Uzņemšana pamatskolā

Skolēnu reģistrēšana pretendentu sarakstā uzņemšanai 1.klasēs saskaņā ar RD saistošiem noteikumiem Nr.137

Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”MS-Office-2003-Word-icon

Iesnieguma veidlapa atrodama šeit>>>  MS-Office-2003-Word-icon

Reģistrējot bērnu pretendentu sarakstā uzņemšanai 1.klasē vecāki (aizbildņi):

  • iesniedz iesniegumu;
  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai dokumentu, kurā norādīts bērna personas kods;
  • uzrāda vecāku (aizbildņu) personu apliecinošu dokumentu;
  • aizbildņi uzrāda Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu.

Bērnu reģistrācija pie skolas sekretāres otrdienās no 12:00 līdz 15:00, trešdienās no 9:00-11:00.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi