Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Darba pasaules iepazīšana

Pasākums karjeras atbalstam ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001
“ Darba diena teātrī”
Aprīlī karjeras atbalstam 7. klašu jauniešiem bija iespēja viesoties Dailes teātrī. Iepazināmies ar profesiju daudzveidību teātra aizkulisēs un darba telpās. Pārsteidzošais atklājums bija uzzināt, ka teātrim nākošgad svinēs simtgadi, ēka ir 11 stāvus augsta, tajā ir 3 skatītāju zāles, kur vienlaicīgi var spēlēt 42 štata aktieri. Teātra darbību nodrošina 225 darbinieki, kuru sadarbības rezultātā skatītājiem ir iespēja baudīt regulāras un kvalitatīvas izrādes. Iepazināmies ar rekvizītora, galdnieka, skatuves strādnieka, gaismas un skaņas operatora, kasiera, mārketinga speciālista, grimētāja, friziera , stilista, kostīmu mākslinieka, scenogrāfa, horeogrāfa un režisora profesijām. Pētot teātra aizkulises apmeklējām aktieru darba telpas, varējām iztēloties gatavošanas drudzi pirms izrādes un iejusties aktieru lomās, pielaikojot neskaitāmus skatuves tērpus. Viena no galvenajām jauniešu atziņām – atgriezties teātrī.


2019. gada martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1. un 2. klašu skolēni viesojās Latvijas Leļļu teātrī pasākumā “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā”.

Ekskursijas sākumā skolēnus laipni sagaidīja ekskursijas vadītāja. Ciemošanās turpinājumā sekoja aizraujoša ekskursija pa teātri, kuras laikā iepazīstināja ar teātra vēsturi un izrāžu aizkulisēm. Bija iespēja aplūkot Leļļu teātra muzeja ekspozīcijas, kurās atspoguļota teātra vēsture. Iespēja saprast leļļu darbošanās mehānismu.

Devāmies pa šauriem gaiteņiem, lai kaut nedaudz ielūkotos teātra darbinieku ikdienas nodarbēs. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar daudzveidīgām profesijām. Ar profesijām, kuras skolēni dzirdēja pirmo reizi- gaismotājs, skaņu operators, izrāžu vadītājs, tērpu un dekorāciju meistari. Skolēniem bija iespēja arī ielūkoties teātra aizkulisēs. Sajust noslēpumainību un satraukumu.

Ekskursijas noslēgumā bija iespēja arī izvēlēties kādu no teātra butaforijām un nofotografēties jautrā bildē. Ekskursija bija jautra, izzinoša, interesanta, noslēpumaina un atraktīva.


Darba pasaules iepazīšana

Pasākums karjeras atbalstam ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

“Mana karjeras iespējas dārzā”

Karjeras atbalstam 4. klases skolēniem marta vidū tika piedāvāta iespēja iepazīties  Nacionālā botāniskā dārzā Salaspilī ar profesiju daudzveidību un darba vidi, kā arī uzzināt ar kādu mērķi šeit strādā. Skolēnu uzmanību piesaistīja oranžērija, kur mūs sagaidīja gide Dace Miezīte.    NBD Salaspilī reprezentē Latviju savā nozarē. Dārzā izveidotas kūltūraugu kolekcijas, kādas ir vienīgi šeit – Salaspilī . NBD zinātnieki lepojas ar Latvijā selekcionētām augu šķirnēm, ar  Latvijas savvaļas augu un kultūraugu šķirņu genofonda saglabāšanu. Dārza teritorija ir 129 hektāros, bet vasarā tā piesaista turpat vai 100 darbinieku.  Pētnieki, elektriķi, santehniķi, traktoristi, grāmatveži un citi speciālisti ikdienā nodrošina oranžērijā gaismu, temperatūru, mitrumu, ventilāciju …

4. klases skolēni, strādādami nelielās grupās, ar lielu azartu parādīja, kā katrs no speciālistiem profesionāli dara savu darbu.  Komanda  “Agave”,  “Zvaigznītes” un arī pārējās grupas, spēja parādīt, ka augi jūtas labi un darbi oranžērijā ir interesanti un atbildīgi.   Ieinteresēja modernās  inženiertehniskās iekārtas, kuras vada ar  IT palīdzību.  Vairāki skolēni izrādīja interesi par gides darbu.  Paldies, gidei Dacei Miezītei par neaizmirstamu atklāsmi karjeras atbalstam.

“Ko es vēlos sasniegt”

Karjeras atbalstam, iepazīstot profesiju daudzveidību, 5.a un 5.b klases skolēni marta pēdējās dienās tikās ar Mārtiņu Gulbi, kurš savas zināšanas un prasmes izmanto ķīmiķa – uzņēmēja darbā. Tika atbildēti jautājumi: kā izvēlējos zinātni, kur un kā strādāt, cik pieprasīti dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti darba tirgū. Skolēnus ieinteresēja saruna, kā darbā izmantot ķīmijas un fizikas zināšanas, ko vēl plānoju sasniegt un darīt. Kā apliecinājums darba jomas iespējām, tika rādīti un veikti eksperimenti un demonstrējumi.

5.c un 5.d klases skolēni karjeras atbalstam iepazina aktiera profesiju un profesijā pielietotās prasmes un zināšanas. Aktiera meistarībā ieinteresēja Mihaila Čehova Rīgas  Krievu  teātra aktieris Vitālijs Jakovļevs.

( PKK 4.-7. klašu grupā Dace Vilerte) 28.03.2019

 


2018./2019.mācību gadā projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros sākumskolā jau ir notikuši vairāki karjeras atbalsta pasākumi. 2019.gada 19., 20., 21. un 26.februārī 3.klasēm notika pasākums “Ārsta kabinetā”, kurā laikā skolēni guva sākotnējo priekšstatu par ārsta profesiju. Aptaujājot skolēnus, katram bija atšķirīgas lietas, kas patika, bet daudzus skolēnus sajūsmināja iespēja redzēt īstu cilvēka skeletu. Patika arī tas, ka varēja redzēt, kā izskatījās ārsta kabinets senākos laikos un mūsdienās.
Pirmajā semestrī no 8.oktobra līdz 12.oktobrim Karjeras nedēļas ietvaros notika pasākums “Atver profesijai durvis”, kura laikā skolēni pētīja profesijas- kāda ir profesijas darba vide, kādi instrumenti, darba rīki un materiāli ir nepieciešami, kā ģērbjas šīs profesijas pārstāvji, un izveidoja informatīvus plakātus par iepazītajām profesijām, un izlika šos plakātus pie klašu durvīm. Skolēni labprāt gan starpbrīžos, gan pēc stundām pētīja izliktos informatīvos plakātus.

Savukārt, 9.,10., 11., 12.oktobrī 3.klasēm notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti ugunsdzēsēju profesiju”, kura laikā skolēni devās uz Latvijas ugunsdzēsības muzeju un iepazinās ar ugunsdzēsēju profesiju. Pirms tam skolēniem bija notikusi grupu nodarbība “Glābēju profesiju daudzveidība” , kuras laikā skolēni uzzināja, cik dažādi var būt glābēji un viņu veicamie pienākumi, ugunsdzēsēji, protams, ir vieni no glābējiem. Skolēniem bija arī iespēja aiziet uz ugunsdzēsēju depo un redzēt, ar kādām mašīnām un kādu aprīkojumu, ugunsdzēsēji dodas uz notikuma vietu.


Kas un kā palīdz produktam nokļūt uz galda. Pasākums karjeras atbalstam  ES projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Kādā profesijā tu varētu strādāt, lai produkts nonākt uz galda? Kāpēc dažus produktus sauc par ekskluzīviem? Atbildes šiem jautājumiem zina 6. klases skolēni, kuri  februārī piedalījās karjeras atbalsta pasākumā “Laimas” šokolādes muzejā un meistardarbnīcās.
6. A klases skolēni Juris, Lauris N. un Linards atzīst, ka dizainera, konditora un pārdevēja – menedžera darbi ir redzamākie un iedvesmojošākie, lai kādu no tiem varētu izvēlēties par savējo. Īpaša rūpība un pacietība nepieciešama degustācijā un ekskluzīvo konfekšu veidošanā.
Krišjānis no 6. A  klases : “Es labprāt strādātu par tehnisko iekārtu meistaru vai arī par  tehniskās sistēmas uzraugu – operatoru.”
Pēc darba meistarklasē, skolēni atzina, ka šokolāde ir īpaši garšīga, bet tās iegūšanā nepieciešams ieguldīt ilgstošu un grūtu darbu vairāk kā 25 profesiju apjomā.  Ar darba vidi, kurā rodas un veidojas produkts, kas nonāk uz mūsu galda, iepazīstināja gide Diāna. Viņa radīja interesi arī par savu – gides profesiju.  Paldies, par neaizmirstamu piedzīvojumu karjeras atbalstam.

( PKK 4.-7. klašu grupā Dace Vilerte)


Pasākumi notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

No profesijām reklāmas mārketingā līdz  patērētājam. Laikā no 5. līdz 17. aprīlim karjeras attīstības atbalsta pasākumā ārpusskolas “Kas palīdz produktam nokļūt galdā”  piedalījās 4.-8. klašu 140 izglītojamie. Ilgtermiņā ražojoša uzņēmuma darba vide, Latvijā vairāku gadu garumā pārtikas uzņēmumu Topa trijniekā, tāda ir ražotne “Laima”. Izzināt, kāda ir darba vide, profesijām nepieciešamās prasmes, spējas, zināšanas, vērot un darboties, devāmies uz ražotni un “Laima” šokolādes muzeju. Verot  “Laimas” šokolādes muzeja durvis, visi pamanījām tīkami saldo smaržu, bet viss apkārtējais liecināja par to, ka te mīl šokolādi. Tūlīt arī uzzinājām, ka 28 profesiju darbinieki veic darbu, lai produkts no kafijas pupiņām nonāktu mūsu galdā. Neaizmirstams brīdis, kad pirmo šeit vajadzēja iepazīt zobārsta darbu, bet pēc tam  iepazinām konfekšu papīru dizainu, kuru gadu desmitiem dizaineri atjauno un veido no jauna. Bet vai ir atbildams jautājums: ,,Cik šokolādes jāapēd, lai labi zinātu?” Turpinot iepazīt degustētāja profesijas būtību, iepazīstam iecienītākos šokolādes produktus. Šos produktus rada ilgā laika posmā speciālisti tirdzniecības menedžmentā, kakao pupiņu un cukura smalcinātāji, konditori ar roku darbu veidojot katru konfekti.  Radošā darbnīcā mums bija iespēja izgatavot savu šokolādes konfekšu izlasi, izgaršot, rast priekšstatu par konfekšu ceha darbību. Pārsteidza produktu dažādība un tas, kādu atbildību, izdomu un rūpību prasa katra konfekte. Bet ar to darbs vēl nebija pabeigts. Iesaiņošana kārbiņā  radīja patiesu prieku, jo ieguvām produktu ar firmas zīmi.          

Paldies ražotnes “Laima” šokolādes muzeja darbiniecēm- gidēm, administrācijai par ieinteresētību mūsu skolas karjeras attīstības atbalsta pasākumā.


“Uzzini ko jaunu! 

4. aprīlī 6. klašu izglītojamajiem un 5. aprīlī 10.-12. klašu izglītojamajiem notika karjeras atbalsta pasākums “Uzzini ko jaunu!” Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

 6.klašu izglītojamie iepazina profesijas, kas saistītas ar mežsaimniecību un kokapstrādi, iepazina  šo profesiju pienākumus, nepieciešamo izglītību, lai kvalitatīvi varētu veikt darbu šajās profesijās, darba vidiIzglītojamie iepazina pārtikas ražošanas tehnologa profesiju un saldumu meistara profesiju, noskaidroja kādi ir šo profesiju galvenie darba pienākumi, kāds ir darba laiks, kādi ir šo profesiju plusi un mīnusi, uzzināja kāpēc konkrētie darbinieki izvēlējušies šo profesiju; izglītojamie piedalījās meistarklasē un izmēģināja savas prasmes saldumu gatavošanā. Izglītojamie iepazina profesijas, kas strādā dzelzceļa nozarē, uzzināja kāda ir nepieciešamā izglītība attiecīgajās profesijās,  noskaidroja šo profesiju pārstāvju  darba pienākumus,  iepazina darba vidi un uzzināja kādās radniecīgās nozarēs vēl var strādāt šo profesiju pārstāvji. Izglītojamie iepazina gida profesijas noslēpumus. 10.-11. klašu izglītojamie iepazinās ar profesijām, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu teātra darbību, pārtikas uzņēmuma darbību un tūrisma uzņēmuma un maizes ceptuves darbību, iepazina šo profesiju darba vidi un specifiku, izzināja šo profesiju noslēpumus. Izglītojamie izmēģināja savas prasmes un spējas, veicot kādu no šo profesiju darba pienākumiem. 


Marta beigās 2. klašu izglītojamajiem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas palīdz droši aizlidot” un 6. aprīli sākumskolas 2.-3. klašu izglītojamajiem notika karjeras pasākums “ No cukura paciņas  līdz gardai karamelei”.

Pasākumi notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

Marta beigās 2.klases devās uz Rīgas Starptautisko lidostu, lai uzzinātu kādu profesiju pārstāvji nodrošina lidostas darbu. Izrādās, ka lidostā strādā ne tikai piloti un stjuartes, bet arī dispečeri, kontrolieri, administratori, apsargi, šoferi, ugunsdzēsēji un IT speciālisti.
Atbraucot uz lidostu, bērniem bija jāuzģērbj spilgtas vestes un jāpielīmē savs vārds. Bija karsti, jo savas drēbes nebija kur likt, bija  jāiet ar visām ziemas drēbēm. Skolēniem bija iespēja redzēt, kā paceļas un nolaižas lidmašīnas. 2.b klasei bija iespēja iepazīties arī ar lidostas ugunsdzēsēju depo, jo tur strādā Sandera tētis. Prieki bija lieli, jo varēja iekāpt lielajās ugunsdzēsēju mašīnās un paskatīties, kas mašīnām ir iekšpusē. Pie ugunsdzēsēju depo ir arī trenažieru zāle, lai ugunsdzēsēji vienmēr  varētu uzlabot savu fizisko formu.
Evelīnai no 2.b klases visvairāk patika dispečeru profesija, jo tur bija binoklis un dators. Savukārt Lote raksta, ka iet cauri detektoram bija pats bailīgākais, jo bija jādomā- pīkstēs vai nepīkstēs. Kārli pārsteidza kara lidmašīnas, kas atrodas lidostas teritorijā. Daniellai patika, kā tiek “vizināti” čemodāni.
Vai juti kā 6.aprīlī smaržoja skolas otrā stāva gaitenis? Šajā dienā 2. un 3.klašu skolēni bija kļuvuši par karameļu meistariem. Sākumā atbraukušie ciemiņi- karameļu meistari pastāstīja, kā viņiem radās ideja par savu uzņēmumu, pastāstīja, ko dara karameļu meistari  un demonstrēja, kā top karameles. Pienāca laiks pie darba ķerties  bērniem pašiem- gribējās taču ne tikai skatīties, bet arī pašiem darboties! Cimdi rokās un aidā- virpināt karameles! Kad produkts gatavs, tas skaisti jāiesaiņo. Tā nu smaidīgi, ar karamelēm rokās, skolēni teica paldies par saldāko stundu šajā dienā un devās uz savām klasēm!


Vai vari sacensties ar profesionāli?”

27. un 28. martā 9.-12. klašu izglītojamajiem notika karjeras atbalsta pasākums “Vai vari sacensties ar profesionāli?” Pasākums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  

Tā laikā izglītojamie varēja iepazīt vairākas profesijas un uzzināt kādas prasmes vajadzīgas, lai strādātu konkrētajā profesijā, izglītojamie varēja piedalīties konkursos. Ekskursija- nodarbība norisinājās Cēsīs. Tās laikā izglītojamie viesojās Vidzemes koncertzālē, kur uzzināja par ēkas celtniecību, apskatīja Vidzemes koncertzāli, iepazinās ar  koncertzālē esošajām iestādēm, iepazina dažādu profesiju cilvēkus un uzzināja par viņu profesijām un prasmēm, kas nepieciešamas tajās darbojoties, izglītojamie  izmēģināja  savus spēkus uzstājoties uz lielās skatuves un mēģinājumu zālēs.  Kā nākamo objektu izglītojamie apmeklēja SIA “Vinnis”, kas ir vadošais medus fasēšanas uzņēmums Baltijā un uzņēmumu “Livonija”, kas ražo limonādi “Mežezers” un cita veida limonādes. Izglītojamie uzzināja kādu profesiju cilvēki strādā uzņēmumā, kādi ir viņu darba pienākumi, kādas prasmes nepieciešamas, lai veiksmīgi veiktu visus darba pienākumus, kā norit ražošanas process abos uzņēmumos, kā rodas limonāde un kā  medus un limonāde  nonāk līdz  patērētājam. Kā trešais objekts, kurā viesojās izglītojamie bija Koprades māja Skola6. Galvenie šīs mājas darbības virzieni ir radošo industriju un digitālo industriju atbalsts un pirmsinkubatora funkcijas. Izglītojamie uzzināja gan par to kā šī māja kļūst par kopā strādāšanas vietu  vairāk nekā 12 uzņēmējiem- pašnodarbinātajiem un nelielām komandām,  gan par uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Cēsīs, gan varēja iepazīt  pašnodarbinātos, kas tur strādā, uzzināt par viņu profesijām un karjeras attīstību, apmeklēt  darbnīcas un iemēģināt darbošanos  konkrētajā nozarē.


“Daudzveidīgā tehnisko profesiju pasaule” (19.02.18.-28.02.18.)

 Pasākums “Daudzveidīgā tehnisko profesiju pasaule” notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.  Laika posmā no 19.-28. februārim 190   5.-8. klašu izglītojamie   piedalījās eksperimentālajās meistarklasēs un ekskursijās Rīgas Motormuzejā.  Ideja un karjera….  Kā tās rodas? Kā palīdz izvēlēties profesiju, kā saistās ar mācībām skolā? Kādas ir tehniskās profesijas? Kādas zināšanas ir nepieciešamas, strādājot tehniskajās profesijās?  Meistarklasēs un ekskursijā izglītojamiem veidojās atbildes uz jautājumiem par to kā iegūt pārliecību par savām spējām, kā  pacietība un spējas  veido raksturu, kādas ir tehniskās profesijas un kādas zināšanas ir nepieciešamas, lai tajās strādātu , kā  aizkļūt  pie mērķa – savas profesijas izvēles. 

 


Izglītības izstāde “Skola 2018”

23. februārī vairāk kā 110 mūsu skolas 9.-12. klašu izglītojamo devās uz izglītības izstādi “Skola 2018”.

Izstādes apmeklējums notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Izstāde “Skola 2018” ļāva iegūt visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdzēja izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Izstādē varēja uzzināt vairāk par Latvijas un ārvalstu augstskolu un citu mācību iestāžu piedāvājumu, jaunajām mācību programmām, interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājumu, kā arī iemēģināt roku dažādās profesijās, vērot paraugdemonstrējumus un piedalīties dažādās aktivitātēs.

Izstāde “Skola 2018” palīdzēja izglītjamajiem izvēlēties piemērotāko mācību iestādi no daudzpusīgā vairāk nekā 140 Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Dānijas, Šveices, Nīderlandes, Krievijas, Kanādas, ASV, Austrālijas un Uzbekistānas dalībnieku piedāvājuma.

Lai izdarītu pareizo izvēli, lieti noderēja dalībnieku piedāvātā iespēja pašiem apmeklētājiem iemēģināt roku kādā no profesijām.  Izglītojamie varēja darboties Rīgas Tehniskās (RTU) universitātes lodēšanas darbnīcā un RTU “Latvenergo” radošajā laboratorijā, pārbaudīt savas jūrnieka prasmes uz Novikontas Jūras koledžas kuģa simulatora vai Ventspils augstskolas ekspozīcijā izmēģināt spēkus, piedaloties elektronikas un informācijas tehnoloģiju aktivitātēs.

Izstādes “Skola 2018” dalībnieki bija padomājuši arī par dažādiem izzinošiem, aizraujošiem paraugdemonstrējumiem un aktivitātēm. RTU ekspozīcijā varēja vērot uzņēmuma “Dronity” dronu paraugdemonstrējumus. Ja izglītojamo saista kultūra, tad varēja apmeklēt Latvijas Kultūras akadēmijas ekspozīciju. Tur dejoja gan LKA bakalaura studiju “Laikmetīgās dejas māksla” 3. kursa studenti, gan uz sarunām aicināja režisors, scenogrāfs Mārcis Lācis un režisors Andris Gauja. Bet, ja vilina ķīmijas nozare, tad varēja vērot  aizraujošus ķīmijas paraugdemonstrējumus Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas ekspozīcijā.  

Savukārt, ja izglītojamais nākotni vēlas saistīt ar skaistumkopšanas vai medicīnas nozari  vajadzēja iegriezieties Latvijas Universitātes P. Stradiņa Medicīnas koledžas stendā. Tur varēja skatīties topošo skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieru, biomedicīnas laborantu, podologu un sociālo rehabilitētāju sniegto pakalpojumu demonstrējumus, kā arī varēja iepazīt radiologa asistenta, ārsta palīga un māsas profesiju, vērojot, kā jaunie speciālisti veic dažādas manipulācijas docētāju vadībā.

Unikālu iespēju – satikt robotu – izstādē piedāvāja Transporta un sakaru institūta Robotu meistardarbnīca. Izstādē bija Kawasaki robots, kas zīmēja, robotu zirneklis, kas dejoja, un humanoīdu robots Nao. Izglītojamie varēja redzēt, kā programmē robotus un aprunāties ar digitālo asistentu Alexa.

Vienlaicīgi ar izstādi Skola 2018 izglītojamie varēja apmeklēt arī  Vislatvijas Grāmatu izstādi. Ķīpsala šajās dienās pārvērtās par krāšņu un bagātīgu grāmatu pilsētu, kurā tikās grāmatu rakstnieki, tulkotāji, izdevēji un lasītāji. Izstādē varēja baudīt autoru priekšlasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, tikties ar ievērojamām Latvijas personībām, aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām, kā arī Grāmatu maiņas punktā mainīties ar grāmatām.

Paldies visiem izglītojamajiem, kas apmeklēja izstādi!  Ceram, ka izdevās uzzināt ko jaunu un interesantu!

Liels paldies par palīdzību organizatorisko jautājumu risināšanā skolotājām Sarmītei Godmanei, Aijai Biteniecei, Inesei Šneidere, Dacei Vilertei, Sandrai Naglei, Anikai Sikai, Ingai Dunkei !