Sasniegumi 2022./ 2023. m.g

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Klaudija Plotka (5.kl.)- 3. vieta;
 • Agija Grēniņa (5.kl.)- 3. vieta;
 • Ronalds Bērziņš (6.kl.)- 3. vieta;
 • Eduards Stūrmanis (7.kl.)- 3. vieta;
 • Marta Evija Plaude (7.kl.)- 3. vieta;
 • Kārlis Šolks (5.kl.)- atzinība;
 • Ričards Judins (6.kl.)- atzinība;
 • Kristers Murds (6.kl.)- atzinība;
 • Georgs Agadžanjans (6.kl.)- atzinība;
 • Jana Zaharenko (7.kl.)- atzinība.

Pateicība tiek izteikta skolotāiem M. Geidānam, L. Lūsei, D. Orbidānei, S. Naglei, G. Parņukai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus latviešu valodas olimpiādē!

 • Sofija Bondarenko (9.kl.)- 1. vieta;
 • Danaja Burdika (9.kl.)- 1. vieta;
 • Monta Ančupāne (9.kl.)- 3. vieta;
 • Sofija Gaide (8.kl.)- atzinība;
 • Beāte Skutule (9.kl.)- atzinība;

Pateicība tiek izteikta skolotājām L. Kolotikovai un S. Razalinskai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

zimul


Sveicam!

Sveicam  Rīgas pilsētas matemātikas 73.olimpiādes 2. posma 9.-12. klašu uzvarētājus:

 • ar piešķirto 2. vietu 9.b klases skolnieku Rihardu Krustu
 • ar piešķirto 3. vietu 9.a klases skolnieci Sofiju Bondarenko
 • ar piešķirto 3.vietu  9.a klases skolnieku Markusu Jubeli
 • ar piešķirto atzinību 11.a klases skolnieku Andri Mazo.

Pateicība tiek izteikta skolotājiem D.Orbidānei, I.Dunkei, M.Geidānam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei.

math


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus latviešu valodas olimpiādē!

 • Madara Štāle (11.kl.)- 2. vieta;
 • Laura Grīsle (11.kl.)-3.vieta;

Paldies skolotājām A. Sikai un S. Ābelītei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus ģeogrāfijas olimpiādē!

 • Raimonds Gabrāns (10.kl.)- 2. vieta;
 • Daniels Rimšs (11.kl.)-2.vieta;
 • Rolansds Skorohodovs (9.kl.)-3.vieta;
 • Aleksis Ignatovičs (12. kl.)- atzinība;
 • Rihards Caune (11. kl.)- atzinība.

Paldies skolotājai I. Grīnhofai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus fizikas olimpiādē!

 • Markuss Saliņs (9. kl.)- 3. vieta;
 • Raimonds Gabrāns (10.kl.)- 3. vieta;
 • Rihards Krusts (9.kl.)- atzinība.

Paldies skolotājai D. Mednei un skolotājam K. Kalmem par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Fizika


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus ķīmijas olimpiādē!

 • Rihards Krusts (9. kl.)- 3. vieta;
 • Pēteris Kasparovičs (10.kl.)- 3. vieta;
 • Andris Mazais (11.kl.)- atzinība.

Paldies skolotājai S. Brutānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

himija


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus vēstures olimpiādē!

 • Rolands Skorohodovs (9. kl.)- 3. vieta;
 • Reins Jānis Vaļūns (12.kl.)- atzinība.

Paldies skolotājai A. Biteniecei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus bioloģijas olimpiādē!

 • Ivo Boževnieks (9.klase)- 2. vieta;
 • Rolands Skorohodovs (9. klase)- 3. vieta;
 • Pēteris Kasparovičs (10. klase)- 3. vieta;
 • Anna Majakova (12. klase)- 3. vieta;
 • Rihards Krusts (9.klase)- atzinība.

Paldies skolotājai I. Krūmiņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Angļu valodas olimpiādē!

 • Raimonds Gabrāns (10.klase)- 2. vieta;
 • Reinis Jānis Vaļūns (12. klase)- atzinība.

Paldies skolotājām O. Kibaļņikai, E. Kripai un I. Klišānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!