Sasniegumi Interešu izgl. (2019./2020. m.g.)

Skolas kolektīvu sasniegumi 2018.\2019.māc.gadā:

Tautas deju kolektīvu sasniegumi  tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatē, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem:

“SAULE” 1.-2.kl. A grupa- II pakāpe
“SAULE” 1.-2.kl. B grupa- II pakāpe
“SAULE” 3.-4.kl. A grupa- I pakāpe
“SAULE” 3.-4.kl. B grupa- I pakāpe
“SAULE” 5.-6.kl. A grupa- I pakāpe
“SAULE” 5.-6.kl. B grupa- I pakāpe
“SAULE” 7.-9.kl. grupa- II pakāpe
“SAULE” 10.-12.kl. I grupa- I pakāpe
“SAULE” 10.-12.kl. II grupa- I pakāpe

Koru sasniegumi koru konkursā Rīgā gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem:

Jauktais koris “Harmonija” I pakāpe,
5.-9.klašu meiteņu koris II pakāpe.
3.,4. klašu koris piedalījās Rīgas skolu koru skatē “Rīgas gailis” un ieguva I pakāpes diplomu.

Skolas teātra kolektīvu sasniegumi:

2.-4.kl. un 5.-12. kl. teātra kolektīvi piedalījās Limbažu novada bērnu un jauniešu teātru festivālā “Saspēle 2019” un saņēma Atzinības rakstus.