Atbalsta personāls

 • Sociālais pedagogs – Alīna Kovzele (1.- 4.klasēm), Zanda Ločmele (5.-12.klasēm)
 • Izglītības psihologs – Ina Intaite
 • Medicīnas māsa – Liene Belova

Bērnu attīstības un izglītības centrs

 • BAIC vadītāja, skolotāja logopēde – Laila Staļģe
 • Skolotāja logopēde – Mārīte Gūtmane
 • Speciālais pedagogs (fizioterapeits) – Kristīne Kaņepe
 • Speciālais pedagogs (fizioterapeits) – Vita Lakša

Medicīnas māsa

Medicīnas māsa sniedz NEATLIEKAMO medicīnisko palīdzību, nevis ārstē!
Nepieciešamības gadījumā skolā, izsauc ātro palīdzību par to nekavējoties informējot skolēna vecākus.
Vecākus pieņem – B-109 kabinetā.

(Iepriekš jāpiesakās, tālr. 67572681)

Sociālais pedagogs sniedz palīdzību, ja:

 • pēkšņi mainījusies bērna uzvedība;
 • strauji pazeminās sekmes;
 • bērns neattaisnoti kavē skolu un sācis klaiņot;
 • bērns stāsta, ka skolā jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • nepieciešama palīdzība, lai saņemtu konsultāciju pie kāda speciālista ārpus skolas;
 • grūtības nodrošināt bērnu ar mācību līdzekļiem vai nepieciešama cita sociālā palīdzība.

Pieteikšanās uz sarunu / konsultāciju pa tel. 28393529

Izglītības psihologs

Palīdzēs, ja:

 • skolēns nespēj pārvarēt radušās grūtības (sliktu garastāvokli, nemieru, bēdas, kaunu, sāpes, vecāku šķiršanos u.c.);
 • ir problēmas saskarsmē ar skolotāju, audzinātāju, draugiem vai jūtas vientuļš;
 • pasliktinās sekmes un ir grūtības mācību vielas apguvē (grūtības atcerēties, sakoncentrēt uzmanību, paaugstināta trauksme pirms pārbaudes darbiem). Nepieciešamības gadījumā veic diagnostiku.
 • Septembra mēnesī vēro skolēnu adaptāciju skolā.

Uz konsultācijām var pieteikties: otrdienās B-307 kabinetā no 9:00 – 10:00

Skolotājs logopēds

Diagnosticē un veic korekciju 1.-4. klašu skolēniem ar valodas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem.

Bērnu attīstības un izglītības centrs, A-101, tālr. 67577809

Speciālais pedagogs- fizioterapeits

Diagnosticē un veic habilitāciju 1.-4. klašu skolēniem ar stājas problēmām.

Par sava bērna stāju vecāki var uzzināt pie fizioterapeitiem;

Bērnu attīstības un izglītības centrs, A-101, tālr. 67577809