BAIC

Bērnu attīstības un izglītības centrs

Bērnu attīstības un izglītības centrs- Latvijā vienīgais skolēnu atveseļošanas centrs pie vispārizglītojošās skolas, atvērts kā struktūrvienība Rīgas 84. vidusskolā.

Centrs darbojas no 1999.gada un atvērts ar Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta, un Sorosa fonda – Latvija finansiālu atbalstu.

Centra speciālisti (skolas atbalsta personāla komisijas locekļi)- centra vadītājs, metodiķis, speciālais skolotājs- fizioterapeits un skolotājs logopēds.

Mūsu centra galvenie darbības virzieni atveseļošanas jomā:

  • centra speciālisti veic diagnostiku skolēniem ar valodas sistēmas un stājas traucējumiem;
  • centra speciālisti veic individuālu un grupu korekcijas darbu (t.sk. masāžu) skolēniem ar valodas sistēmas un stājas traucējumiem;
  • skolēnu atveseļošanu veic pēc vispārējā pamatizglītības standarta ārstnieciskajā vingrošanā 1.- 9. klasēm 2 reizes nedēļā;
  • bērnu vecāku izglītošana un sadarbība ar centra speciālistiem.

Nodarbības apmeklē 1.-4. klašu skolēni ar valodas sistēmas un balsta kustību aparāta problēmām; 5.-9. klašu skolēni, kuri apmeklē Rīgas 84. vidusskolas Ilgstoši slimojošo izglītojamo attīstības centru.

 

Sākumskolā tiek svērtas skolēnu skolas somas.

-ja skolēns jaunāks par 9 gadiem, viņa soma (pārnēsājamie priekšmeti) drīkst būt līdz 2,5–3,5 kg smaga;
-ja skolēns ir 9–11 gadus vecs, skolēna skolas soma nedrīkst būt smagāka par 3,5–4 kg;
-ja skolēns ir 12–13 gadus vecs, tai jābūt ne smagākai par 4–4,5 kg
-ja skolēna vecums ir 14–15 gadi, – skolas somas svars drīkst būt līdz 4,5–5 kg;
-ja skolēns ir 16 gadus vecs vai vecāks – skolas somas svars var sasniegt 5 kg un vairāk.

Informācijas avots: Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm (MK 27.12.2002. Nr.610)

Centrs ir mācību bāze 3 Latvijas augstskolām:

1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
2. Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte;
3. Latvijas Universitātes pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs;
4. Rīgas Stradiņa universitāte.

Centra speciālisti kā eksperti aktīvi piedalās Eiropas projektos un dalās savā darba pieredzē gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Mūsu centra galvenais uzdevums: habilitēt skolēnu, kam radušās veselības problēmas vai mācību grūtības, celt savu kvalifikāciju un nodot savas speciālās zināšanas tālāk jaunajiem speciālistiem, kolēģiem, kā arī bērnu vecākiem. Un, ja tas izdodas, tad varam tikai priecāties par labi padarītu darbu.

 

Lai mums kopīgi veicas!