BAIC

Bērnu attīstības un izglītības centram 20

Debesis vaļā, ir laiks zīmēt turpmāko ceļu un iebrist baltajās kupenās.
Ir laiks atlaist ikdienišķo un smelt spēku jaunam darba cēlienam.

Lai mūsu komandai veiksmīgs turpinājums!
Paldies vecākiem, kolēģiem un sadarbības partneriem!                                                                           

Laila Staļģe


Bērnu attīstības un izglītības centrs

Bērnu attīstības un izglītības centrs- Latvijā vienīgais izglītojamo atveseļošanas centrs pie vispārizglītojošās skolas, atvērts kā struktūrvienība Rīgas 84. vidusskolā.
Centrs darbojas no 1999.gada un atvērts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.
Mūsu centra galvenais uzdevums: habilitēt izglītojamo, kam diagnosticētas veselības problēmas vai mācību grūtības, celt savu kvalifikāciju un nodot savas speciālās zināšanas tālāk jaunajiem speciālistiem, kolēģiem, kā arī bērnu vecākiem.
Centra speciālisti (skolas atbalsta personāla komisijas locekļi)- centra vadītājs, speciālais skolotājs- fizioterapeits un skolotājs logopēds.
Mūsu centra galvenie darbības virzieni atveseļošanas jomā:

  • centra speciālisti veic diagnostiku un korekciju 1.-4. klašu izglītojamajiem ar runas, valodas un stājas balsta kustību aparāta traucējumiem;
  • bērnu vecāku izglītošana un sadarbība ar atbalsta komisijas speciālistiem.

Sākumskolā tiek svērtas izglītojamo skolas somas.

-ja izglītojamais jaunāks par 9 gadiem, viņa soma (pārnēsājamie priekšmeti) drīkst būt līdz 2,5–3,5 kg smaga;
-ja izglītojamais ir 9–11 gadus vecs, izglītojamā skolas soma nedrīkst būt smagāka par 3,5–4 kg;
-ja izglītojamais ir 12–13 gadus vecs, tai jābūt ne smagākai par 4–4,5 kg
-ja izglītojamais vecums ir 14–15 gadi, – skolas somas svars drīkst būt līdz 4,5–5 kg;
-ja izglītojamais ir 16 gadus vecs vai vecāks – skolas somas svars var sasniegt 5 kg un vairāk.

Informācijas avots: Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm (MK 27.12.2002. Nr.610)

 

Bērnu attīstības un izglītības centra speciālisti dalās pieredzē:

  1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
  2. Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte;
  3. Latvijas Universitātes pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs;

Centra speciālisti kā eksperti aktīvi piedalās Eiropas projektos un dalās savā darba pieredzē gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Lai mums kopīgi veicas!