Skolotāji2

1 ANITA AKMENTIŅA vācu valodas skolotāja
2 LĀSMA ALEKSANDROVA kristīgās mācības skolotāja
3 AGITA AMBOTE latviešu valodas skolotāja
4 MĀRIS ANDŽĀNS sporta skolotājs
5 SANTA APŠE sākumskolas skolotāja
6 DANA ATSLĒGA koncertmeistare
7 KRISTĪNE AVOTIŅA ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
8 JURIS AVOTIŅŠ mājturības skolotājs
9 ANNA ĀRMANE sākumskolas skolotāja
10 SANTA BALTIŅA pagarinātās dienas grupas skolotāja
11 VILNIS BEKMANIS informātikas skolotājs
12 BEATA BĒRZIŅA teātra pulciņa skolotāja
13 IRINA BIBIKA bibliotekāre
14 AIJA BITENIECE vēstures un filozofijas skolotāja
15 VINETA BLANKA ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
16 ILVA BOGDĀNE sākumskolas skolotāja
17 JANA BOIKOVA krievu valodas skolotāja
18 GUNITA BOLTRE direktores vietniece, informātikas skolotāja
19 EVIJA BRAUČA vēstures skolotāja
20 VITA BRAZĒVIČA direktores vietniece
21 IEVA BREŅĶE ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
22 SANTA BRUTĀNE fizikas skolotāja
23 BRIGITA BRŪVERE ķīmijas skolotāja
24 RIONIJA REGĪNA CIELAVA ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
25 OLGA CIRUKA angļu valodas skolotāja
26 INGA ČAUNA direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
27 ANSIS DERMAKS sporta skolotājs
28 JŪLIJA DIMITRIJEVA matemātikas skolotāja
29 INGA DUNKE matemātikas un ekonomikas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
30 GITA ESĪTE-KALNIŅA sākumskolas skolotāja
31 AIVA GAIDULE ķīmijas skolotāja (tālmācība)
32 LIENE GAILĀNE tautu deju pulciņa skolotāja
33 ANDA GEIDĀNE ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
34 MĀRIS GEIDĀNS matemātikas skolotājs
35 SABĪNE GIRGENSONE latviešu valodas skolotāja
36 SARMĪTE GOLDMANE vēstures un psiholoģijas skolotāja
37 ILZE GRĪNHOFA ģeogrāfijas skolotāja
38 ANETE GULBE sākumskolas skolotāja
39 MĀRĪTE GŪTMANE logopēde
40 INA INTAITE psiholoģe
41 ANŽELA JAROSLAVCEVA angļu valodas skolotāja
42 MARINA JEFREMOVA krievu valodas skolotāja
43 SIGNE KALNIŅA angļu valodas skolotāja
44 ZAIGA KALNIŅA pagarinātās dienas grupas skolotāja
45 KRISTĪNE KAŅEPE speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
46 OLGA KIBAĻŅIKA angļu valodas skolotāja
47 ILZE KOLKA vizuālās mākslas skolotāja
48 ALĪNA KOVZELE ISIAC vadītāja, sociālais pedagogs
49 LĪNA KREICBERGA-PAVLOVA mūzikas skolotāja
50 ELĪNA KRIPA angļu valodas skolotāja
51 INĀRA KRIVATE sākumskolas skolotāja
52 INA KRŪMIŅA bioloģijas skolotāja
53 MĀRĪTE KVĒPA matemātikas skolotāja
54 VITA LAKŠA speciālais pedagogs (fizioterapeite BAIC)
55 DACE LAPSIŅA pagarinātās dienas grupas skolotāja
56 KRISTĪNE LEJIŅA bibliotekāre, sociālo zinību skolotāja
57 ZANDA LOČMELE sociālais pedagogs (5.-12.klasēm)
58 KELIJA MACPANE mūzikas skolotāja
59 DIANA MAKUHA krievu valodas skolotāja
60 DIĀNA MEDNE fizikas skolotāja
61 VIJA MELNE dabaszinību un bioloģijas skolotāja
62 SANDIJA MIĶELSONE mūzikas skolotāja
63 BAIBA MILZARĀJA interešu izglītības skolotāja (kori)
64 INESE MINKEVIČA matemātikas skolotāja
65 VINETA MISGIRDA skolas direktore
66 SANDRA NAGLE direktores vietniece, matemātikas skolotāja
67 DIĀNA ORBIDĀNE matemātikas skolotāja
68 LINDA OZOLIŅA mājturības skolotāja
69 SANDRA PAEGLE latviešu valodas skolotāja
70 ILVA PAKALNE direktores vietniece, sākumskolas skolotāja
71 DACE PAVLOVA matemātikas skolotāja
72 IEVA PENDRIKA latviešu valodas skolotāja
73 LAURA PODZIŅA angļu valodas skolotāja, ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
74 RAIVIS POLKA angļu valodas skolotājs
75 LĪGA PRIEDE direktores vietniece, sporta skolotāja
76 LAURA PUMPURE-BEBRE sākumskolas skolotāja
77 SANITA RAZALINSKA latviešu valodas skolotāja
78 JĀNIS RAZGALIS sporta organizators, sporta skolotājs
79 MUDĪTE REBAINE sākumskolas skolotāja, muzeja pedagogs
80 OLGA REKA angļu valodas skolotāja
81 DACE RIMBENIECE sporta skolotāja
82 KRISTĪNE ROMANOVSKA ekonomikas skolotāja (tālmācība)
83 GUNTA SAKAVIČA sākumskolas skolotāja
84 IVETA SIJĀTE mājturības skolotāja
85 ANIKA SIKA latviešu valodas skolotāja
86 KRISTS SIŅICINS sporta skolotājs, interešu izglītības skolotājs (sports)
87 IEVA SĪLE tautu deju pulciņa skolotāja
88 SOLVITA SMELTERE-PLATEJA sākumskolas skolotāja
89 JURIS SNIĶERIS ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotājs
90 LAILA STAĻĢE logopēde, struktūrvienībasvadītāja
91 LIDIJA STEPANOVA ilgstoši slimojošo izglītojamo skolotāja
92 ILONA STEPENA latviešu valodas skolotāja
93 KEITA STRAUME angļu valodas skolotāja
94 ARTŪRS ŠIMKUNS direktores vietnieks, informātikas skolotājs
95 KRISTĪNE ŠIRONOVA sākumskolas skolotāja
96 INESE ŠNEIDERE bioloģijas skolotāja
97 DACE ŠUMSKA tautu deju pulciņu skolotāja, pedagoga palīgs
98 LIGITA TIMMERMANE sākumskolas skolotāja
99 INGUNA UPMANE sākumskolas skolotāja
100 PĀVELS VEĻIČKO mūzikas skolotājs
101 DACE VILERTE sociālo zinību skolotāja
102 ZIGURDS VĪKSNIŅŠ mājturības skolotājs
103 INESE ZĀLĪTE mūzikas skolotāja
104 VIVETA ZEIBERTE sākumskolas skolotāja
105 LUDMILA ZIEDIŅA krievu valodas skolotāja
106 TATJANA ZUJEVA koncertmeistare
107 ILZE ZVIRBULE latviešu valodas skolotāja (tālmācība)
108 SANDRA ŽVARTE dabaszinību skolotāja