Skolēnu Edināšana

2018./2019.mācību gadā ēdināšanas pakalpojumus skolā sniedz SIA “FRISTAR”

Ēdnīcas darba laiks
Darba dienās no plkst. 700 līdz 1530

1. – 12. klašu skolēniem skolā tiek nodrošinātas brīvpusdienas!

Launagu skolēnu vecāki var apmaksāt skolas ēdnīcā ( katru dienu līdz plkst 1000) (0,57eiro centi)

SIA “ Fristar” piedalās “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmā skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu”

Piena programma no 01.10.2018.

Pienu 1. – 9.klašu izglītojamajiem piegādā AS “Rīgas piena kombināts” 3 reizes nedēļā (otrdien, trešdien, ceturtdien).
Augļu, dārzeņu programma no 01.10.2018. 1. – 9.klašu izglītojamajiem 3 reizes nedēļā.

Saziņa ar skolas ēdnīcu pa tālruni: 26893734

SIA “FRISTAR” kontakti
tālrunis: 67459146, 27041430
e-pasts: fristar@inbox.lv