Normatīvie dokumenti

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
KAA darba plāns 2022.-2023.m.g.
Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns mācību priekšmetu stundās
Karjeras izglītības programma