Covid-19

Inga Cimiņa: “Svinēt dzīvi, deju un dziesmu klātienē!”: Video šeit>>>
Aigars Nerips: “Lai varētu tikties un pats galvenais – sportot!”: Video šeit>>>
Inga Gudēviča: “Viss ir mūsu rokās!” Video šeit>>>
Anita Vanaga: “Tik sevi pasargā! Video šeit>>>
Pāvels Pestovs: “Uzticies zinātnei un atgriezies normālā dzīvē!” Video šeit>>>

COVID-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 84.vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1 40003419037 SIA KAFE SERVISS

_____________________________________

COVID-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 02.aprīļa noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 84.vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka – komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1 40003658252 SIA FRISTAR
2 40003419037 SIA KAFE SERVISS