Sasniegumi 2017./ 2018. m.g.

Sveicam par sasniegumiem Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (6.kl.) – 1.vieta
 • Patriks Kūla (5.kl.) – 2.vieta
 • Jānis Helvijs Jaunzems (6.kl.) – 2.vieta
 • Nikola Lavriņenko (5.kl.) – 3.vieta
 • Martins Kairišs (5.kl.) – atzinība
 • Roberts Kukšinovs (7.kl.) – atzinība

Liels paldies matemātikas skolotājām Diānai Orbidānei, Ingai Dunkei un Santai Judeikai par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Kristers Šavalgins – 2. vieta
 • Artūrs Ņikitenko-  3. vieta
 • Andrejs Simonovs- 3. vieta

Liels paldies skolotājai Ilzei Grīnhofai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Kristers Šavalgins (10.kl.)- 3. vieta
 • Kristiāna Purgale (9.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājām  Diānai Orbidānei un Mārītei Kvēpai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē!

 • Imants Lapinskis (9.kl.)- 1. vieta
 • Krišjānis Pērkons (9.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājai Brigitai Brūverei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


 

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas krievu valodas olimpiādē!

 • Veronika Jonina (12.kl.)- 2. vieta
 • Evelīna Kočāne (10.kl.)- atzinība

Liels paldies skolotājām  Marinai Jefremovai un Ludmilai Ziediņai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Edvardu Cīruli (12.kl.) ar 2. vietu Rīgas pilsētas ekonomikas olimpiādē!

Liels paldies skolotājai  Ingai Dunkei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Imantu Lapinski ar iegūto 3. vietu Rīgas pilsētas fizikas 68. olimpiādē!

Liels paldies skolotājai  Santai Brutānei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


 Sveicam!

Sveicam Kristapu Ķempi (9.kl.) ar iegūto 3. vietu Rīgas mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiādē.

Liels paldies skolotājam Jurim Avotiņam par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Linardu Smaginu ar iegūto atzinību Bioloģijas olimpiādē!

Liels paldies skolotājai Inesei Šneiderei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Rīgas pilsētas 1. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētājus!

 • Emīls Laucis (8.klase)-2. vieta
 • Haralds Spuris-(8.klase)-3. vieta
 • Kristiāna Purgale-(9.klase)-1. vieta
 • Krišjānis Pērkons-(9.klase)-3. vieta

Liels paldies skolotājai Ilzei Grīnhofai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Santu Strapcāni (12. kl.) ar 1. vietu Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē!

Liels paldies skolotājai Sarmītei Goldmanei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus bioloģijas olimpiādē (9.-12.kl.)

 • Linards Smagins (10kl.)-1. vieta
 • Imants Lapinskis (9.kl.)-2. vieta
 • Artūrs Korotkijs (11.kl.)- 2. vieta
 • Krišjānis Pērkona (9.kl.)- 3. vieta
 • Dana Berkova (9.kl.)- 3. vieta
 • Mārtiņš Priedītis (9.kl.)- 3.vieta
 • Andrejs Simonovs (10.kl.)- 3. vieta
 • Viktorija Lovniece (10.kl.)- 3. vieta
 • Santa Strapcāne (12.kl)- atzinība

Liels paldies skolotājai Inesei Šneiderei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!