Skolotāji

Anita Akmentiņa – Vācu valoda

Lāsma Aleksandrova – Kristīgā mācība

Agita Ambote – Latviešu valoda, literatūra

Māris Andžāns – Sports

Santa Apše – 1. – 4.klašu skolotāja

Anna Ārmane – 1. – 4.klašu skolotāja

Kristīne Avotiņa – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Juris Avotiņš – Mājturība un tehnoloģijas

Santa Baltiņa– Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Vilnis Bekmanis – Informātika

Beata Bērziņa – Teātra pulciņa skolotāja

Aija Biteniece – Vēsture, filozofija, politika un tiesības

Vineta Blanka – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Ilva Bogdāne – 1. – 4.klašu skolotāja

Jana Boikova– Krievu valoda

Gunita Boltre – Informātika, ekonomika, direktora vietniece

Evija Brauča – Vēsture

Vita Brazēviča – Direktora vietniece

Ieva Breņķe – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Santa Brutāne – Fizika

Brigita Brūvere – Ķīmija

Rionija Regīna Cielava – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Olga Ciruka– Angļu valoda

Inga Čauna – 1. – 4.klašu skolotāja, direktora vietniece

Ansis Dermaks– Sports

Jūlija Dimitrijeva – 1. – 4.klašu skolotāja

Inga Dunke – Ekonomika, matemātika, uzņēmējdarbība, pedagogs karjeras konsultants

Gita Esīte – Kalniņa – 1. – 4.klašu skolotāja

Aiva Gaidule – Ķīmija (tālmācībā)

Liene Gailāne – Tautu deju pulciņu skolotāja

Anda Geidāne – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

MāriS Geidāns– Matemātika

Sabīne Girgensone – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Sarmīte Goldmane – Vēsture, psiholoģija

Ilze Grīnhofa – Ģeogrāfija, dabaszinības

Anete Gulbe – 1. – 4.klašu skolotāja

Lidija Gūtmane – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Mārīte Gūtmane – Logopēds

Ina Intaite – Psihologs

Anžela Jaroslavceva– Angļu valoda

Marina Jefremova – Krievu valoda

Signe Kalniņa – Angļu valoda

Inga Kalviņa – 1. – 4.klašu skolotāja

Kristīne Kaņepe – Speciālais pedagogs (fizioterapeits BAIC)

Olga Kibaļņika – Angļu valoda

Ilze Kolka – Vizuālā māksla

Alīna Kovzele – Sociālais pedagogs, ISIAC vadītāja

Līna Kreicberga-Pavlova – Mūzika

Elīna Kripa – Angļu valoda

Ināra Krivate – 1. – 4.klašu skolotāja

Ina Krūmiņa – Bioloģija, dabaszinības, ķīmija

Mārīte Kvēpa – Matemātika

Vita Lakša – Speciālais pedagogs (fizioterapeits BAIC)

Edvīns Latkovskis– Mūzika

Kristīne Lejiņa – Bibliotekāre, sociālās zinības

Zanda Ločmele – Sociālais pedagogs

Diana Makuha– Krievu valoda

Diāna Medne – Fizika

Vija Melne – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Sandija Miķelsone – Mūzika

Baiba Milzarāja– Koris, interešu izglītība

Inese Minkeviča – Matemātika (tālmācībā)

Vineta Misgirda – Skolas direktore

Ērika Mišķe – Pagarinātās dienas grupas skolotāja

Sandra Nagle – Matemātika, direktora vietniece

Diāna Orbidāne – Matemātika

Linda Ozoliņa– Mājturība

Sandra Paegle – Latviešu valoda, literatūra

Ilva Pakalne – 1. – 4.klašu skolotāja, direktora vietniece

Dace Pavlova – Matemātika

Liene Pētersone– Spāņu valoda

Raivis Polka – Angļu valoda (1. – 4.klasēs)

Līga Priede – Sports, direktora vietniece

Laura Pumpure Bebre – 1. – 4.klašu skolotāja

Sanita Razalinska – Latviešu valoda, literatūra

Jānis Razgalis – Sports, sporta organizators

Mudīte Rebaine – 1. – 4.klašu skolotāja, muzeja pedagogs

Olga Reka – Angļu valoda (1. – 4.kl.)

Dace Riekstiņa – Tautu deju pulciņu skolotāja, pedagoga palīgs

Dace Rimbeniece – Sports

Gunta Sakaviča – 1. – 4.klašu skolotāja

Iveta Sijāte – Mājturība un tehnoloģijas

Anika Sika – Latviešu valoda, literatūra

Ieva Sīle – Tautu deju pulciņu skolotāja

Krists Siņicins – Vispusīgā fiziskā sagatavotība

Jolanta Skurstene – Mūzika 1. – 4.klasēs

Solvita Smeltere-Plateja – 1. – 4.klašu skolotāja

Keta Straume – Angļu valoda

Juris Sniķeris – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs

Laila Staļģe – Logopēds, BAIC vadītāja

Lidija Stepanova – Ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja

Ilona Stepena – Latviešu valoda, literatūra

Artūrs Šimkuns – Informātika, direktora vietnieks

Inese Šneidere – Bioloģija, dabaszinības, veselības mācība

Ligita Timmermane – 1. – 4.klašu skolotāja

Inguna Upmane – 1. – 4.klašu skolotāja

Pāvels Veļičko – Mūzika

Zigurds Vīksniņš – Mājturība un tehnoloģijas

Dace Vilerte – Sociālās zinības

Viveta Zeiberte – 1. – 4.klašu skolotāja

Ludmila Ziediņa – Krievu valoda

Ilze Zvirbule – Latviešu valoda, literatūra (tālmācībā)

Tatjana Zujeva – Koncertmeistare