Latvijas skolas soma

12.11. “Latvijas skolas somas”  ietvaros Rīgas 84. vidusskolas 3. un 4.klašu skolēniem bija lieliska iespēja vērot  teātra izrādi “Kas par traku, tas par traku”.
Izrāde bija jautrs, muzikāli izglītojošs piedzīvojums   –  ceļojums latviešu izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša fantāzijas, viņa radīto dzejas tēlu pasaulē, kuri skatītāju priekšā atdzīvojas – dzied, dejo, spēlējas. Tā bija  iespēja būt īpašā gaisotnē, ko rada dzejas tēlu spēlēšanās aktieru Māra Bezmera (ģitāra), Egijas Silāres un mūziķu Kristiānas Abiļevas (čells), Gidona Grīnberga (vijole), Elizabetes Balčus (klavieres, flauta) Artis Gāga (saksofons) izpildījumā. 
Izrādē tika spēlēti dzīvie mūzikas instrumenti, skolēni un skolotājas aktīvi līdzdarbojās un pat dejo krakovjaku. Ojāra Vācieša labā humora izjūta kopā ar Elizabetes Balčus oriģinālmūziku, dzīvo instrumentu spēli, kā arī aktieru azartisko darbošanos, radīja pacilājošu atmosfēru un iedarbojās kā laba garastāvokļa vitamīns.

3. – 4.klašu skolēnu atziņas pēc izrādes:
“Patika mūzika, tērpi, dekorācijas”.
“Šī izrāde bija gara un laba. Labākais bija tas, ka izrāde bija jautra. Vēl tā bija krāsaina un nebija garlaicīga”.
 Man iemācīja, ka vajag dalīties un nevis tikai visu sev vienam pašam”.
“Izrāde viegli skatāma un klausāma. Aktieri bija aktīvi un šķita, ka reizēm improvizē”!
“Varēja saklausīt dažādus mūzikas instrumentus”.
“Visi dalībnieki mēģināja padarīt izrādi smieklīgu un viņiem tas veiksmīgi izdevās”.
“Es labprāt izrādi noskatītos vēlreiz”!
 “Man patika dejot, bija ļoti aizraujoši un interesanti. Patika, ka dzirdējām daudzu mūzikas instrumentus”.
“Aktieri mūs baidīja – tas bija nedaudz pārspīlēti”!
“Patika,ka iesaistīja auditoriju!Vislabākais,ka varējām kustēties līdzi aktieriem”.
“Patika,ka muzikanti iesaistījās dažādās darbībās, kā viņi izstāstīja O.Vācieša dzeju un to interesanti nospēlēja”.
“Galvenais varonis-bija vislabākais”!
“Izrāde uzlaboja garastāvokli, tā bija smieklīga”!
 “Izrādē bija mana mīļākā rakstnieka dzejoļi”!


Mārtiņdiena Rīgas 84. vidusskolā

7. un 8.11. Rīgas 84. vidusskolā “Latvijas skolas somas” ietvaros viesojās Rīgas Latviešu Biedrības folkloras komisijas “Sprīdīša skola”.
Skolēniem bija lieliska iespēja iepazīties ar Mārtiņdienas tradīcijām. Bērni piedalījās aktivitātēs.
Mūzikas nodarbībā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem – kokli, vijoli, dūdām un citiem pūšamajiem instrumentiem.  
Izzinošajā nodarbībā skolēni iepazinās ar Mārtiņdienas tradīcijām. Skolēniem tika demonstrēti dažādi uzskates materiāli  – labība, salmu maskas, lelles, rakstaini cimdi.
Veidošanas darbnīcā  tika darināts tradicionālais rotājums – puzurs. Katrs skolēns to izgatavoja, pēc tam tika izveidots viens liels “klases puzurs”. 
Rotaļu nodarbībā skolēni dziedāja, dejoja, rotaļājās, spēlēja dažādas spēles, maskojās. Rotaļās bērnu sejās varēja pamanīt patiesas emocijas un nesamākslotu prieku. Pasākuma beigās visas klases pulcējās kopā un vienojās kopīgos dančos.Liels paldies Rīgas Latviešu Biedrības folkloras komisijas “Sprīdīša skolai” par jauko pasākumu.

1. un 2. klašu skolēnu atziņas:

Ja atļautu neizvēlēties vienu darbošanos, kas patika vislabāk, tad daudzi teica: “Viss patika”.
Bet, mazliet padomājot – visvairāk patika:
“Man patika gatavot puzurus , es tiešām neticēju, ka mums tas izdosies.”
“Es eju mūzikas skolā, man interesē mūzika, tāpēc man ļoti patika mūzikas nodarbībā iepazīsties ar instrumentiem”.
“Man patika, ka visa klase kopā dzied un dejo”.
“Man patika, kā skolotāja spēlēja bungas”.
“Man patika senās latviešu rotaļas ar pārģērbšanos”.
“Man patika dancot ar čigānieti”.
“Priecājos saņemt riekstus”.
“Mana mamma arī ada – mums rādīja tik skaistus, rakstainus cimdus”!
“Patika, ka daudz stāstīja par Mārtiņdienu”.
 “Visvairāk mani pārsteidza, kā spēlē dūdas”.
 “Es priecājos, ka pats varēju izgatavot puzuru”.
“Man patika, ka visi kopā dejoja, patika skatīties cik skaisti dejo mūsu klases audzinātāja”.


Izrāde “Zēni”

 “Latvijas skolas somas” ietvaros  Rīgas 84.vidusskolas 10. – 12. klašu skolēniem bija lieliska iespēja 10.oktobrī apmeklēt  Dailes teātra izrādi “Zēni” .
“Zēni”- moderna izrāde par četru studentu puišu dzīvēm, kuru ikdienu raksturo ballītes un jautrība. Taču, noslēdzoties studiju laikam, ir jābeidzas arī visiem piedzīvojumiem, kuri norisinājās studentu laika dzīvoklī un jāuzņemas katram pašam atbildība par savu dzīvi. Abu divu cēlienu laikā tika parādīta pēdējā atvadu ballīte, kuras rezultātā dzīvoklī sakrājās vairākas atkritumu kaudzes. Tas attēloja nesakārtotību ne tikai fiziski, bet arī emocionālā ziņā, palielinot spriedzi. Nevienu skolēnu šī izrāde neatstāja vienaldzīgu un gandrīz visiem skolēniem palika patīkamas emocijas par redzēto. Ja daži no teātra izgāja ar saskumušām sejām, apdomājot savas dzīves problēmas, tad daži izrādes pēdējās minūtēs neticēja, ka izrāde jau ir beigusies un gribēja redzēt vēl un vēl. Sakarā ar to, ka tā ir moderna ārzemju izrāde, tad tajā tika lietoti necenzēti lamuvārdi, kuri spilgti atainoja studentu dzīvi, taču ar laiku lielai daļai skolēnu un skolotāju tas sāka apnikt, jo viņi tomēr atnāca uz teātri un negrib katrā teikumā dzirdēt rupjības.
Skolēniem arī ļoti patika aktieru sastāvs, jo bija patīkami uz skatuves ieraudzīt sabiedrībā zināmas sejas. Aktieru spēle bija ļoti laba un katrs spilgti spēlēja savu lomu. Taču tikpat labas atsauksmes nevar teikt par izrādes sižetu. Ja pirmais cēliens skolēnus aizrāva, tad otrais likās jau nedaudz par garu. Izrādes beigas skolēniem arī likās nesaprotamas, jo viss atrisinājums nebija līdz galam parādīts. Klases stundā skolēni kopā ar audzinātājām dalījās savās emocijās un līdzpārdzīvojumos. Tā bija lieliska pieredze, ko ieguva ikviens skatītājs!

Informācija apkopoja un sagatavoja 11. klases skolniece Evelīna


Kas ir ”Latvijas skolas soma”?

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Iniciatīva  „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Ar plašāku informāciju par “Latvijas skolas somu” var iepazīties: https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir ļoti nozīmīga valsts simtgades programmas daļa. Tās mērķis ir katram Latvijas skolēnam nodrošināt iespēju iepazīt un pašam pieredzēt Latvijas dabas un kultūras vērtības, iepazīt zinātnes sasniegumus un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

6.09.2018.”Arēnā Rīga” norisinājās vērienīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts simtgades iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanai. Iniciatīvas atklāšanas pasākumā 6000 skolēni no visas Latvijas, no ikviena Latvijas novada, piedalījās interaktīvās darbnīcās un varēja vērot koncertu “100 Latvijas stāsti 100 minūtēs” – piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, tika apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra, tradīcijas un vērtības šodienas skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt, veidojot nākotnes Latviju. Arī no Rīgas 84. vidusskolas šajā pasākumā  bija iespēja piedalīties 22 skolēniem, skolotājām Līgai Priedei un Ingunai Upmanei.