Noderīgas saites

12.klase: http://prezi.com/h2sj8pepdtyy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
9.klase: http://prezi.com/czamt07vjoxo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Kas ir koučings? https://www.youtube.com/watch?v=TKH7uih9We4

Skolēna spēja saprast

  • Kas es esmu? (1-6.,7.kl.)
  • Kurp es eju? (7- 9.kl.)
  • Kā es to varu sasniegt?(8.,9. kl.)

Karjeras izvēles testi-

Spēle profesiju pasaule

http://www.profesijupasaule.lv/lv/news

Profesiju pasaules reklāma

www.youtube.com/watch?v=jnl6EmEBGXw

Visatbilstošākā amata tests (6testi)

*)http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
*)www.viaa.gov.lv

Karjeras izglītība skolā.

 Latvijas skolu pieredze karjeras izglītības īstenošanai klases un mācību priekšmetu stundās. VIAA, 2010; pieejams: http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/

VIDEOFILMAS

“Zaļais pipars” Filma par karjeras veidošanu https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
Zaļais pipars 2″ Kas ir karjera, mērķis, aicinājums (neejiet svešu ceļu, nepakļaujieties citu viedoklim) (24:15)

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

Zaļais pipars 3- kā atrast savu ceļu un neapjukt piedāvājuma klāstā(18:16)

https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

Karjeras izvēle (5:39)

https://www.youtube.com/watch?v=xvjaXH3YlWw

Vecāku stereotipi par profesijas izvēli (4:17)

https://www.youtube.com/watch?v=T6dw-uerKGg

KLASE. 12. sērija. Ko darīt pēc 9.klases. https://www.youtube.com/watch?v=NBwuzZuUaUQ

KLASE. 8. sērija. Darba apvienošana ar mācībām. (20:50) https://www.youtube.com/watch?v=qInQxsDLLeo

KLASE. 15. sērija. Mācības ārzemēs (21:00) https://www.youtube.com/watch?v=bek-izlcerc

Karjeras ziņas: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/

Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla EMKAPT materiāli: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/emkapt/emkapt_publ_redir/emkapt_publikacijas/

Konferenču un semināru materiāli: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts_redir/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/

INFOGRAFIKAS KARJERAS PLĀNOŠANAI   www.niid.lv/infografikas

KOMPASS – palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai

*) http://viaa.gov.lv/files/news/727/kompass8.pdf
*) http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/par_macibu_mobilitatem/
*) http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/stipendijas/stipendiju_piedavajumi/
*) http://viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/nordplus_jaunumi/ )

Europass  www.europass.lv/

Latvijas profesiju klasifikators: www.lm.gov.lv/text/80

Nozaru kvalifikācijas sistēmas:www.nozaruekspertupadomes.lv/nozaru-kvalifikaciju-sistema

Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm: www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150615_full.pdf

Nodibinājuma “Fonds – Jūrmala cilvēkam” Grāmata “Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei”

http://www.fondsjc.lv/lv/projekti/articles/gramata-karjeras-izglitibas-programma-1-12-klasei.html

Karjeras ziņojumu dēļi sociālajos tīklos

*) www.facebook.com/karjerasnedela
*) www.draugiem.lv/VIAA

Kā piedāvāt sevi darba tirgū? (34:44)

https://www.youtube.com/watch?v=yMmwMqlGLWU

Brīvprātigais darbs

*) https://www.youtube.com/watch?v=LmXO1eGsXEk
*) https://www.bing.com/videos/search?q=br%C4%ABvpr%C4%81t%C4%ABgais+darbs&&view=detail&mid=30231B1A63ABCDA0025C30231B1A63ABCDA0025C&rvsmid=56CD56E5998D4CF6668B56CD56E5998D4CF6668B&FORM=VDRVRV

PuMPuRS. Stāsti. Treneris kā mācību motivācijas veicinātājs

https://www.youtube.com/watch?v=pVtQ_H2Y-yo


Izglītības iespējas Latvijā:

Izglītības sistēma Latvijā: http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija
Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV): http://www.niid.lv/
Prakse.lv piedāvā 1971 mācību iestādes: https://www.prakse.lv/
Nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu: http://aiknc.lv/

Brīvprātīgo darbs

Ja vēlies pievienoties augošajam to jauniešu pulkam, kuri Eiropā un visā pasaulē dara brīvprātīgo darbu, internetā ir daudzas vietnes, kur vari izvēlēties sev vislabāko variantu!

Brīvprātīgais var būt ikviens. Nepieciešama tikai motivācija, līdzjūtība un vēlme strādāt un mācīties no citiem. Ir daudzi iemesli, kādēļ cilvēki izlemj darīt brīvprātīgo darbu. Parasti viņi vēlas dot citiem ko labu un panākt izmaiņas viņu dzīvē. Neatkarīgi no tā, kad nolemsi kļūt par brīvprātīgo un ko tieši nolemsi darīt, tas tev dos neskaitāmus ieguvumus. Darīdams brīvprātīgu darbu, palīdzēsi atsevišķiem cilvēkiem, sabiedrībai un videi. Tev būs iespēja satikt jaunus cilvēkus un vienlaikus padziļināt izpratni par sabiedrību.

Brīvprātīgo darba pieredze var noderēt arī tavā karjerā, jo attīstīsi un iegūsi jaunas sociālās, tehniskās, kopdarba un problēmu risināšanas iemaņas.

*)Aicina jauniešus iesaistīties LJP brīvprātīgā darba grupā un iegūt pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu organizēšanā un koordinēšanā: https://ljp.lv/
*)Visas brīvprātīgā darba iespējas Latvijā: https://www.brivpratigie.lv/
*)Brīvprātīgā darba iespējas Eiropā: https://europa.eu/youreurope/citizens/education/volunteering/find/index_lv.htm
*) Eiropas brīvprātīgais darbs: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs
*)Starptautisks brīvprātīgais darbs: https://www.crossculturalsolutions.org/
*)Simtiem projektu visā pasaulē: http://www.worldwidehelpers.org/
*)Brīvprātīgo darbs Rīgā: https://www.riga.lv/lv/news/ka-klut-par-brivpratigo?16182

Testi karjeras izglītībā:

  1. http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm
  2. http://www.nva.gov.lv/karjera/testi/lv/com_strategy/test/new_test/
  3. http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv
  4. http://karjerastesti.prakse.lv/

  Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

Karjera nākotnē:

Zaļais pipars 1  https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
Zaļais pipars 2 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
Zaļais pipars 3 https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
Zaļais pipars 4 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

 

Noderīgi karjeras attīstībā

Četrpadsmit nozaru un nozaru sektoru apraksti:
http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/nozaru_kvalifikacijas_sistema/?tl_id=12561&tls_id=14912   

Darba tirgus prognoze:
http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/nozaru_kvalifikacijas_sistema/?tl_id=12561&tls_id=14912

https://www.cv.lv/content/index.php?id=1065&gr=1

Nacionālās izglītības iespēju datu bāze:
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/niid_lv_sadala/par_niid_lv2/

Nodarbinātības Valsts Aģentūras  izdevumi:
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=18

Profesiju aprakstu katalogs 1.sējums
http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf

Profesiju aprakstu katalogs 2.sējums
https://www.nva.gov.lv/docs/pak_2012.pdf

Profesiju klasifikators:
http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80154

Profesiju pasaule:
http://www.profesijupasaule.lv/

Profesiju standarti:
https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml

Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti:
https://eurobrussels.com/

Ceļā uz darbu. Darba meklētāja rokasgrāmata:
https://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml

Ēnu dienas:
https://enudiena.lv/

Lielākais karjeras portāls Latvijā:
https://www.prakse.lv/

 Nacionālā izglītības iespēju datu bāze:
http://www.niid.lv/

Tālākās izglītības iespējas Latvijā

*)Profesionālās izglītības iestādes: https://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/profesionala-izglitiba/izm-padotibas-profesionalas-izglitibas-iestades
*)LU topošiem studentiem: https://www.lu.lv/gribustudet/studiju-programmas/bakalaura-limena-studijas/
*)Latvijas Universitātes Karjeras centrs: https://www.karjera.lu.lv/ 
*)Liepājas Universitāte: https://www.liepu.lv/lv
*)RTU studiju programmas: https://stud.rtu.lv/rtu/vaaApp/sprpub
*)Rīgas Stradiņa universitāte: https://www.rsu.lv/studiju-iespejas
*)Latvijas Lauksaimniecības universitāte: https://www.llu.lv/pamatstudijas
*)Banku augstskola: https://www.ba.lv/studijas/
*)Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā: https://www.sseriga.edu/
*)Latvijas Kultūras akadēmija: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/studijas/
*)Latvijas Mākslas akadēmija: https://www.lma.lv/lv
*)Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija: https://www.jvlma.lv/lv
*)Latvijas Jūras akadēmija: http://www.latja.lv/
*)Nacionālā aizsardzības akadēmija: https://www.naa.mil.lv/lv/studijas
*)Ventspils augstskola: https://venta.lv/studijas/fakultates/
*)Vidzemes augstskola: https://va.lv/lv/studijas/bakalaurs
*)Rēzeknes Tehnoloģiju  augstskola: https://www.ru.lv/
*)Daugavpils Universitāte: https://du.lv/
*)Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augsskola: https://www.riseba.lv/
*)Rīgas Juridiskā augstskola: https://www.rgsl.edu.lv/lv/studet
*)Baltijas Starptautiskā akadēmija: https://bsa.edu.lv/
*)Biznesa Augsskola “Turība”: https://www.turiba.lv/lv
*)Ekonomikas un kultūras augstskola: https://www.augstskola.lv/
*)Informāciju sistēmu menedžmenta augsskola: https://www.isma.lv/
*)Latvijas Kristīgā akadēmija: http://kra.lv/
*)Rīgas Aeronavigācijas institūts: http://www.rai.lv/

 Citas noderīgas vietnes:

*)VIAA mājas lapas sadaļa profesionālo skolu audzēkņiem: http://www.viaa.gov.lv/lat/skoleni/profesionalo_skolu_audzekni/
*)VIAA mājas lapā par Erasmus+ jaunumiem: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_jaunumi/
*)VIAA par World Skills: http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2020/
*)Latvijas Studentu apvienība: https://www.lsa.lv/
*)Liepājas BJC, Jauniešu māja: http://www.jauniesumaja.lv/
*)Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra: http://jaunatne.gov.lv/
*)Visas iespējas: https://visasiespejas.lv/
*)Profolio: https://profolio.lv/

Stipendiju jautājumi

*)Informācija par studiju un studējošo kredītiem: http://www.sza.gov.lv/?p=57
*)Atbalsts izglītības iegūšanai: http://www.vitolufonds.lv/sakums
*)Borisa un Ināras Teterevu fonds: https://www.teterevufonds.lv/par-fondu/
*)Citu lielo uzņēmumu stipendijas – skatīt katra uzņēmuma mājaslapā
*)Izglītības iestāžu stipendijas- skatīt izglītības iestāžu mājas lapā                                                         

 Studijas ārzemēs

*)Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām: https://ec.europa.eu/info/index_lv
*)Izglītības, dzīvošanas, ceļošanas iespējas ES: https://eurodesk.eu/
*)Piedāvā saites uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm: http://viaa.gov.lv/lat/
*)Education Centre Durbe informē par izglītības iespējām ārzemēs: http://durbe.edu.lv/
*)Piedāvā informāciju par akreditētajām ASV augstskolām: https://educationusa.state.gov/
*)Piedāvā budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs: http://ergoeducation.com/lv/about/news
*)Izglītības programmas ārzemēs: https://meridian.lv/lv/sakums/
*)Izglītības programmas ārzemēs: http://www.expoe.org/lv/macibas-arzemes
*)Studiju iespējas Krievijā: http://www.nica.ru/
*)Studiju iespējas Lietuvā: https://lcc.lt/
*)Studiju iespējas Igaunijā: https://worldscholarshipforum.com/lv/study-estonia-get-information-study-estonia-plus-tuition-free-universities/
*)Eiropas standarti CV izveide: https://europass.cedefop.europa.eu/lv
*)Izglītība ārzemēs: http://izglitiba-arzemes.lv/
*)Izglītība ārzemēs: https://www.kalba.lv/lv/home/
*)Studijas Dānijā: https://studystart.lv/