APP

Tematiskā dienas nometne “Dari, domā, radi!”

Skolēnu brīvlaikā no 21.oktobra līdz 25.oktobrim skolā darbojās tematiskā dienas nometne ,,Dari, domā, radi!”, kurā izglītojamie īstenoja projektu darbu grupās, teorētiskās nodarbībās, integrējot zināšanas dabaszinībās, matemātikā, mājturībā un tehnoloģijās, sporta aktivitātēs, kustību spēlēs, iekļaujot fizisko spēju attīstīšanu. Tajā piedalījās 25 otro trešo klašu skolēni.

Viņi nometnes laikā iepazina Margaritas Stārastes pasakas varoni Zīļuku. Nedēļas laikā izglītojamie pētīja ozolu, zīmēja topogrāfiski karti, spēlēja spēles kopā ar Zīļuku, veidoja paši savas spēles. No koku zariem, diegiem, plastilīna un krāsainām lupatiņām tika veidoti Zīļuka draugi. Bērniem patika veidot rudens dekoru no koku lapām. Interesantas bija erudīta spēles “Vai esi gudrāks par Zīļuku?” Ar īstu aizrautību notika fotoorientēšanās skolas apkārtnē.
Darbos nedēļa aizritēja ātri. Skolēni atzina, ka nometne ļoti patika un labprāt tādā darbotos arī nākamreiz.