Skolas Simbolika

Sakarā ar skolas 20 gadu jubileju 1999.g. Biķeru baznīcā tika iesvētīts skolas karogs, kā arī tika izveidota skolas emblēma, Goda zīme un žetons vidusskolas absolventiem.

Copy of IMG_7896

Skolas emblēma – zeltstaraina saule. Tā rotā arī mūsu skolas karogu, goda zīmi un vidusskolas absolventu žetonu.

Žetons

Skolas Goda zīme tika izveidota, lai izteiktu atzinību skolotājiem, skolēniem, vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem u.c. sabiedrības pārstāvjiem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skolas Goda zīmes apbalvojumā ietilpst: Goda raksts, Goda zīme un ieraksts skolas Goda grāmatā.

Balvu piešķir:

par veiksmīgu, ilggadēju un radošu darbu izglītības sistēmā, un bērnu, jauniešu vai pieaugušo izglītošanā
par ieguldījumu bērnu un jauniešu estētiskajā audzināšanā, zinātniskajā jaunradē vai sporta attīstībā
par nozīmīgiem sasniegumiem valstī un ārpus tās robežām
par citiem īpašiem nopelniem skolas labā, ko izskata skolas Goda zīmes komisija.

Apbalvojums ir piešķirts:

1999.g.

 • Oļģertam Linē
 • Maigai Gailei
 • Paulai Marusānei
 • Austrai Madisonei
 • Intai Lejānei
 • Regīnai Firsovai
 • Dainai Dunkei
 • Margaritai Svilānei
 • Sarmītei Slēzei
 • Vilnim Veldrem (vecāku padomes pārstāvim)
 • Aleksandram Bitem (sabiedrības pārstāvim, skolas absolventam)
 • Svetlanai Šlapokovai

2000.g.

 • Gaļinai Šmeļovai
 • Velgai Vītolai (12.kl.absolventei)
 • Līgai Skroderei (12.kl.absolventei)
 • Aijai Jasliņai

2001.g.

 • Jurim Platacim (12.kl.absolventam)

2002.g.

 • Anitai Loskai
 • Vinetai Blankai

2003.g.

 • Inesei Potapovai

2004.g.

 • Kristīnei Solohai (12.kl.absolventei)

2005.g.

 • Vinetai Misgirdai
 • Anitai Pēterkopai
 • Intai Matisonei
 • Diānai Orbidānei
 • Agitai Ambotei
 • Ivetai Beržinskai (vecāku padomes pārstāvei)

2006.g.

 • Sandrai Paeglei
 • Lailai Staļģei

2007.g.

 • Rihardam Bergam (12.kl.absolventam)

2008.g.

 • Andrejam Prikulim (vecāku padomes pārstāvim, atbalsta fonda “Pūce” priekšsēdētājam)
 • Emīlam Boltrim (12.kl.absolventam)

2009.g.

 • Zigrīdai Lenspelniecei
 • Egilam Elcerim
 • Venerandai Barkānei
 • Staņislavam Maļinovskim

2011.g. skolas 30. gadu jubilejā piešķirtas “goda zīmes” un atzinības raksti:

 • Anitai Vānei
 • Mudītei Rebainei
 • Silvijai Girgensonei
 • Sarmītei Goldmanei
 • Martai Malvesai
 • Ingunai Upmanei

2012.g.

 • Laimai Stāmurei

2013.g.

 • Evai Brazēvičai (12.kl.absolventei)

2014.g.

 • Andrim Auziņam (skolas padomes vecāku pārstāvis)

2015.g.

 • Vijai Ādamsonei

2017.g.

 • Ingai Čaunai
 • Sandijai Birkai
 • Helvijam Elvijam Ķeksim (12.kl.absolventam)

2018.g.

 • Visvaldim Tutiņam (12.kl.absolventam)

2019.g.

 • Ansim Melderim (skolas padomes priekšsēdētājs)

2020. g.

 • Vitai Brazēvičai
 • Ilvai Pakalnei
 • Gunitai Boltrei
 • Sandrai Naglei
 • Vivitai Zeibertei
 • Annai Ārmanei

2021.g.

 Zaigai Igaunei (skolas padomes vecāku pārstāve)

2022.g.

Dacei Šumskai (TDK “Saule” vadītāja)