Skolas dokumentācija

 

Dokumenta nosaukums  
Rīgas 84. vidusskolas nolikums adobe_pdf_document_01
Rīgas 84. vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums. Publiskojamā daļa   
  • 2022.-2023. mācību gads
adobe_pdf_document_01
  • 2021.-2022. mācību gads
adobe_pdf_document_01
  • 2020.-2021. mācību gads
adobe_pdf_document_01
Attīstības plāns. 2022./2023.m.g.-2024./2025.m.g. adobe_pdf_document_01
Iekšējās kārtības noteikumi adobe_pdf_document_01
Kārtība, kādā skolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas adobe_pdf_document_01
Citi dokumenti pieejami elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase sadaļā SKOLAS JAUNUMI