Skolēnu ēdināšana

Šajā mācību gadā ēdināšanu nodrošina SIA “FRISTAR’’

PUSDIENAS

1.–4. klašu izglītojamajiem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti – puse no valsts un puse pašvaldības budžeta –, attiecīgi vecākiem par ēdināšanu nebūs jāmaksā.
5. – 12. klašu izglītojamajiem
Ēdināšanas izmaksas 3,09 EUR (viena ēdienreize – pusdienas)
*Vecāku līdzmaksājums 1,62 EUR
Segs pašvaldība  1,47 EUR

*No pašvaldības līdzekļiem arī turpmāk pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

LAUNAGS 1. – 2. KLAŠU IZGLĪTOJAMAJIEM

Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu

SIA ,,FRISTAR”,
Ref.Nr.40003658252
A/S “Swedbank”
Konts:LV96HABA0551040311295

Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (līdz attiecīgās dienas plkst. 8:00 – 8:30) nosūtīt ziņojumu uz numuru 26 893 734, tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI  jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:

  • skolas nosaukums;
  • bērna vārds un uzvārds;
  • klase;
  • maksājuma periods (piemēram: 04.09. līdz 15.09. – 10 dienas).

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!
Launags 1,00 EUR (viena ēdienreize – launags)

Saziņa ar skolas ēdnīcu pa tālruni: 26 893 734


Ēdienkartes (02.10.2023.-06.10.2023.)


Ēdienkartes (25.09.2023.-29.09.2023.)


  •