Sasniegumi Interešu izgl. (2014./2015. m.g.)

 Sveicam!

Sveicam vidusskolas jaukto kori “Harmonija” un diriģenti Līnu Kreicbergu ar iegūto II pakāpi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības iestāžu jaukto koru konkursa I kārtā! Veiksmīgu un sirsnīgu dziedāšanu II kārtā!


Sveicam un lepojamies ar mūsu dejotāju panākumiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju kolektīvu atlases skatē!

I pakāpi ir ieguvuši visi 7 mūsu tautas deju kolektīvi:

  • “Sauļuks” 1.kl.,
  • “Sauļuks” 2.kl.,
  • “Sauļuks” 3.kl.,
  • “Sauļuks” 4.kl.,
  • “Saulīte” 5.kl.,
  • “Saulīte” 6.-8.kl.,
  • vidusskolas TDK “Saule”!

Paldies visiem dejotājiem par izturību, vecākiem- par atbalstu un deju skolotājām- Ievai Sīlei, Lienei Gailānei un Dacei Riekstiņai par ieguldīto darbu kolektīvu sagatavošanā skatei!


Sveicam mūsu 3.-4.klašu kori un skolotāju Sandiju Birku ar iegūto I pakāpi koru konkursā- skatē “Rīgas gailis 2015” !

diploms


Sveicam!

Sveicam mūsu 5.-9.klašu vokālā ansambļa dziedātājas un skolotāju Līnu Kreicbergu ar lieliskajiem panākumiem konkursā!

diploms