Vadība

Vineta Misgirda- Rīgas 84. vidusskolas direktore

Ilva Pakalne
Direktora vietniece (1.- 4.kl.)

Vita Brazēviča
Direktora vietniece (5.- 12.kl.)

Gunita Boltre
Direktora vietniece  (informātikas un tālmācības jautājumos)

Sandra Nagle
Direktora vietniece  (mācību procesa organizācijas jautājumos)

Artūrs Šimkuns
Direktora vietnieks  (IT joma)

Līga Priede
Direktora vietniece (audzināšanas un ārpusstundu darbā);

Inga Čauna
Direktora vietniece (interešu izglītībā);

Alīna Kovzele
Direktora vietniece (atbalsts izglītojamiem jautājumos)

Inta Matisone
Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā

Maruta Eglīte
Sporta kompleksa vadītāja

Rīgas 84.vidusskolas amatpersonu pieņemšanas laiks mutvārdu iesniegumu iesniegšanai un izskatīšanai>>>