Izglītojamo pašpārvalde

Rīgas 84. vidusskolas Izglītojamo pašpārvalde 2023./2024.m.g.

Izglītojamo pašpārvaldes mērķis ir panākt izglītojamo un Skolas vadības interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos izglītības procesā.

Galvenie uzdevumi ir:

 • sadarboties ar Skolas vadību un pedagogiem;
 • pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Skolas vadību un pedagogiem;
 • sekmēt Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo noteikumu ievērošanu;
 • izstrādāt priekšlikumus izglītības procesa un iekšējās kārtības uzlabošanai;
 • iesaistīties Skolas ārpusstundu pasākumu organizēšanā;
 • apkopot izglītojamo priekšlikumus Skolas darba uzlabošanai;
 • sadarboties ar Rīgas Skolēnu domi, citu izglītības iestāžu izglītojamo pašpārvaldēm,  pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām;
 • sekmēt Skolas tēla veidošanu un prestižu sabiedrībā;
 • organizēt Skolas radio centra darbību.

Izglītojamo pašpārvaldes sastāvs:

 • Izglītojamo pašpārvaldes prezidente – Laura Līva Kasparinska
 • Izglītojamo pašpārvaldes viceprezidents, protokolists – Rainers Andžāns
 • Ārlietu jomas koordinatore – Loreta Ungure
 • E-lietu / komunikāciju jomas koordinatore – Kristiāna Kočubeja
 • Finanšu jomas koordinatore – Rūta Elīza Fišmane
 • Iekšlietu jomas koordinatore – Adrija Ošiņa
 • Izglītojamo pašpārvaldes fotogrāfs – Nikola Lavriņenko
 • Tehnisko jomu koordinators – Kristers Cirpons

Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

 • Agrita Jurjure
 • Anete Paegle
 • Anna Bogdānova – Lagzdiņa
 • Damians Puķītis
 • Daniela Norkārkle
 • Dominiks Rutko
 • Enija Motmillere-Briņķe
 • Keita Siliņa
 • Laura Birbele
 • Līva Ivuškāne
 • Nanija Babkina
 • Redlijs Brets Celmiņš
 • Renārs Strapcāns
 • Ričards Miķēns
 • Rihards Auziņš
 • Rihards Ilguns
 • Samanta Neimane
 • Samanta Ūbele
 • Sintija Antropova
 • Sofija Gaide
 • Tīna Čauna

psd