Izsoles

Paziņojums

06.12.2016.

Iznomāšanas komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus par karsto dzērienu automāta izvietošanu Rīgas 84. vidusskolā, pieņēmusi lēmumu noslēgt līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas numurs 40003419037.


 

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības Rīgas 84. vidusskolā

 

Dokumenta veids  Dokumenta lejupielāde
Sludinājums  adobe_pdf_document_01
Izsoles nolikums  adobe_pdf_document_01
Telpu nomas līguma projekts  adobe_pdf_document_01
Pieteikums  adobe_pdf_document_01