Skolotāji

 1. Anita Akmentiņa – vācu valodas skolotāja
 2. Ilona Akmentiņa – sākumskolas skolotāja
 3. Lāsma Aleksandrova – kristīgās mācības skolotāja
 4. Māris Andžāns – sporta skolotājs
 5. Santa Apše – sākumskolas skolotāja
 6. Juris Avotiņš – mājturības skolotājs
 7. Anna Ārmane – sākumskolas skolotāja
 8. Vilnis Bekmanis – informātikas skolotājs
 9. Beata Bērziņa – teātra pulciņa skolotāja
 10. Irina Bibika – bibliotekāre
 11. Aija Biteniece – vēstures un filozofijas skolotāja
 12. Jolanta Bīgele – dizains un tehnoloģijas skolotāja
 13. Vineta Blanka – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 14. Ilva Bogdāne – sākumskolas skolotāja
 15. Jana Boikova – krievu valodas skolotāja
 16. Gunita Boltre – direktores vietniece, dizains un tehnoloģijas skolotāja
 17. Evija Brauča – vēstures skolotāja
 18. Vita Brazēviča – direktores vietniece
 19. Ieva Breņķe – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 20. Santa Brutāne – fizikas skolotāja
 21. Rionija Regīna Cielava – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 22. Inga Čauna – direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 23. Ansis Dermaks – sporta skolotājs
 24. Jūlija Dimitrijeva – matemātikas skolotāja
 25. Inga Dunke – matemātikas un ekonomikas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
 26. Kristīne Eniņa – sākumskolas skolotāja
 27. Gita Esīte-Kalniņa – sākumskolas skolotāja
 28. Aiva Gaidule – ķīmijas skolotāja
 29. Anda Geidāne – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 30. Māris Geidāns – matemātikas skolotājs
 31. Sabīne Girgensone – latviešu valodas skolotāja
 32. Ilze Grīnhofa – ģeogrāfijas skolotāja
 33. Anete Gulbe – sākumskolas skolotāja
 34. Mārīte Gūtmane – logopēde
 35. Diāna Hristenko – mūzikas skolotāja
 36. Ina Intaite – psiholoģe
 37. Marina Jefremova – krievu valodas skolotāja
 38. Krišjānis Kalme – fizikas skolotājs
 39. Signe Kalniņa – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 40. Zaiga Kalniņa – pagarinātās dienas grupas skolotāja
 41. Kristīne Kaņepe – speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
 42. Evita Karpoviča – psiholoģe
 43. Olga Kibaļņika – angļu valodas skolotāja
 44. Irina Klišāne – angļu valodas skolotāja
 45. Ilze Kolka – vizuālās mākslas skolotāja
 46. Līga Kolotikova – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 47. Alīna Kovzele – direktores vietniece, sociālais pedagogs (1
 48. Līna Kreicberga-Pavlova – mūzikas skolotāja
 49. Elīna Kripa – angļu valodas skolotāja
 50. Ināra Krivate – sākumskolas skolotāja
 51. Ina Krūmiņa – bioloģijas skolotāja
 52. Alise Kuzņecova – angļu valodas skolotāja
 53. Mārīte Kvēpa – matemātikas skolotāja
 54. Kristīne Lagzdiņa – dizains un tehnoloģijas skolotāja
 55. Vita Lakša – speciālais pedagogs (fizioterapeite)
 56. Jānis Lapsa – interešu izglītbas skolotājs
 57. Lelde Lapsa – koncertmeistare
 58. Dace Lapsiņa – pagarinātās dienas grupas skolotāja
 59. Kristīne Lejiņa – bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja
 60. Ēriks Liepa – sporta skolotājs
 61. Zanda Ločmele – sociālais pedagogs (5
 62. Diāna Medne – fizikas skolotāja
 63. Vija Melne – dabaszinību un bioloģijas skolotāja
 64. Inese Minkeviča – matemātikas skolotāja
 65. Vineta Misgirda – skolas direktore
 66. Sandra Nagle – direktores vietniece, matemātikas skolotāja
 67. Marija Nikolajeva – angļu avlodas skolotāja
 68. Diāna Orbidāne – matemātikas skolotāja
 69. Sandra Paegle – latviešu valodas skolotāja
 70. Ilva Pakalne – direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 71. Gita Parņuka – matemātikas skolotāja
 72. Ieva Pendrika – latviešu valodas skolotāja
 73. Laura Podziņa – angļu valodas skolotāja
 74. Raivis Polka – angļu valodas skolotājs
 75. Līga Priede – direktores vietniece, sporta skolotāja
 76. Laura Pumpure-Bebre – sākumskolas skolotāja
 77. Sanita Razalinska – latviešu valodas skolotāja
 78. Jānis Razgalis – sporta organizators, sporta skolotājs
 79. Mudīte Rebaine – sākumskolas skolotāja, muzeja pedagogs
 80. Olga Rjabova – angļu valodas skolotāja
 81. Dace Rimbeniece – sporta skolotāja
 82. Kristīne Romanovska – ekonomikas skolotāja (tālmācība)
 83. Dana Ruduka – koncertmeistare
 84. Māra Sadovska – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 85. Gunta Sakaviča – sākumskolas skolotāja
 86. Iveta Sijāte – mājturības skolotāja
 87. Anika Sika – latviešu valodas skolotāja
 88. Krists Siņicins – sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
 89. Ieva Sīle – tautu deju pulciņa skolotāja
 90. Inese Skrinda – vēstures skolotāja, pedagoga palīgs
 91. Solvita Smeltere-Plateja – sākumskolas skolotāja
 92. Juris Sniķeris – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs
 93. Laila Staļģe – logopēde
 94. Lidija Stepanova – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 95. Ilona Stepena – latviešu valodas skolotāja
 96. Keita Straume – angļu valodas skolotāja
 97. Artūrs Šimkuns – direktores vietnieks, informātikas skolotājs
 98. Inese Šneidere – bioloģijas skolotāja
 99. Dace Šumska – tautu deju pulciņu skolotāja, pedagoga palīgs
 100. Ligita Timmermane – sākumskolas skolotāja
 101. Inguna Upmane – sākumskolas skolotāja
 102. Dace Vilerte – sociālo zinību skolotāja
 103. Zigurds Vīksniņš – mājturības skolotājs
 104. Inese Zālīte – mūzikas skolotāja
 105. Viveta Zeiberte – sākumskolas skolotāja
 106. Ludmila Ziediņa – krievu valodas skolotāja
 107. Ilze Zvirbule – latviešu valodas skolotāja (tālmācība)
 108. Sandra Žvarte – dabaszinību skolotāja