Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanu