Sasniegumi 2016./ 2017. m.g.

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas skolēnu Zinātniskajā konferencē!

 • Veronika Jonina (11.a)- 2. vieta, izvirzīta uz valsti

Liels paldies skolotājai Diānai Orbidānei par skolēna sagatavošanu Rīgas un Latvijas skolēnu zinātniskajai konferencei!


Sveicam!

Sveicam Rīgas  informātikas sacensībās godalgoto vietu ieguvējus!

 • Sintija Norkārkle (7.c)- 3. vieta;
 • Haralds Spuris (7.c)- 3. vieta.

Liels paldies skolotājam Artūram Šimkunam par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā sacensībām!


Sveicam!

Sveicam Rīgas Pilsētas vizuālās mākslas konkursā- izstādē “Kaķu galerija 2” godalgoto vietu ieguvējus!

 • Ilze Annemarija Jankevica (9.d)- 1. vieta;
 • Patrīcija Ieva Upate (8.a)- atzinība.

Liels paldies skolotājai Ilzei Kolkai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā konkursam!


Sveicam!

Sveicam Latvijas krievu valodas glītrakstīšanas konkursā atzinību ieguvējus!

 • Katrīna Rubule (6.b)
 • Linda Takere (6.c)

Liels paldies skolotājai Marinai Jefremovai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā konkursam!


Sveicam!

Sveicam Latvenergo koncerna fizikas erudīcijas konkursā “Fizmix eksperiments” atzinības ieguvējus!

 • Valērija Baltrušuna (9.d)
 • Evelīnu Kočāni (9.d)
 • Andrejs Pāvils Simonovs (9.d)
 • Ilze Annemarija Jankevica (9.d)
 • Kristers Šavalgins (9.d)

Liels paldies skolotājai Diānai Mednei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā konkursam!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Edmunds Marianovs (10.a)-3. vieta;
 • Veronika Jonina (11.a)- atzinība;
 • Helvijs Elvijs Ķeksis- atzinība;

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (5. klase)- 1. vieta;
 • Jānis Helvijs Jaunzems (5. klase)- 2. vieta;
 • Agneta Labalaika (6. klase)- 2. vieta;
 • Lillija Gaile (6. klase)- 3. vieta;
 • Dārta Goba (5. klase)- 3. vieta;
 • Deniss Jonins (6. klase)- atzinība;
 • Kristers Katkevičs Čirkovs (6. klase)- atzinība;
 • Roberts Kukšinovs (6. klase)- atzinība;
 • Pēteris Leimanis Strujevičs (6. klase)- atzinība

Liels paldies skolotājām Ingai Dunkei, Sandrai Naglei, Dacei Taujinskai, Diānai Orbidānei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas ķīmijas olimpiādē

Markuss Mežalis (9. klase)- atzinība

Liels paldies skolotājai Brigitai Brūverei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


 Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizilas olimpiādē

Artūrs Korotkijs (140. klase)- atzinība

Liels paldies skolotājai Diānai Mednei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


 Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Krišjānis pērkons (8. klase)- atzinība

Liels paldies skolotājai Annikai Sikai par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


 Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē

 • Kristers Šavalgins (9. klase)- 3. vieta

Liels paldies skolotājai Aijai Biteniecei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas filozofijas olimpiādē

 • Veronika Jonina (11. klase)- 3. vieta

Liels paldies skolotājai Aijai Biteniecei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē

 • Linards Smagins (9.klase)- 2. vieta;
 • Viktorija Lovniece (9.klase)- 2. vieta;
 • Andrejs Simonovs (9.klase)- 2. vieta;
 • Kristiāna Šulte (12.klase)- 2. vieta;
 • Raitis Mārtiņš Kuzņecovs (11.klase)- 3. vieta;
 • Ričards Lopaško (12. klase)- atzinība

Liels paldies skolotājai Inesei Šneiderei par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanā olimpiādei!