Sasniegumi 2020./ 2021. m.g

Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus  Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Georgs Agadžanjans (5.kl.)- 3. vieta
 • Estere Jurjure (5.kl.)- atzinība
 • Kristers Bērziņš (5.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai S. Naglei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam Agritu Jurjuri (6. kl.), Eduardu Stūrmani (5.kl.), Tīnu Čaunu (5.kl.) un Sofiju Gaidi (6.kl.) ar pateicību par piedalīšanos Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā – labdarības akcija “Ziemas sajūtas”

Paldies skolotājai I. Kolkai par izglītojamo sagatavošanu konkursam!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus  Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē!

 • Markuss Jubelis (7.kl.)-1. vieta
 • Rihards Krusts (7.kl.)- 3. vieta
 • Kristers Leksis (7.kl.)- 3. vieta
 • Artūrs Judins (7.kl.)- 3. vieta

Paldies skolotājam M. Geidānam un skolotājai D. Orbidānei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam 11. klases skolnieci Sintijai Norkārkli ar iegūto 3. pakāpi Valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Paldies skolotājai E. Karpovičai par izglītojamo sagatavošanu konferencei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus  Filozofijas valsts 7. olimpiādes 3. posmā!

 • Pērkons Krišjānis (12.kl.)- 3. pakāpes diploms

Paldies skolotājai A. Biteniecei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas ekonomikas olimpiādē!

 • Jēkabs Vārna (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai I. Dunkei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- atzinība
 • Dana Berkova (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām A. Sikai un S. Paeglei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas fizikas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai D. Mednei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē!

 • Krišjānis Neimanis (8.kl.)- 2. vieta
 • Paula Zaremba (8. kl.)- 3. vieta
 • Laura Līva Kasparinska (8.kl.)- atzinība
 • Paula Strautiņa (8.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām I. Stepenai un A. Ambotei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas filozofijas olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai A. Biteniecei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas vēstures olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- 3. vieta
 • Dana Berkova (12. kl.)- 3. vieta
 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- 3.vieta

Paldies skolotājai S.Goldmanei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē!

 • Artūrs Berovskis (9.kl.)- 1. vieta
 • Anna Majakova (10.kl.)- atzinība

Paldies skolotājai I. Šneiderei par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!


Sveicam!

Sveicam godalgoto vietu ieguvējus angļu valodas olimpiādē!

 • Krišjānis Pērkons (12.kl.)- 2. vieta
 • Dana Berkova (12.kl.)- 3. vieta
 • Elīna Luīze Vanka (12.kl.)- 3. vieta
 • Katrīna Radziņa (12.kl.)- atzinība

Paldies skolotājām A. Jaroslavcevai, I. Klišānei, E. Kripai par izglītojamo sagatavošanu olimpiādei!