Atbalsta Fonds “Pūce”

Izglītības iestāžu atbalsta fondi tiek dibināti ar mērķi piesaistīt papildu līdzekļus skolu materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai, pasākumu organizēšanai, kā arī dažādu projektu īstenošanai.

Rīgas 84.vidusskolas vecāki 2002.gadā nodibināja skolas atbalsta fondu ,,Pūce”, lai par ziedojumiem nodrošinātu skolēnus ar garderobes skapīšiem.

Ņemot vērā, ka 2013.gadā Rīgas pašvaldība nodrošināja skolu ar visiem papildus nepieciešamajiem garderobes skapīšiem, skolas padome ir noteikusi atbalsta fonda turpmākos mērķus un saziedoto līdzekļu izlietojumu.

Atbalsta fonda ,,Pūce’’ ziedojumu izlietojuma mērķi:

  • Novecojušās datortehnikas nomaiņa skolā;
  • Skolas spēļu istabas inventāra iegāde skolēnu brīvā laika pavadīšanai;
  • Atbalsts skolēnu parlamenta organizētajiem skolas pasākumiem;
  • Kondicionēšanas iekārta skolas aktu zālei

Rīgas 84.vidusskolas padome lūdz atbalstīt minētos pasākumus, ziedojot līdzekļus atbalsta fonda ,,Pūce’’ bankas kontā.
Vecāki var atbalstīt skolu, piedāvājot arī cita veida palīdzību.

Informāciju par atbalsta fonda ,,Pūce” aktivitātēm var saņemt pie skolas padomes priekšsēdētāja Sergeja Zinovatnija vai skolas padomes pārstāvjiem.

Ieteikumus un priekšlikumus rakstiet uz e-pastu: fondspuce@gmail.com

Rīgas 84.vidusskolas biedrība PŪCE
Reģistrācijas Nr. 40008070716
SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV77UNLA0050002279741