu izgl. (2022./2023. m.g.)

Interešu izglītība- sasniegumi 2022./23.māc.g.

9.-12.kl.tautas deju kolektīvs “Saule”- XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate 4.III- I pakāpe.

Vidusskolas jauktais koris “Harmonija” koru lielkoncerta “Tīrums. Dziesmas ceļš” un Svētku noslēguma koncerta “Kopā Augšup” koru koprepertuāra Dziesmu  svētku dalībnieku atlases skate 5.III vērtējums-ieskaitīts.

Tautas deju kolektīvi: 1.kl.,2.kl.,3.kl.,4.kl.,5.-6.kl.,7.-8.kl.,9.-12.kl. ieskaites skate 21.IV, vērtējums- ieskaitīts.