Skolotāji

 1. Anita Akmentiņa- vācu valodas skolotāja
 2. Lāsma Aleksandrova- kristīgās mācības skolotāja
 3. Agita Ambote- latviešu valodas skolotāja
 4. Māris Andžāns- sporta skolotājs
 5. Santa Apše- sākumskolas skolotāja
 6. Dana Atslēga- koncertmeistare
 7. Kristīne Avotiņa- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 8. Juris Avotiņš- mājturības skolotājs
 9. Anna Ārmane- sākumskolas skolotāja
 10. Santa Baltiņa- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 11. Vilnis Bekmanis- informātikas skolotājs
 12. Beata Bērziņa- teātra pulciņa skolotāja
 13. Irina Bibika- bibliotekāre
 14. Aija Biteniece- vēstures un filozofijas skolotāja
 15. Vineta Blanka- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 16. Ilva Bogdāne- sākumskolas skolotāja
 17. Jana Boikova- krievu valodas skolotāja
 18. Gunita Boltre- direktores vietniece, informātikas skolotāja
 19. Evija Brauča- vēstures skolotāja
 20. Vita Brazēviča- direktores vietniece
 21. Ieva Breņķe- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 22. Santa Brutāne- fizikas skolotāja
 23. Brigita Brūvere- ķīmijas skolotāja
 24. Rionija Regīna Cielava- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 25. Olga Ciruka- angļu valodas skolotāja
 26. Inga Čauna- direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 27. Ansis Dermaks- sporta skolotājs
 28. Jūlija Dimitrijeva- matemātikas skolotāja
 29. Inga Dunke- matemātikas un ekonomikas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
 30. Gita Esīte-Kalniņa- sākumskolas skolotāja
 31. Aiva Gaidule- ķīmijas skolotāja (tālmācība)
 32. Liene Gailāne- tautu deju pulciņa skolotāja
 33. Anda Geidāne- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 34. Māris Geidāns- matemātikas skolotājs
 35. Sabīne Girgensone- latviešu valodas skolotāja
 36. Sarmīte Goldmane- vēstures un psiholoģijas skolotāja
 37. Ilze Grīnhofa- ģeogrāfijas skolotāja
 38. Anete Gulbe- sākumskolas skolotāja
 39. Mārīte Gūtmane- logopēde
 40. Ina Intaite- psiholoģe
 41. Anžela Jaroslavceva- angļu valodas skolotāja
 42. Marina Jefremova- krievu valodas skolotāja
 43. Signe Kalniņa- angļu valodas skolotāja
 44. Zaiga Kalniņa- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 45. Kristīne Kaņepe- speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
 46. Olga Kibaļņika- angļu valodas skolotāja
 47. Ilze Kolka- vizuālās mākslas skolotāja
 48. Alīna Kovzele- ISIAC vadītāja, sociālais pedagogs
 49. Līna Kreicberga-Pavlova- mūzikas skolotāja
 50. Elīna Kripa- angļu valodas skolotāja
 51. Ināra Krivate- sākumskolas skolotāja
 52. Ina Krūmiņa- bioloģijas skolotāja
 53. Mārīte Kvēpa- matemātikas skolotāja
 54. Vita Lakša- speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
 55. Dace Lapsiņa- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 56. Kristīne Lejiņa- bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja
 57. Zanda Ločmele- sociālais pedagogs (5.-12.klasēm)
 58. Kelija Macpane- mūzikas skolotāja
 59. Diana Makuha- krievu valodas skolotāja
 60. Diāna Medne- fizikas skolotāja
 61. Vija Melne- dabaszinību un bioloģijas skolotāja
 62. Sandija Miķelsone- mūzikas skolotāja
 63. Baiba Milzarāja- interešu izglītības skolotāja (kori)
 64. Inese Minkeviča- matemātikas skolotāja
 65. Vineta Misgirda- skolas direktore
 66. Sandra Nagle- direktores vietniece, matemātikas skolotāja
 67. Diāna Orbidāne- matemātikas skolotāja
 68. Linda Ozoliņa- mājturības skolotāja
 69. Sandra Paegle- latviešu valodas skolotāja
 70. Ilva Pakalne- direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 71. Dace Pavlova- matemātikas skolotāja
 72. Ieva Pendrika- latviešu valodas skolotāja
 73. Laura Podziņa- angļu valodas skolotāja, ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 74. Raivis Polka- angļu valodas skolotājs
 75. Līga Priede- direktores vietniece, sporta skolotāja
 76. Laura Pumpure-Bebre- sākumskolas skolotāja
 77. Sanita Razalinska- latviešu valodas skolotāja
 78. Jānis Razgalis- sporta organizators, sporta skolotājs
 79. Mudīte Rebaine- sākumskolas skolotāja, muzeja pedagogs
 80. Olga Reka- angļu valodas skolotāja
 81. Dace Rimbeniece- sporta skolotāja
 82. Kristīne Romanovska- ekonomikas skolotāja (tālmācība)
 83. Gunta Sakaviča- sākumskolas skolotāja
 84. Iveta Sijāte- mājturības skolotāja
 85. Anika Sika- latviešu valodas skolotāja
 86. Krists Siņicins- sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
 87. Ieva Sīle- tautu deju pulciņa skolotāja
 88. Solvita Smeltere-Plateja- sākumskolas skolotāja
 89. Juris Sniķeris- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs
 90. Laila Staļģe- logopēde, struktūrvienībasvadītāja
 91. Lidija Stepanova- ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 92. Ilona Stepena- latviešu valodas skolotāja
 93. Keita Straume- angļu valodas skolotāja
 94. Artūrs Šimkuns- direktores vietnieks, informātikas skolotājs
 95. Kristīne Šironova sākumskolas skolotāja
 96. Inese Šneidere bioloģijas skolotāja
 97. Dace Šumska tautu deju pulciņu skolotāja, pedagoga palīgs
 98. Ligita Timmermane- sākumskolas skolotāja
 99. Inguna Upmane- sākumskolas skolotāja
 100. Pāvels Veļičko- mūzikas skolotājs
 101. Dace Vilerte- sociālo zinību skolotāja
 102. Zigurds Vīksniņš- mājturības skolotājs
 103. Inese Zālīte- mūzikas skolotāja
 104. Viveta Zeiberte- sākumskolas skolotāja
 105. Ludmila Ziediņa- krievu valodas skolotāja
 106. Tatjana Zujeva- koncertmeistare
 107. Ilze Zvirbule- latviešu valodas skolotāja (tālmācība)
 108. Sandra Žvarte- dabaszinību skolotāja