Sasniegumi 2023./ 2024. m.g

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas fizikas un ķīmijas  olimpiādē

 • Raimonds Gabrāns-2.vieta (ķīmija)
 • Raimonds Gabrāns-atzinība (fizika)
 • Pēteris Kasparovičs- atzinība (ķīmija)

Paldies skolotājai O. Mednei un D. Mednei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Rīgas valstspilsētas bioloģijas  46. olimpiādes 2. posma 9. – 12. klašu uzvarētājus!

 • Tabita Rusiņa(9.kl.)-1. vieta
 • Raimonds Gabrāns(11.kl.)-1. vieta

Skolēni izvirzīti uz valsts olimpiādi!

Paldies skolotājai I. Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas krievu valodas olimpiādē!

 • Kristiāns Dumpis (8. klase)- 3. vieta;
 • Aurēlija Kurjanoviča'(9. klase)- 3. vieta;
 • Sola Krūmiņa (12. klase)-3. vieta;
 • Sandra Pļenkova (8. klase)- atzinība.

Paldies skolotājai L.Ziediņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus angļu valodas olimpiādēs!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 4.-6. klašu uzvarētāji:

 • Marks Ančupāns (5. klase)-3. vieta;
 • Madara Čerņavska (5. klase)-3. vieta;
 • Kristians Volkovs (6. klase)-3. vieta;
 • Katrīna Lapiņa (6. klase) -3. vieta;
 • Emīls Dinvietis (4. klase)- atzinība;
 • Loreta Kalniņa (6. klase)- atzinība;

Paldies skolotājiem Gintai Teterovskai, Sigitai Vītolai un Marijai Nikolajevai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 7.-9. klašu uzvarētāji:

 • Matīss Zirdziņš (8. klase)- 3. vieta;
 • Vitālijs Volinščikovs (7. klase)- atzinība;
 • Markuss Ansons (9. klase)- atzinība;

Paldies skolotājiem Amanadai Selepai un Elīnai Kripai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma 10. – 12. klašu uzvarētāji:

 • Raimonds Gabrāns (11. klase) -3. vieta;
 • Niklāvs Markus Klušs (12. klase)-3. vieta;

Paldies skolotājiem Olgai Kibaļņikai, Irinai Klišānei un Elīnai Kripai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Tabita Rūsiņa, 9.d- 3.vieta
 • Ojārs Ruseckis, 8.d- Atzinība

Paldies skolotājai I.Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Geo