Personas datu apstrāde

 

Dokumenta nosaukums Dokuments
Izglītojamo un likumisko pārstāvju personas datu apstrāde  adobe_pdf_document_01
Personas datu apstrādes darbību reģistrs adobe_pdf_document_01
Atļauja personas datu apstrādei (foto/video)  adobe_pdf_document_01
Personas datu apstrāde saistībā ar videonovērošanu adobe_pdf_document_01
Vakantā amata kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt izglītības iestādes rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrāde adobe_pdf_document_01