Mācāmies kopā

Galva

Atziņas, praktiskas iemaņas un ikdienā noderīgas zināšanas, kas pilnveidos vērtēšanas procesu  skolā. RIIMC projekta “Mācāmies kopā” ietvaros, realizējām šādas aktivitātes.

08.04.2024. projekta ietvaros, skolā viesojās Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, ārsts psihoterapeits  Artūrs Miksons. Lekcija “Atgriezeniskā saite kā viedoklis un vērtējums.” Pedagogiem bija iespēja dzirdēt profesionāļa viedokli par tēmām, kas aktuālas ikdienas mācību procesā.

22.03.2024. lekciju attālināti  vadīja Skola 2030 Vērtēšanas satura izstrādes vadītājs, Rīgas 72. vidusskolas direktors Pāvels Pestovs.  Lekcija “Vērtēšanas sistēmas pilnveide – vērtēšana no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu kā atgriezenisko saiti”. P.Pestovs iepazīstināja ar aktuāliem jautājumiem vērtēšanas procesā un atbildēja uz pedagogu jautājumiem.

13.03.2024. lekciju vadīja Rīgas 84. vidusskolas skolotāja Ieva Tenberga. Lekcija “Skolēnu snieguma vērtēšana. Svērtie summatīvie vērtējumi mācību procesā.” Pedagogiem būs iespēja veiksmīgāk sagatavoties   jēgpilnai svērto vērtējumu ieviešanai mācību procesā uzsākot 2024./2025.m.g.

9.01.2024.,11.03.2024. skolā viesojās LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra Projektu koordinatore Aira Kumerdanka. Lekcija “Pārbaudes darbs, summatīvā vērtēšana.” Pedagogi grupu darbā guva praktisku pieredzi par summatīvo vērtēšanu pārbaudes darbos. Tika analizēti summatīvie pārbaudes darbi.

15.02.2024., 22.02.2024. paneļdiskusiju vadīja Rīgas 84.vidusskolas skolotājas Anika Sika. Tēma “Paneļdiskusija kā viena no diskusiju veidiem mācību procesa pilnvērtīgai nodrošināšanai.” Pedagogi piedalījās paneļdiskusijā, lai labāk izprastu tās norisi un vērtēšanu mācību procesā.

4.01.2024. lekciju vadīja Rīgas 84.vidusskolas matemātikas skolotāja Gita Parņuka. Lekcija  “Formatīvā vērtēšana, personalizēta atgriezeniskā saite.” Lektore dalījās pieredzē par personalizētas atgriezeniskās saites pielietošanu ikdienā to pārnesot uz e mācību vidi.

2.11.2023. Rīgas 84. vidusskolas skolotāji un vadības komandas pārstāvji, pieredzes apmaiņas vizītē ciemojās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Tikšanās laikā skolas direktors Oskars Kaulēns un direktora vietniece Līga Pikse – Zvirbule iepazīstināja  ar skolā uzsāktajām pārmaiņām mācīšanās organizācijas principu īstenošanā. Iespēja  ieraudzīt citu skolu  labo praksi, pieredzi, vērtēšanas un atgriezeniskās  saites pielietošanu mācību procesā, dod iespēju analizēt un izvirzīt jaunus mērķus turpmākajam darbam.