Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 KAVPII

Rīgas 84. vidusskolas pedagogi un izglītojamie no 2017. gada 25. septembra līdz 2020. gada 31. augustam piedalīsies ES projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs. Mūsu skolā projekta darbu koordinēs un vadīs pedagogi karjeras konsultanti – Inga Dunke, Dace Vilerte un Ligita Timmermane. Projektā piedalīsies visi mūsu skolas izglītojamie.

Projekta finansējumu veido ESF finansējums un valsts budžeta finansējums.

Projekta mērķis:

  • uzlabot pieeju karjeras atbalstam vispārējās izglītības iestādē;
  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām
  • projekta ietvaros organizēt dažādas aktivitātes profesiju un nodarbinātības daudzveidības iepazīšanai.

Projektu īsteno VIAA sadarbībā ar RD IKSD un skolas pedagogiem karjeras konsultantiem, skolas pedagogiem un izglītojamajiem.

Ar projekta aktivitātēm vari iepazīties šeit>>>