Skolas Padome

Rīgas 84. vidusskolas Skolas Padome

Skolas padomes sastāvs 2022./2023. mācību gadā

 Vecāki

 1. Sergejs Zinovatnijs – Skolas padomes priekšsēdētājs
 2. Diāna Liepiņa
 3. Inguna Ērenfride
 4. Didzis Lazdiņš
 5. Gita Prāmalte
 6. Indra Buša
 7. Olita Medne
 8. Guna Miķelsone
 9. Māra Veldre
 10. Ieva Mazā
 11. Andris Auziņš
 12. Maija Šmate
 13. Olita Medne
 14. Silvija Kasparoviča

 Izglītojamie

 1. Elizabete Lapoško-Izglītojamo pašpārvaldes prezidents
 2. Alise Graudiņa

 Pedagogi

 1. Līga Priede
 2. Inguna Upmane
 3. Aija Biteniece
 4. Kristīne Lejiņa

 Skolas direktore

Vineta Misgirda