Rīgas 84. vidusskolas bibliotēka

Skolu elektroniskais kopkatalogshttps://skolas.rcb.lv/Alise/lv/home.aspx

Informācija Kultūras kartēhttps://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rigas-84-vidusskolas-biblioteka

Bibliotēku portāls- https://www.biblioteka.lv/libraries/rigas-84-vidusskolas-biblioteka/

Vispārīgs raksturojums

Rīgas 84.vidusskolas bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2004.gadā 29.janvārī. Bibliotēkas reģistrācijas Nr. BLB0670.

Mērķis:

 • plānot un organizēt bibliotēkas darbību, organizēt grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās vidējās izglītības programmu realizāciju;
 • līdzdalība izglītības iestādes licencēto izglītības programmu noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;
 • darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām.

Uzdevumi:

 • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 • attīstīt izglītojamos informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
 • veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos;
 • veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju;
 • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
 • veidot un nostiprināt skolotāju spēju atrast, izmantot un demonstrēt dažādos datu formātos uzglabātu informāciju;
 • uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas, elektroniskās publikācijas un citus iespieddarbus;
 • sadarboties ar citām pašvaldības un valsts mēroga bibliotēkām;
 • iesaistīties skolas iekšējās vērtēšanas un attīstības plānošanā.

Bibliotēka apkalpo Rīgas 84.vidusskolas izglītojamos, pedagogus, darbiniekus, absolventus.

Telpas:

 1. Daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements;
 2. Mācību grāmatu krātuve.

Iespieddarbi:

 1. Daiļliteratūra;
 2. Uzziņu literatūra;
 3. Mācību grāmatas;
 4. Periodiskie izdevumi.

Tehnika:

 1. Dators bibliotēkas lietotājiem ar interneta pieslēgumu;
 2. Dators ar interneta pieslēgumu, kopētājs un printeris pedagogiem;
 3. Spirāļu iesiešanas iekārta.

Bibliotēkas darba laiks:

Skolas mācību laikā no plkst. 09:00-17:00

Abonētie periodiskie izdevumi 2024.gadam:

Laikraksti:

 • Skolas vārds
 • Ievas Padomu Avīze

Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Avene
 • GEO
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Leģendas

Literatūras popularizēšanas pasākumi 2023./2024.m.g.:

Septembris:

 • Dzejas dienas
 • Drošais ceļš uz skolu
 • Eiropas valodas diena 26.09
 • Latviešu tautas tradīcijas:
  • Miķeļi

Oktobris:

 • Mūzikas diena – 1.10.
 • Uldim Dumpim – 80 03.10. (1943)
 • Dzīvnieki aizsardzības diena 4.10.
 • Pirms 35 gadiem – 1988. gada 8. oktobrī – dibināta Latvijas Tautas fronte
 • Ādolfam Alunānam – 175 11.10. (1848-1912)
 • Kārlim Zālem – 135 28.10. (1888-1942)

Novembris:

 • Latviešu tautas tradīcijas:
  • Mārtiņi – 10.11.
 • Lāčplēša diena – 11.11.
 • Ojāram Vācietim – 90 13.11. (1933-1983)
 • LR proklamēšanas diena – 18.11.

Decembris:

 • Edvartam Virzam – 140 27.12. (1883-1940)
 • Latviešu tautas tradīcijas
  •  Ziemassvētki:
   • Rotāsim istabiņu
   • Ziemassvētki daiļliteratūrā
   • Simtiem cepu kukulīšus

Janvāris:

 • Ieteicams izlasīt!
 • Latviešu tautas tradīcijas:
  • Teņa diena – 17.01.
 • 1991.g.barikāžu aizstāvju atceres diena 20.01.

Februāris:

 • Margaritai Stārastei – 110 02.02. (1914-2014)
 • Vispasaules drošāka interneta diena 7.02.
 • Valentīna diena 14.02.
 • Lietuvas Republikas neatkarības diena – 16.02.
 • Ēriham Kestneram — 125 23.02. (1899–1974)
 • Igaunijas Republikas neatkarības diena – 24.02.

Marts:

 • Vilim Plūdonim – 150 9.03. (1874-1940)
 • Teātra diena 27.03.
 • Latviešu tautas tradīcijas
  • Lieldienas
   • Tradīcijas
   • Lieldienu rotājumi
   • Lieldienas daiļliteratūrā

Aprīlis:

 • Kur mācīties? (informatīvo materiālu stends par tālākizglītību)
 • Pasaules grāmatu un autortiesību diena 23.04.

Maijs:

 • Jānim Klīdzējam – 110 5.05. (1914-2000)
 • Eiropas diena 09.05.
 • Mātes diena 12.05.
 • Starptautiskā muzeju diena – 18.05.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Grāmatu saudzēšana

Izglītojamie tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Bieži vien izglītojamie neapvāko grāmatas, veic grāmatās ierakstus, zīmē, tad dzēš, līdz beidzot arī tekstu izlasīt nevar. Mācību grāmatas maksā ļoti dārgi, tādēļ, lūdzu, cienījamie vecāki, paskatieties, kā Jūsu bērns saudzē grāmatas…

Svarīgākie ieteikumi, kā saudzīgi izturēties pret iespiestajiem informācijas resursiem (grāmatām), lai tie pēc iespējas ilgāk kalpotu lietotājiem:

 • Visas bibliotēkā saņemtās grāmatas ir jāievāko! (ar papīru vai caurspīdīgo līmplēvi).
 • Spēka pielietošana pret grāmatu var beigties ar tās iznīcināšanu. Izturies saudzīgi!
 • Neloki lapas stūrīšus! Labāk izmanto grāmatzīmi!
 • Arī grāmatai “sāp”, kad to griež!
 • Šī nav krāsojamā bērnu grāmata. Izmanto, lūdzu, piezīmju lapas!
 • Mācoties neēd, jo ēdot un mācoties vienlaicīgi Tu visas zināšanas vari “apēst”!

Mācību literatūra

 • Skolai piešķirtā finansējuma ietvaros izglītojamie bez maksas tiek nodrošināti ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Katru gadu skolā izmantojamo mācību grāmatu saraksti tiek precizēti un publicēti skolas mājas lapā.

Resursi, kurus iespējams izmantot mācību procesā.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi: https://lndb.lv/

Rīgas Centrālās bibliotēkas resursi:

Tālākizglītība

 

1. Profesionālās izglītības kompetences centri:

2. Valsts universitātes:

3. Valsts augstskolas: 

4. Juridisko personu dibinātās augstskolas:

5. Valsts koledžas:

6. Juridisko personu dibinātās koledžas:

Interneta resursi 

Bibliotēkas:

Universāla satura materiāli:

Folklora:

Latviešu literatūra:

Latviešu valoda: 

 • www.ailab.lv– Mākslīgā intelekta laboratorija: par latviešu valodu (spēles, testi, folklora)
 • www.vvk.lv– Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas interneta versija /LU Latviešu valodas institūts/ normatīvie akti, valodas apguve, kultūra, pētniecība, vārdnīcas internetā u.c.

Vēsture, kultūras vēsture: 

Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes:

 • www.latvijasdaba.lv– Sugu enciklopēdija „Latvijas daba”
 • http://www.daba.lv/– Latvijas augi un dzīvnieki, mežs. Latvijas ģeogrāfija, dabas aizsardzība, biotopi, kartes, vārdnīcas, fotogrāfijas  u.c. materiāli
 • latvijas.daba.lv/vardnica/– Bioloģijas terminu vārdnīca
 • mammadaba.lv – Latvijas valsts meži. Ko darīt mežā. Dabas objekti, dažāda informācija par mežu
 • http://www.putni.lv/– Latvijas putnu datu bāze ar balss ierakstiem. Putni  pasaulē, putnu novērošana
 • http://www.rigazoo.lv– Atsevišķu dzīvnieku apraksti,  zoorekordu grāmata, zoodārzu vēsture Latvijā un pasaulē
 • http://www.cellsalive.com– Mācību materiāli bioloģijā (angļu valodā) –  šūnas, mikrobioloģija

Māksla, rokdarbi:

 • www.studija.lv– Vizuālo mākslu portāls
 • www.cirkulis.lv– Izprintējamas un krāsojamas lapas, on- line krāsojamas lapas, noderīgas saites uz interesantām mājas lapām. Dažādi rokdarbi.

Terminoloģija:

Filozofija:

Informātika, dators, internets, drošība internetā:

Astronomija, Kosmoss:

 • http://www.astro.lv– Bērniem par zvaigznājiem, Zemi, Mēnesi, Saules sistēmu, Visumu un tā izpēti

Drošība internetā, sadzīvē un uz ielas, atkarību profilakse:

Tālākizglītības iespējas Latvijā:

 • http://www.niid.lv/– Nacionālās izglītības iespēju datu bāze
 • http://www.nva.gov.lv – NVA Karjeras pakalpojumi. Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties)
 • http://www.aic.lv/portal/lv/izgliitiiba_latvijaa.html– Akadēmiskās izglītības centrs

Tālākizglītības iespējas ārzemēs:

 • http://ec.europa.eu/ploteus– PLOTEUS –  Portāls par izglītības iespējām 31 Eiropas valstī. Mācīšanās/studiju iespēju meklētājs, informācija par studiju apmaiņas programmām, izglītības sistēmu apraksti, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītie jautājumi.
 • http://www.educationusa.lv– ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs ASV oficiālā informācijas tīkla “Education USA” pārstāvis Latvijā. Informācija par akreditētajām ASV augstskolām, iestāšanās nosacījumiem, finansēšanas iespējām u.c..
 • http://www.idp.com/ – IDP Education Australia –  Austrālijas starptautiskās izglītības un attīstības organizācija
 • http://www.hochschulkompass.de/– Hochschulkompass –  Vācijas Augstākās izglītības kompass. Informācijas par augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām Vācijā.

Latvijas bibliotēku humora arhīvs