Sasniegumi Interešu izgl. (2015./2016. m.g.)

Paldies!

Paldies visiem skolas tautu deju kolektīviem par dalību un raito dejas soli!

  • 1.kl.tautas deju kolektīvam “Sauļuks”,
  • 2.kl.tautas deju kolektīvam “Sauļuks”,
  • 3.kl.tautas deju kolektīvam “Sauļuks”,
  • 4.kl.tautas deju kolektīvam “Sauļuks”,
  • 5.-6.kl.tautas deju kolektīvam “Saulīte”,
  • 7.-9.kl.tautas deju kolektīvam “Saulīte”,
  • vidusskolas tautas deju kolektīvam “Saule”

Paldies skolotājām: Dacei Riekstiņai, Ievai Sīlei, Lienei Gailānei par ieguldīto darbu sagatavojot deju kolektīvus Rīgas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu III Deju svētku repertuāra atlases skatei!


Paldies 5.-9.klašu vokālā ansambļa dziedātājām un skolotājai Līnai par sasniegumiem Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis-2016”. Apsveicam ar iegūto II pakāpes diplomu!


Lepojamies ar mūsu mazo koristu sasniegumiem Rīgas vispārējo un interešu izglītības iestāžu 2.-4.klašu koru skatē! 3.,4.klašu koris ieguvis I pakāpes diplomu! Paldies skolotājai Sandijai Birkai un koncertmeistarei Tatjanai Zujevai!