Skolotāji

 1. Anita Akmentiņa – vācu valodas skolotāja
 2. Ilona Akmentiņa – sākumskolas skolotāja
 3. Lāsma Aleksandrova – kristīgās mācības skolotāja
 4. Agita Ambote – latviešu valodas skolotāja
 5. Māris Andžāns – sporta skolotājs
 6. Santa Apše – sākumskolas skolotāja
 7. Juris Avotiņš – mājturības skolotājs
 8. Anna Ārmane – sākumskolas skolotāja
 9. Vilnis Bekmanis – informātikas skolotājs
 10. Beata Bērziņa – teātra pulciņa skolotāja
 11. Irina Bibika – bibliotekāre
 12. Aija Biteniece – vēstures un filozofijas skolotāja
 13. Vineta Blanka – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 14. Ilva Bogdāne – sākumskolas skolotāja
 15. Jana Boikova – krievu valodas skolotāja
 16. Gunita Boltre – direktores vietniece, informātikas skolotāja
 17. Evija Brauča – vēstures skolotāja
 18. Vita Brazēviča – direktores vietniece
 19. Ieva Breņķe – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 20. Santa Brutāne – fizikas skolotāja
 21. Rionija Regīna Cielava – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 22. Alise Cimbaļuka – angļu valodas skolotāja
 23. Inga Čauna – direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 24. Ansis Dermaks – sporta skolotājs
 25. Jūlija Dimitrijeva – matemātikas skolotāja
 26. Inga Dunke – matemātikas un ekonomikas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
 27. Gita Esīte-Kalniņa – sākumskolas skolotāja
 28. Aiva Gaidule – ķīmijas skolotāja
 29. Liene Gailāne – tautu deju pulciņa skolotāja
 30. Anda Geidāne – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 31. Māris Geidāns – matemātikas skolotājs
 32. Sabīne Girgensone – latviešu valodas skolotāja
 33. Sarmīte Goldmane – vēstures un psiholoģijas skolotāja
 34. Ilze Grīnhofa – ģeogrāfijas skolotāja
 35. Anete Gulbe – sākumskolas skolotāja
 36. Mārīte Gūtmane – logopēde
 37. Diāna Hristenko – mūzikas skolotāja
 38. Ina Intaite – psiholoģe
 39. Anžela Jaroslavceva – angļu valodas skolotāja
 40. Marina Jefremova – krievu valodas skolotāja
 41. Krišjānis Kalme – fizikas skolotājs
 42. Signe Kalniņa – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 43. Zaiga Kalniņa – pagarinātās dienas grupas skolotāja
 44. Kristīne Kaņepe – speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
 45. Evita Karpoviča – psiholoģe
 46. Olga Kibaļņika – angļu valodas skolotāja
 47. Irina Klišāne – angļu valodas skolotāja
 48. Ilze Kolka – vizuālās mākslas skolotāja
 49. Līga Kolotikova – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 50. Alīna Kovzele -direktores vietniece, sociālais pedagogs
 51. Līna Kreicberga -Pavlova – mūzikas skolotāja
 52. Elīna Kripa – angļu valodas skolotāja
 53. Ināra Krivate – sākumskolas skolotāja
 54. Ina Krūmiņa – bioloģijas skolotāja
 55. Mārīte Kvēpa – matemātikas skolotāja
 56. Kristīne Lagzdiņa – dizains un tehnoloģijas skolotāja
 57. Vita Lakša – speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
 58. Dace Lapsiņa – pagarinātās dienas grupas skolotāja
 59. Kristīne Lejiņa – bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja
 60. Zanda Ločmele – sociālais pedagogs (5
 61. Diāna Medne – fizikas skolotāja
 62. Vija Melne – dabaszinību un bioloģijas skolotāja
 63. Inese Minkeviča – matemātikas skolotāja
 64. Vineta Misgirda – skolas direktore
 65. Sandra Nagle – direktores vietniece, matemātikas skolotāja
 66. Diāna Orbidāne – matemātikas skolotāja
 67. Sandra Paegle – latviešu valodas skolotāja
 68. Ilva Pakalne – direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
 69. Dace Pavlova – matemātikas skolotāja
 70. Ieva Pendrika – latviešu valodas skolotāja
 71. Laura Podziņa – angļu valodas skolotāja, ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 72. Raivis Polka – angļu valodas skolotājs
 73. Līga Priede – direktores vietniece, sporta skolotāja
 74. Laura Pumpure-Bebre – sākumskolas skolotāja
 75. Sanita Razalinska – latviešu valodas skolotāja
 76. Jānis Razgalis – sporta organizators, sporta skolotājs
 77. Mudīte Rebaine – sākumskolas skolotāja, muzeja pedagogs
 78. Olga Reka – angļu valodas skolotāja
 79. Dace Rimbeniece – sporta skolotāja
 80. Kristīne Romanovska – ekonomikas skolotāja (tālmācība)
 81. Dana Ruduka – koncertmeistare
 82. Māra Sadovska – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 83. Gunta Sakaviča – sākumskolas skolotāja
 84. Iveta Sijāte – mājturības skolotāja
 85. Anika Sika – latviešu valodas skolotāja
 86. Krists Siņicins – sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
 87. Ieva Sīle – tautu deju pulciņa skolotāja
 88. Inese Skrinda – pedagoga palīgs
 89. Solvita Smeltere-Plateja – sākumskolas skolotāja
 90. Juris Sniķeris – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs
 91. Laila Staļģe – logopēde
 92. Lidija Stepanova – ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
 93. Ilona Stepena – latviešu valodas skolotāja
 94. Keita Straume – angļu valodas skolotāja
 95. Artūrs Šimkuns – direktores vietnieks, informātikas skolotājs
 96. Kristīne Šironova – sākumskolas skolotāja
 97. Inese Šneidere – bioloģijas skolotāja
 98. Dace Šumska – tautu deju pulciņu skolotāja, pedagoga palīgs
 99. Ligita Timmermane – sākumskolas skolotāja
 100. Inguna Upmane – sākumskolas skolotāja
 101. Dace Vilerte – sociālo zinību skolotāja
 102. Zigurds Vīksniņš – mājturības skolotājs
 103. Inese Zālīte – mūzikas skolotāja
 104. Viveta Zeiberte – sākumskolas skolotāja
 105. Ludmila Ziediņa – krievu valodas skolotāja
 106. Ilze Zvirbule – latviešu valodas skolotāja (tālmācība)
 107. Sandra Žvarte – dabaszinību skolotāja