Pasākumi

Pasākumi maijā

3. aprīlis- Starptautisks konkurss „Deja bez robežām” Maskavas namā vidusskolas tautas deju dejotājiem
6. aprīlis- Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 6.c,d pl.9.50-11.20
7. aprīlis- Olimpiāžu uzvarētāju diena 1.-12.kl. pl.13.30
8. aprīlis- Atskaites koncerts „Laime, lai lielāka, dzīve, lai krāšņāka” pl.18.00
9. aprīlis
– Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 7.a,b pl.9.50-11.20
– RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 8.a,b,cpl.9.50-12.20
– Talantu šovs „Redzi pavasari košāk” 5.-8.kl. pl.16.30
13. aprīlis
– Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 7.c, 8.a pl.9.50-11.20
– RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 7.a,b,c  pl.9.50-12.20
14. aprīlis
-Muzeja diena pl.9.00
– RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Dzīves prasmju attīstīšana” 6.b,c,d pl.9.50-12.20
-3.-4.kl.koru skate Rīgas Juglas vidusskolā pl. 12.00
16. aprīlis
– Pēdējais zvans pl.9.00
– Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 8.b,c pl.9.50-11.20
– Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 6.a,b pl.9.50-11.20
19. aprīlis- Ekskursiju nedēļa 1.-4.kl.
21. aprīlis- Skolas teātra viesizrādes Carnikavā
24. aprīlis- Tautas deju koncerts Aizkrauklē
27. aprīlis- Skolas teātra izrādes „Pauks un Šmauks” pirmizrāde pl.13.30
28. aprīlis- Sporta diena

 • pl.9.00 3.,4.kl.
 • pl.11.00 1.,2.kl.

 29. aprīlis-Sporta diena

 • pl.9.00 5.-6.kl.
 • pl.11.00 7.-8.kl.
 • pl.13.00 10.-11.kl.

 29.,30. aprīlis
– Ekskursiju dienas 5.-8., 10.-11.kl.
– Mācību gada noslēguma līnijas un klases stundas.
– „Sadancis” Ādažos vidusskolas tautas deju dejotājiem


Pasākumi aprīlī

Teātra un mākslas dienas- (martā, aprīlī)
1. aprīlis
-RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Dzīves prasmju attīstīšana” 6.b,c,d pl.9.50-12.20
-Koru skate 5.-9.kl. korim Rīgas 49.vidusskolā pl.12.00
2. aprīlis- RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas nodarbība ”Cilvēku tirdzniecība. Drošības pasākumi.” 12.a,b  pl.9.50-11.20
3. aprīlis- RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 10.a,b,11.a  pl.9.50-12.20
4. aprīlis- Skolas teātra izrādes „Gliemezītis Riteņbraucējs” pirmizrāde pl.14.00
7. aprīlis- Mākslas dienas „Redzi pavasari košāk”
8. aprīlis
-RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Stresa un trauksmes pārvaldīšana” 9.a,b,c  pl.9.50-12.20
-Vecāku informācijas diena 15.00
10. aprīlis
-RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Dzīves prasmju attīstīšana” 6.a pl.9.50-10.30
-RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Stresa un trauksmes pārvaldīšana” 12.a,b  pl.10.40-12.20
11. aprīlis- Vidusskolas jaukto koru skate Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā pl. 13.00
14. – 17. aprīlis- Krāsainā nedēļa
15. aprīlis
-RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Narkotikas, izvēle, atbildība” 12.a,b pl.9.50-11.20
-Skolas teātra izrāde „Gliemezītis Riteņbraucējs” (pl.11.00 3.-4.kl.; pl.11.50 1.-2.kl.)
16. aprīlis- 3.-4.kl. kora draudzības koncerts 45.vidusskolā pl.12.00
22. aprīlis
-Uzsākam Lielo Talku mūsu skolā
-Centrs „Dardedze” – Foruma teātra nodarbība (pāridarījumi, konflikti, mobings) 6.a,b pl.9.50-11.20
29 . aprīlis- Atvērto durvju diena pl.15.00
30. aprīlis- Talantu šovs „Redzi pavasari košāk”
-pl.11.00 1.- 4.kl.
-pl.13.30 5.-8.kl.


Pasākumi martā

3. martā- Teātra un mākslas dienas (martā, aprīlī)
Tautas deju skates mēģinājums.
4. martā- Tautas deju kolektīvu skate VEF Kultūras pilī pl.14.00
RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Stresa un trauksmes pārvaldīšana” 9.a,b,c  pl.9.50-12.20
5. martā- RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Dzīves prasmju attīstīšana” 6.a pl.9.50-10.30
RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Stresa un trauksmes pārvaldīšana” 12.a,b  pl.10.40-12.20
11.martā-  RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 7.a,b,c pl.9.50-12.20
12. martā-  Skolēnu pašpārvaldes darba izvērtējums, vēlēšanas pl.14.15
13. martā-  RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 8.a,b,c pl.9.50-12.20
14. martā-  „Latvijas Leļļu teātra kluba” izrāde „Ielāps” pl.9.00 1.-2.kl
Veselību veicinošs pasākums vidusskolēniem. Sacensība starp skolām.


Pasākumi februārī

5.-7. februārī Projektu dienas
6.  februārī– Izstādes „Ābeces, ābecītes …” atklāšana skolas muzejā
7.  februārī– Izstādes „Ābeces, ābecītes …” atklāšana skolas muzejā
10. februārī– Valentīndienas pasākumi
Sadarbībā ar centra „Dardedze” speciālistiem –Iecietības  stundiņa 5.a,b,c,6.a pl.9.50-13.20
11. februārī Sadarbībā ar centra „Dardedze” speciālistiem –Iecietības stundiņa 6.b,c,d,7.a pl.9.50-13.20
12. februārī– Skolēnu pils teātra „Zīļuks” izrāde „Sprīdītis” pl.11.00 2.-3., 4.kl.
13.  februārī– Valentīndienas balle 5.-12.kl. pl.16.30-20.00 diskotēka pl. 20.00-22.00 balle
17.  februārī– Sadarbībā ar centra „Dardedze” speciālistiem –Iecietības  stundiņa 7.b,c, 8.a,b pl.9.50-13.20
18.  februārī– Sadarbībā ar centra „Dardedze” speciālistiem –Iecietības stundiņa 8.c, 9.a,b,c pl.9.50-13.20
19.  februārī– RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības   veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 10.a,b, 11.a  pl.9.50-12.20
20. februārī–  RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „Atkarības. Dzīves stils” 7.a,b,c pl.9.50-12.20
Sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu: „Dators un drošības nosacījumi” 2.-3.kl.
26.  februārī– RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas nodarbība „ Atkarības. Dzīves stils” 8.a,b,c
ZPD konference 10.,11. kl. pl.14.15.
28. februārī– Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” Praktiskās Estētikas skolā-piedalās vokālie ansambļi
Žetonu vakars pl.19.00


Pasākumi janvārī

 • 10. Vecāku balle pl.19.00
 • 11. Vidusskolas tautas deju kolektīva izbraukuma koncerts Bārbelē pl.16.00
 • 21.-31. Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”.
 • 30.,31. Foto – 2014

Pasākumi decembrī

2. decembris

 • Skolas egles iedegšana, pl.8.45

5. decembris

 • Sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļu „Kā justies droši uz ielas” pl. 9.00-10.30 (1. kl.)
 • Nodarbība „Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība” pl. 9.50-12.20 (8.kl.)
 • Ģenerālmēģinājums tautas deju koncertam „Zili, zaļi brīnumi” no pl.15.00-16.30 (visām skolas deju grupām)
 • Lekcija vecākiem “Bērnu psihoemocionālā attīstība. Emocionāli veselīgu attiecību veidošana.” pl.18.00. (Lektore dr.Ineta Remese)

6. decembris

 • Tautas deju koncerts „Zili, zaļi brīnumi”, pl.18.30. Piedalās visas skolas deju grupas un viesi.

11.- 18. decembris

 • Labdarības akcija „Lai silti visiem ūsaiņiem un astaiņiem!”

12. decembris

 • Sadarbībā ar Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses  nodaļu „Kā justies droši uz ielas” pl.9.00-10.30 (2. kl.)
 • Nodarbība „Atgriešanās pie vērtībām”, pl.9.50-12.20 (9.kl.)

17. decembris- Ziemassvētku diskotēka 5.- 8. kl., pl.16.30-20.00

18. decembris-  Ziemas sporta spēles 5.-6.kl., pl.12.30

19. decembris

 • Ziemas sporta spēles 9.-12.kl. pl.9.00-11.00
 • Ziemas sporta spēles 7.-8.kl. pl.11.00-13.00
 • Ziemassvētku balle 9.-12.kl. pl.18.00-22.00

20. decembris

 • Ziemassvētku rīts 1.-4.kl., pl.9.00
 • Ziemassvētku rīts 5.-8.kl.,pl.10.00
 • Klases stunda 1.-4.kl., pl.10.00
 • Klases stunda 9.-12.kl., pl.10.00
 • Ziemassvētku rīts 9.-12.kl., pl.11.00
 • Klases stunda 5.-8.kl., pl.11.00

Es vienu vēlētos – lai bargs vairs nenāk vējš,
lai dienu gaišumu kā dzīvo, balto tāsi
no bērziem dzimtajiem un sirdīm nenoplēš.

6. novembris– Nodarbība „Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība” pl.9.50-12.20  7.kl.

8. novembris

Mārtiņdiena

 • danči
  -pl.9.00 -1.,2.kl.
  -pl.9.50- 3.,4.kl.
 • tirgus
  -pl.11.00
 • „Vīru spēles”
  -pl.   9.00-10.00     5.-6.kl.
  -pl. 10.00-11.00     7.-8.kl.
  -pl. 11.00-12.00     9.-10.kl.
  -pl. 12.00-13.00   11.-12.kl.
 • Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss „Rīgas zvirbulis”  Rīgas skolēnu pilī (pl.11.30)

11. novembris– Lāčplēša dienas pasākumi

15. novembris Latvijas dzimšanas dienas koncerts „Visapkārt zeme zied”

-11.30 1.-4.kl.
-12.30 5.-8.kl.
-13.30 9.-12.kl.

20. novembris– Vecāku diena.

21. novembris– nodarbība „Savstarpējās attiecības, pāridarījumi un atbildība” pl. 9.50-11.20 (6.c, 6.d kl.)

22. novembris tikšanās ar Swedbank pārstāvjiem (10.a, 10.b,  pl.8.15)

26. novembris- Augstskolu diena (13.00-15.00)

27. novembris– Ojāra Vācieša dzejas pēcpusdiena  (6.-7.kl., pl. 13.30)

28. novembris

 • nodarbība „Skolēnu pienākumi, tiesības un atbildība” pl.9.50-12.20, 8.kl.
 •  Ojāra Vācieša dzejas uzvedumi (8.-9.kl., pl. 13.30)

29. novembris– Ojāra Vācieša dzejas pēcpusdiena   (5.kl., pl. 13.30)