Izglītības Saturs

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts:

  1. obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, literatūra, mūzika vai vizuālā māksla;
  2. izvēles mācību priekšmeti: ekonomika, filozofija vai ģeogrāfija, veselības mācība.