Sporta komplekss

 Kontakti:

Sporta kompleksa vadītāja: Maruta Eglīte
e-pasts: r84sports@riga.lv
Tālrunis: +371 67573717
Par sporta kompleksa laukumu nomu, konaktēties ar sporta instruktoru – Jāni Višķeri
Mob.: +371 26558752
e-pasts: jviskers@gmail.com
Par tenisa korta nomu, kontaktēties pa tālruni: +37166907244

Dokumenti apskatei

Dokumenta nosaukums Lejupielāde
1. Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi Doc. apskatei
2. Rotaļu laukumu izmantošanas noteikumi Doc. apskatei
3. Ledus laukuma izmantošanas kārtība  Doc. apskatei
4. Hokeja laukuma noslodzes grafiks Šobrīd slēgts
5. Sporta kompleksa noslodzes grafiks Doc. apskatei
6. Maksas pakalpojumu cenrādis Doc.apskatei
7. Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi Doc.apskatei
8. Volejbola turnīra nolikums 2018 Doc.apskatei