Skolas Padome

Skolas padomes sastāvs 2018./2019. mācību gadā

Vecāki

 • Ieva Mazā (Skolas padomes priekšsēdētājs);
 • Zaiga Igaune (Skolas padomes sekretāre);
 • Andris Auziņš
 • Sindija Ādmine
 • Guna Miķelsone
 • Sergejs Zinovatnijs
 • Zaiga Igaune
 • Ansis Melderis
 • Olita Medne
 • Gunta Gumbina
 • Vilnis Veldre
 • Māra Veldre
 • Aigars Kukainis
 • Indra Buša
 • Liega Nagla

Izglītojamie

 • Margarita Mačiņa
 • Ieva Jasmane

 Pedagogi

 • Inguna Upmane
 • Aija Biteniece
 • Kristīne Lejiņa

Skolas direktore: Vineta Misgirda