Programmas Uzdevums

Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību tālmācībā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Vispārējās vidējās izglītības  tālmācības programma (11., 12. kl.)

  • Izglītības programmas kods 31016014
  • Licences Nr V-3567
  • Licences izdošanas datums 10.08.2020

Saite uz mācību plānu>>>

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts