Personas datu apstrāde

Dokumenta nosaukums Dokuments
Izglītojamo un likumisko pārstāvju personas datu apstrāde adobe_pdf_document_01
Personas datu apstrādes darbību reģistrs adobe_pdf_document_01
Atļauja personas datu apstrādei (foto/video) adobe_pdf_document_01
Personas datu apstrāde saistībā ar videonovērošanu adobe_pdf_document_01
Pretendentu (izglītojamo) un likumisko pārstāvju personas datu apstrāde konkursam uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā adobe_pdf_document_01
Vakantā amata kandidātu (pretendentu) un citu personu, kuru dati var nonākt izglītības iestādes rīcībā saistībā ar personāla atlasi, personas datu apstrāde adobe_pdf_document_01