Intrešu izglītība

Skola realizē pašvaldības apmaksātas un direktora apstiprinātas interešu izglītības programmas, rosinot un motivējot katru no skolēniem iesaistīties kādā no piedāvātajiem pulciņiem:

 • 2. kl.koris
 • 3.-4.kl.koris
 • 5.-12.kl.meiteņu koris
 • Vidusskolas jauktais koris “Harmonija’
 • 1. kl. vokālais ansamblis
 • Tautas dejas 1.kl. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 2.kl. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 3.kl. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 4.kl. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 5. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 6. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 7.-9.kl. (TDK ”Saule”)
 • Tautas dejas 9.-12.kl. (TDK „Saule”)
 • Teātris 2.-4.kl.
 • Teātris 5.-12.kl.
 • Skolas vēstures izpētes pulciņš “Jaunais pētnieks”
 • Šahs 1.-4.kl.
 • Rokdarbu pulciņš 3.,4.kl.
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Otiņa” 1.-2.kl.
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Otiņa” 3.-9.kl.
 • Kuģu, auto un lidmodeļu konstruēšana 2.-4.kl.
 • Sporta spēles 1.kl.
 • Sporta spēles 2.kl.
 • Sporta spēles 5.-9.kl
 • Sporta spēles 10.-12.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 1.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 2.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 3.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 4.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 5.,6.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 7.,9.kl.
 • Vispārējā fiziskā sagatavotība 10.-12.kl.

Kā arī varat piedalīties matemātikas pulciņā “Loģiskās domāšanas veicināšana 6-12 gadus veciem bērniem” ( Licences Nr. DIKS-18-214-ail)

Interešu izglītības programmas īstenošanas plānotie rezultāti:

 • Bērnu un jauniešu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšana kādā no interešu izglītības jomām;
 • Zināšanas un izpratne par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām;
 • Interese par savu radošo spēju pilnveidošanu dažādos mākslas un kultūras veidos;
 • Aktīva un radoša brīvā laika izmantošana;
 • Saskarsmes un sadarbības pieredze;
 • Motivēta, radoša darbība interešu izglītībā.

Skolas interešu izglītības pulciņi katru mācību gadu gatavo programmas, piedalās ar labiem rezultātiem rajona un pilsētas organizētajās skatēs.

Aicinām vecākus atbalstīt skolas interešu izglītības pulciņu darbu, motivējot savus bērnus aktīvi līdzdarboties nodarbībās.