Vēsture

Rīgas 84.vidusskola ir dibināta 1979.gadā. Tāpat kā skolas pagātne, arī šodiena un nākotne ir tās skolēnu, skolotāju un darbinieku veidota, kopta un uzturēta. Kādi esam mēs paši, kādas ir mūsu domas un darbi, tāda ir arī mūsu skola. 1979./80. gadā skolā bija 37 klašu komplekti ar 1235 skolēniem un 65 skolotājiem.

Skolas direktori:

 • Antons Rudzis no 1979.gada līdz 1983.gadam;
 • Oļģerts Linē no 1983.gada līdz 1995.gadam;
 • Vineta Misgirda no 1995.gada.

Skolai kopš 1999.gada ir sava goda zīme. To pirmo reizi pasniedza skolas 20 gadu jubilejas svinībās. Goda zīmi par izciliem un labiem sasniegumiem, kā arī ieguldīto darbu skolas labā piešķir skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Goda zīmi ir saņēmis bijušais skolas direktors O.Linē, 32 skolotāji, 4 vecāki, 8 skolas absolventi, 1 sabiedrības pārstāvis un 2 tehniskaie darbinieki.

Skolas muzejs

Rīgas 84.vidusskolas vēstures muzejs dibināts 2001.gadā. Skolas muzeja darbību kopš tā atklāšanas brīža vada muzeja pedagoģe Mudīte Rebaine. Muzejā darbojas arī muzeja padome, kuras sastāvā ietilpst 10.–12.klašu izglītojamie, darbojas arī interešu izglītības pulciņa „Jaunais pētnieks” audzēkņi, kā arī muzeja draugu padome, kas ir skolas skolotāji un skolas vadība.

Muzeja darbības virzieni

Rīgas 84.vidusskolas vēstures muzeja galvenie darbības virzieni:

 • muzeja krājuma sakārtošana, uzturēšana un papildīšana;
 • dažādu izstāžu veidošana;
 • vēstures apzināšana;
 • pasākumu un tematisko pēcpusdienu rīkošana;
 • ekspozīciju ierīkošana;
 • skolas pasākumu foto un video arhīva veidošana.

Muzeja ekspozīcijas, krājumu kolekcija, izstādes

Muzejā ir divu veidu ekspozīcijas – pastāvīgā un mainīgā.

Pastāvīgajā ekspozīcijā stendos ir apkopota informācija par skolas vēsturi – skolas dibināšanu, vēsturisko vidi, attīstību. Viens no ekspozīcijas objektiem ir skolas pirmais karogs.

Mainīgajā ekspozīcijā tiek atainota informācija par skolas sociālo vidi, kā arī par aktuālajiem notikumiem skolas dzīvē.

Muzejā ir pastāvīga krājuma kolekcija, kura sastāv no skolai nozīmīgām lietām, piemēram, skolas suvenīri, dažādi nozīmīgi apbalvojumi, kā arī grāmata, kas veltīta skolas pirmajai desmitgadei.

Muzeja padome katru gadu rīko dažādas izstādes, piemēram:

 • gadā tika veidota izstāde „Dienasgrāmatas un liecības gadu gaitā”, kur skolēni, skolotāji nesa savas dienasgrāmatas un liecības no saviem „skolu gadiem”.
 • gada pavasarī izstāde tieši Latvijas simtgadei – „Tautastērps manā ģimenē”, kur caur fotogrāfijām vai tautastērpa elementiem parādīta ģimenes viena no vērtībām – tautastērps.

Pasākumi un tematiskās pēcpusdienas

Muzeja padome un muzeja pedagogs kopīgi rīko dažādus pasākumus un tematiskās pēcpusdienas. Ievērojamākais muzeja padomes rīkotais pasākums ir „Muzeja diena”. Tas ir ikgadējs pasākums, kuru rīko katra mācību gada beigās, maijā, kur muzeja padome atskaitās par savu darbību mācību gada laikā. Muzeja padome rīko arī tematiskās pēcpusdienas, kur veido dažādas izglītojošas aktivitātes interešu izglītības pulciņa „Jaunais pētnieks” dalībniekiem. Aktivitātes ir par skolas un Latvijas vēstures, kā arī dažādu latviešu tautas tradīciju iepazīšanu un izprašanu.