Sasniegumi Interešu izgl. (2021./2022. m.g.)

10.-12.klašu TDK “Saule”

XVII Deju svētku, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuāra apguves pārbaudes seminārs/skate, 04.06.2022. Vērtējums – apgūts.