IMC

Informatīvi metodiskais centrs

Lai uzlabotu mācību kvalitāti, sekmētu metodisko atziņu ieviešanu skolā, pētītu, apkopotu un popularizētu skolotāju darba pieredzi, sniegtu metodisko un zinātnisko palīdzību gan skolēniem, gan skolotājiem no 2000.gada Rīgas 84.vidusskolā darbojas Informatīvi metodiskais centrs, kurā atrodami:

  • valsts izglītības standarti, programmas, metodiskie ieteikumi;
  • jaunākā pedagoģiskā, psiholoģiskā un metodiskā literatūra;
  • informācija par skolēnu ZPD izstrādi;
  • informācija par tālākizglītības iespējām gan skolēniem, gan skolotājiem;

Vēl IMC:

  • Notiek semināri, lekcijas, kursi par jaunākajām metodiskajām atziņām izglītībā un audzināšanas darbā;
  • Tiek realizēta sadarbību ar IZM, Rīgas pilsētas Izglītības, jaunatnes lietu un sporta departamentu, rajona skolu valdēm, citiem informatīvajiem centriem, izdevniecībām;
  • Iesaistās starpvalstu projektu organizēšanā.

Perspektīvā plānots izveidot pie IMC interneta lasītavu.

 

“Informatīvi Metodiskais Centrs”