Skolēnu parlaments

Skolēnu parlaments

Pašpārvaldē darbojas skolēni, kas mācās 8.-12. klasē. Skolas pašpārvaldes mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, skolas pasākumos, sekmēt skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. Pašpārvalde jeb parlaments sadarbojas ar skolas vadību, skolotājiem un skolas padomi. Parlamets ar savu sabiedrisko aktivitāti un mācību darbu ceļ Rīgas 84. Vidusskolas prestižu. Pašpārvaldes ziņā ir arī skolas radio centrs, bez kura nav iedomājams neviens pasākums. Ar skolas finansiālo palīdzību radio centram ir papildināts materiālais tehniskais nodrošinājums, tādējādi paaugstinot skolas pasākumu norises kvalitāti. Skolas parlaments regulāri piedalās Rīgas Skolēnu domes sanāksmēs.

Parlamenta sastāvs:

Parlamenta prezidents – Krišjānis Pērkons;

  • Viceprezidents – Kristofers Vallers;
  • Protokolists – Margarita Mačiņa;
  • Iekšlietu koordinators – Gundars Gubarevs;
  • Finanšu lietu koordinators – Edmunds Marianovs;
  • Ārlietu koordinators – Lauma Lagzdiņa;
  • Tehnisko lietu koordinatori– Gundars Gubarevs, Katrīna Zande, Lauma Lagzdiņa, Lauris Melderis, Vinsents Svencis
  • E-lietu / komunikāciju koordinators – Elizabete Misgirda;

Pārējie parlamenta locekļi: Aleksandrs Gils, Anete Labalaika, Dagnija Šika, Daiga Kalniņa-Laksa, Elvis Ērentrauts, Eva Vītola, Gatis Opuls, Ieva Jasmane, Ilze Jankevica, Karīna Čujeva, Krišjānis Kalme, Roberts Villa, Rolands Gerdens.

Parlamenta konsultants – Līga Priede.

Kontaktējies ar mums:   r84vsk.parlaments@gmail.com

 

Seko mums:  social-facebook-box-blue-iconInstagrsocial-flickr-box-icon