Skolēnu ēdināšana

Informāciju par izglītojamo ēdināšanas jautājumiem 2022./2023.m.g. atradīsiet šeit>>>

 Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)
Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss – RD LD (riga.lv)
Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs – RD LD (riga.lv)


Šajā mācību gadā ēdināšanu nodrošina SIA “FRISTAR’’
Pusdienas
1.-12. kl. bez maksas līdz 30. septembrim
Launags
1.-2.kl. – 1,00 euro
Rekvizīti maksājumiem par launagu
SIA   „FRISTAR”,
Reģ.Nr.40003658252
A/S „Swedbank”
Konts: LV96 HABA 0551040311295

Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas Ceturtdienai.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:
1) skolas nosaukums un klase;
2) bērna vārds, uzvārds;
3) periods, par kuru tiek samaksāts.

SIA “FRISTAR”

Rīgas 84. vidusskolas ēdnīcas vadītāja mob.26893734 (zvanīt no 8:00-13:00)

Informācija par līdzmaksājuma līguma slēgšanu ar ēdinātājiem pieejama šeit >>>

Līguma projekts starp SIA FRISTAR un skolēna vecāku lejupielādei pieejams šeit>>>


Ēdienkartes (29.05.2023.-31.05.2023.)


Ēdienkartes (22.05.2023.-26.05.2023.)

  •