Iepirkumi

Dokumenti apskatei

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
Iepirkumu līgumu pārskati par periodu no 01.10.2023.-31.12.2023. (4. Ceturkstnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkuma līgumu pārskats par periodu no 01.07.2023. – 30.09.2023. (3.ceturksnis) adobe_pdf_document_01
Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir 2000,00 euro vai lielāka, neieskaitot PVN  (zemsliekšņa iepirkumi) 2023.gadā adobe_pdf_document_01
Iepirkuma līgumu pārskats par periodu no 01.01.2023. – 31.03.2023. (1.ceturksnis) (pielikumā – Līgumu izpilde 2023.gada 1.ceturksnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkuma līgumu pārskats par periodu no 01.04.2023. – 30.06.2023. (2.ceturksnis) (pielikumā – Līgumu izpilde 2023.gada 2.ceturksnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkumu līgumu pārskati par periodu no 01.10.2022.-31.12.2022. (4. ceturkstnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkumu līgumu pārskati par periodu no 1.07.2022.-30.09.2022. (3. Ceturkstnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkumu līgumu pārskati par periodu no 31.03.2022.-30.06.2022. (2. Ceturkstnis) adobe_pdf_document_01
Iepirkumu līgumu pārskati par periodu no 01.01.2022.-31.03.2022. (1. Ceturkstnis) adobe_pdf_document_01
Preču piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi, kuriem nepiemēro Likumā noteikto kārtību, bet kuru paredzamā līgumcena ir 1000 (viens tūkstotis euro) vai lielāka, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, (turpmāk – Zemsliekšņa iepirkumi) adobe_pdf_document_01
Saimniecības uzturēšanas un uzkopšanas tehnika Rīgas 84.vidusskolas sporta kompleksam adobe_pdf_document_01
Sporta inventāra piegāde Rīgas 84.vidusskolas sporta kompleksam adobe_pdf_document_01