Interešu izglītība

Skola realizē pašvaldības apmaksātas un direktora apstiprinātas interešu izglītības programmas, rosinot un motivējot katru no skolēniem iesaistīties kādā no piedāvātajiem pulciņiem:

 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 1.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 2.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 3.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 4.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 5.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 6.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 7.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 8.kl.
 • Tautas deju kolektīvs “Saule” 9.-12.kl.
 • Koris 2.kl.
 • Koris 3.,4.kl.
 • Vokālais ansamblis 1.kl.
 • 5.-12.kl.meiteņu koris
 • Vidusskolas jauktais koris “Harmonija”
 • Skolas teātris 2.-4.kl.
 • Skolas teātris 5.-12.kl.
 • Šahs 1.kl.
 • Šahs 2.-4.kl.
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Otiņa” 2.kl.
 • Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Otiņa” 3.kl.
 • Netradicionālie rokdarbi
 • Kuģu, auto un lidmodeļu konstruēšana 3.,4.kl. I gr.
 • Kuģu, auto un lidmodeļu konstruēšana 3.,4.kl. II gr.
 • Novada vēstures muzeja pulciņš “Jaunais pētnieks” 3.-12.kl.
 • Sporta spēles 1.kl.
 • Sporta spēles 2.kl.
 • Sporta spēles 10.-12.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 1.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 2.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 3.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 4.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 5.,6.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 7.-9.kl.
 • Vispārēja fiziskā sagatavotība 10.-12.kl.

Interešu izglītības programmas īstenošanas plānotie rezultāti:

 • Bērnu un jauniešu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšana kādā no interešu izglītības jomām;
 • Zināšanas un izpratne par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām;
 • Interese par savu radošo spēju pilnveidošanu dažādos mākslas un kultūras veidos;
 • Aktīva un radoša brīvā laika izmantošana;
 • Saskarsmes un sadarbības pieredze;
 • Motivēta, radoša darbība interešu izglītībā.

Skolas interešu izglītības pulciņi katru mācību gadu gatavo programmas, piedalās ar labiem rezultātiem rajona un pilsētas organizētajās skatēs.

Aicinām vecākus atbalstīt skolas interešu izglītības pulciņu darbu, motivējot savus bērnus aktīvi līdzdarboties nodarbībās.